Universiteit Leiden

nl en

Empirical Legal Studies

Goed werkgeverschap in relatie tot medewerkerswelzijn

Goed werkgeverschap is net als goed werknemerschap een open norm. Daarmee is het onduidelijk en onzeker waar werkgevers zich op dienen te richten en welke rechten (en plichten) werknemers hebben in dat verband. De doelstelling van dit onderzoek is om invulling te geven aan de norm goed werkgeverschap in relatie tot medewerkerswelzijn.

Er bestaat een uitgebreide sociaalwetenschappelijke literatuur naar de invloed van werkgerelateerde factoren op het welzijn van medewerkers. Deze onderzoekslijn bouwt voort op het eerdere onderzoek van Helen Pluut naar mentaal welzijn van medewerkers en specifiek hoe werk en privé elkaar beïnvloeden. Voor dit interdisciplinaire, empirische onderzoek wordt gebruikgemaakt van sociaalwetenschappelijke inzichten over de factoren die van invloed zijn op medewerkerswelzijn. Begrip van eventuele discrepanties tussen waar organisaties verwacht worden zich op te richten en wat daadwerkelijk impact heeft in de praktijk kan handvatten bieden aan wetgevers voor het reguleren van gedrag van werkgevers en aanknopingspunten voor rechters bij de verdere invulling van art. 7:611 BW bij gedrag dat mogelijk in strijd is met goed werkgeverschap.

Onderdeel van deze onderzoekslijn is een onderzoeksproject naar thuiswerken. Sinds het begin van de COVID-19-pandemie in het voorjaar van 2020 werken veel mensen gedwongen thuis. Het ziet ernaar uit dat thuiswerken in de toekomst steeds meer zal blijven voorkomen. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, zowel voor werknemers als werkgevers. Wat voor consequenties heeft het thuiswerken voor werknemers, met betrekking tot bijvoorbeeld welzijn en productiviteit? En wat betekent het om in tijden van massaal thuiswerken een goede werkgever te zijn? In dit onderzoek zetten we het recht en de realiteit naast elkaar; we vergelijken het huidige juridisch kader rondom thuiswerken met resultaten van tijdens de pandemie uitgevoerde empirische studies. Passen de bevindingen uit de praktijk bij het huidige regelkader? En zo niet, welke aanpassingen of aanvullingen zijn er noodzakelijk? Het doel van dit onderzoek is om tot aanbevelingen te komen voor de invulling van de norm goed werkgeverschap voor thuiswerkers.

Publicaties

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.