Universiteit Leiden

nl en

Empirical Legal Studies

Het consumentenrecht empirisch onderzocht

Dit project tracht juridisch relevante vragen op het gebied van consumentenrecht te beantwoorden met behulp van empirisch onderzoek.

De onderzoekslijn richt zich op de aannames waarop het consumentenrecht is gestoeld, de wijze waarop het consumentenrecht in de praktijk functioneert en de effecten van het consumentenrecht in de praktijk. Waar liggen de juridische knelpunten bij (online) consumentenbescherming en hoe dienen we hiermee om te gaan, bezien vanuit een empirisch-juridisch perspectief? Onderdeel van deze onderzoekslijn is het opzetten van een edited volume over Empirics & Consumer Law.

Projecten die hieronder vallen:

Het Consumer ID-project daagt het one-size-fits-all-model van consumentenwetgeving uit. De schoenen van consumenten passen niet meer!

Digitalisering, platformisering en duurzaamheid vragen om een ​​nieuwe aanpak op het gebied van het consumentenrecht. Dit project is baanbrekend door het idee van de consument als een zwakkere partij te deconstrueren en door een basis te bieden voor het reconstrueren van consumentenwetten langs de lijnen van een contextuele benadering van consumentenbescherming.

Door het handhaven van één beeld van de consumenten in de regelgeving, die de consument als een zwakkere partij beschouwt ten opzichte van het bedrijfsleven en haar helpt door informatie te verstrekken, is het Europese consumentenrecht verouderd. Het Consumer ID-project heeft het doel om vast te stellen in welke opzichten een transformatie van het consumentenimago kan leiden tot beter passende regelgeving en beleid.

Het project doet dit door een combinatie van vergelijkend juridisch onderzoek, identiteitsfilosofie, inzichten uit gedragsstudies en empirisch onderzoek door middel van enquêtes en interviews met belanghebbenden. Het project richt zich op consumentenwetgeving in Europa, waarbij Duitsland, Frankrijk, Polen, Nederland en Zweden worden gebruikt als representatieve systemen in de EU. Bevindingen kunnen worden overgenomen naar andere delen van de wereld.

Het project bestaat uit verschillende deelprojecten. Sommige worden gedaan of bijgestaan ​​door onze eigen lab leden. Hieronder vallen:

  • De prosumer: een consument die van vraag naar aanbod beweegt

Dit deelproject richt zich op de 'prosumptie' van goederen, een beweging die wordt gefaciliteerd door de platformisering van de economie. Vereist regulering van privaatrechtelijke verhoudingen in de huidige platformeconomie de introductie van een categorie 'prosument' met daarop afgestemde regels, in plaats van deze te scheiden in 'consument' en 'handelaar'? Moet een mogelijke machtsongelijkheid tussen platform, prosument en consument worden aangepakt via het aansprakelijkheidsrecht? Zijn er naast de wet ook andere manieren om prosumenten te beschermen?

Lees er hier meer over.

  • De consument-burger: Hoe kan het juridische beeld van de consument worden herdacht in het licht van het gedeelde streven naar duurzaamheid?

Dit deelproject probeert de veranderende status van consumenten als maatschappelijke actoren te ontdekken, die de verantwoordelijkheid delen met overheden en de particuliere sector in hun streven naar duurzaamheid.

Lees er hier meer over.

Publications

  • Veldt G.M. (2023), Empirische fundamenten van het personele toepassingsbereik van het productaansprakelijkheidsvoorstel in relatie tot e-commerce, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2023(9): 375-387 (NTBR 2023/41).
  • Veldt G.M. & Verbruggen P.W.J. (2023), Themanummer ‘De Richtlijn Productaansprakelijkheid Revisited’: Een inleiding, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2023(9): 349-355 (NTBR 2023/38).
  • Veldt G.M. & Verbruggen P.W.J. (2023), Gastredacteur: Themanummer ‘De Richtlijn Productaansprakelijkheid Revisited’. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2023(9).
  • Veldt G.M. (2023), The New Product Liability Proposal – Fit for the Digital Age or in Need of Shaping Up?: An Analysis of the Draft Product Liability Directive, Journal of European Consumer and Market Law 12(1): 24-31.
  • Veldt G.M. (2023), Empirische fundamenten van het personele toepassingsbereik van het productaansprakelijkheidsvoorstel in relatie tot e-commerce, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2023(9): 375-387 (NTBR 2023/41).
  • Veldt G.M. & Verbruggen P.W.J. (2023), Themanummer ‘De Richtlijn Productaansprakelijkheid Revisited’: Een inleiding, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2023(9): 349-355 (NTBR 2023/38).
  • Veldt G.M. & Verbruggen P.W.J. (2023), Gastredacteur: Themanummer ‘De Richtlijn Productaansprakelijkheid Revisited’. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2023(9).
  • Veldt G.M. (2023), The New Product Liability Proposal – Fit for the Digital Age or in Need of Shaping Up?: An Analysis of the Draft Product Liability Directive, Journal of European Consumer and Market Law 12(1): 24-31.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.