Universiteit Leiden

nl en

Instituut Bestuurskunde

Onderwijs

Het onderwijs binnen het Instituut Bestuurskunde richt zich op de studie van het openbaar bestuur in brede zin, inclusief de semi publieke sector, lobbyorganisaties, het maatschappelijk middenveld en relevante private organisaties. Het onderwijs vertrekt hierbij vanuit een interdisciplinaire en theoretisch-empirische invalshoek, waarbij inzichten vanuit ‘hulpwetenschappen’ als economie, politicologie, sociologie en rechtswetenschap worden geïntegreerd en toegepast op actuele bestuurskundige vraagstukken, met behulp van sociaalwetenschappelijke methoden van onderzoek.

Studenten leren actuele politiek-bestuurlijke vraagstukken kritisch en onafhankelijk te analyseren vanuit een gedegen kennis en begrip van de werking en verandering van institutionele arrangementen voor openbare dienstverlening. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de grondslagen, geschiedenis en ethiek van het openbaar bestuur. Afgestudeerden hebben een academisch werk- en denkniveau en zijn in staat te werken binnen en tussen organisaties in het publieke domein, van waaruit zij complexe maatschappelijke problemen adresseren met een sterk bewustzijn van ethische en normatieve dilemma’s. Hierover kunnen zij onafhankelijk advies uitbrengen ter verbetering van de bestuurspraktijk.

Het onderwijs van het instituut Bestuurskunde heeft drie onderscheidende eigenschappen:

  • de sterke academische oriëntatie
  • de brede maatschappelijke inzetbaarheid van de afgestudeerden
  • de sterke verbondenheid met de stad Den Haag

Opleidingen

Het Instituut Bestuurskunde biedt een bacheloropleiding aan die bestaat uit twee tracks:

De masteropleidingen die het Instituut Bestuurskunde verzorgt zijn:

Daarnaast is het instituut in samenwerking met het Centre voor Professional Learning betrokken bij cursussen voor professionals, die beroepsmatig te maken hebben met het publieke domein.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie