Universiteit Leiden

nl en

Psychologie

Afdeling Bacheloronderwijs

De Afdeling Bacheloronderwijs, ABO, richt zich op het bemensen van het werkgroeponderwijs en borgt de kwaliteit van het lesgeven van het werkgroeponderwijs in de bacheloropleiding psychologie.

Ontstaan en perspectief ABO

De Afdeling Bacheloronderwijs (ABO) bestaat sinds 2018 en heeft eerst twee pilotjaren doorgemaakt. De afdeling richtte zich in het eerste jaar van de pilot op eerstejaars werkgroeponderwijs (generalistische vakken), in 2019 werd tweedejaars werkgroeponderwijs toegvoegd (klinische vakken), en in 2020 volgde werkgroeponderwijs van Methoden en & Statistiek (statistische vakken). Deze drie onderdelen vormen de drie divisies van de ABO. Na een pilot van twee jaar werd de ABO per 1 januari 2020 opgenomen als aparte afdeling binnen het reglement van het Instituut Psychologie. Zoals de naam al zegt richt zich de ABO vooral op het onderwijs – specifiek het werkgroeponderwijs. De ABO bemenst het werkgroeponderwijs en borgt de kwaliteit van het lesgeven van het werkgroeponderwijs in de bacheloropleiding psychologie.

Organisatie ABO

ABO verzorgt met circa 50 medewerkers (20 fte) ongeveer 30.000 onderwijsuren. ABO heeft één hoofd en drie coördinatoren van de drie divisies, die binding hebben met de verschillende secties van het Instituut Psychologie. Samen met 1 secretaresse en 1 roostermaker vormen zij de staf van ABO. De ABO heeft veelal jonge docenten in dienst, die recentelijk hun master psychologie hebben afgerond en werken aan hun Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). Maar ook meer ervaren docenten zijn bij de ABO welkom om een goede balans te hebben tussen starters en meer ervaren docenten. De ABO heeft inclusie en diversiteit hoog in het vaandel staan en is ook bij internationale medewerkers in trek.

Zie alle werkgroepdocenten van  de Afdeling Bacheloronderwijs

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.