Universiteit Leiden

nl en

Leiden Leadership Centre

Onderzoek

Het Leiden Leadership Centre doet onderzoek naar de ontwikkeling van doeltreffend publiek leiderschap binnen en tussen organisaties. Op basis van onze onderzoeks- en ontwikkelagenda “Verder met Publiek Leiderschap” richten we ons op publiek leiderschap in verbinding met de publieke context, maatschappelijke meerwaarde en de ontwikkeling van competenties en gedrag.

In onze onderzoeken en projecten maken we gebruik van onze expertise en netwerken op onder andere de volgende drie terreinen:

  1. Inclusief leiderschap over generaties en diverse groepen heen
  2. Verbindend leiderschap voor samenwerkingen tussen organisaties (publiek en privaat) en instituties (lokaal, nationaal, Europees, mondiaal)
  3. Veranderleiderschap voor het tot stand brengen van transitie, innovaties en het bestendigen van verandering
Public leadership in connection with the public context (publieke context), public purpose (maatschappelijke meerwaarde) and development of competences and behaviour (ontwikkeling van competenties en gedrag)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.