Universiteit Leiden

nl en

Empirical Legal Studies

Onderwijs

ELS@Leiden heeft tot doel empirisch juridische onderzoeksvaardigheden en interdisciplinariteit een prominente plaats te geven in het rechtencurriculum.

ELS in het curriculum

De master ‘Law and Society: Governance and Global Development’ word aangeboden op Leiden Law School. Het programma brengt studenten van recht en sociale wetenschappen samen om de dynamische relatie tussen juridische normen en de sociale realiteit te bestuderen. 

Naast dit programma worden er meerdere vakken aangeboden op bachelor-, master- en Phd-niveau die studenten informeren over empirische inzichten relevant aan het recht, en die hen bekend maakt met de relevante methodologieën die worden gebruikt in onderzoek door sociale wetenschappen. 

Het doel is om studenten interdisciplinariteit en empirische vaardigheden te laten ontwikkelen. Door deze vakken te volgen zullen studenten ‘kritische consumenten’ worden van empirisch bewijs, wat betekend dat ze in staat zijn om empirisch werk te interpreteren en kritisch te analyseren wat de voordelen en limitaties zijn van de studies die hun juridische argumenten ondersteunen.  Sommige vakken geven de studenten zelfs de mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij empirisch juridisch onderzoek, waar ze bijvoorbeeld een onderzoeksvoorstel moeten maken of daadwerkelijk onderzoek moeten verrichten en de resultaten moeten rapporteren. 

Dit vak wordt gecoördineerd door lab member Niek Strohmaier. Het vak wordt gegeven in het kader van Honours College Law. Lees hier meer over het vak.

Op bachelorniveau wordt het honoursvak ‘Onderzoek naar Recht in de Samenleving’ aangeboden, voorheen een voornamelijk rechtstheoretisch vak dat door inzet van de leden van het ELS Lab is omgevormd tot een boegbeeld van empirisch-juridisch methodenonderwijs. Het vak leert studenten over empirisch onderzoek naar de uitwerking van het recht en bekijkt dit vanuit interdisciplinair perspectief. Niek Strohmaier is vakcoördinator. In 2021-2022 verzorgden verschillende leden van het ELS Lab een gastcollege, waar zij ingingen op hun eigen onderzoek en de empirische methode die zij daarbij hanteren. Zo vertelden Kimia Heidary en Jessie Pool over het gebruik van interviews in hun onderzoek, Niek Strohmaier over de experimentele methode, Helen Pluut over surveyonderzoek en Sarah Vandenbroucke (met Jaap Baaij) over kwantitatieve tekstanalyse. Lees hier meer over het vak.

In de master ondernemingsrecht wordt het verplichte vak ILS: ondernemings- en insolventierecht gedoceerd. Jessie Pool is hoofddocent van het vak. Het doel van het vak is om studenten de beginselen van het doen van juridisch wetenschappelijk onderzoek op het onderzoeksterrein van het ondernemings- en insolventierecht bij te brengen. De focus van het vak ligt bij het ontwikkelen van een uitvoerbaar onderzoeksplan, waarbij studenten leren welke onderzoeksmethode geschikt is voor welke onderzoeksvraag. Naast dogmatische en rechtsvergelijkende onderzoeksmethoden, wordt ook veel aandacht besteed aan empirische onderzoeksmethoden. Zo krijgen studenten in het verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethode. Daarnaast wordt ingegaan op het beoordelen van empirische resultaten, waardoor studenten empirisch onderzoek beter kunnen begrijpen en beoordelen. 

Lees hier meer over het vak.

In de master civiel recht en de master financieel recht wordt het verplichte vak ILS: regulering, gedrag en privaatrecht gedoceerd. Gitta Veldt is hoofddocent van het vak. Het doel van het vak is om studenten de beginselen van het doen van juridisch wetenschappelijk onderzoek op het onderzoeksterrein van het privaatrecht bij te brengen. Naast dogmatische en rechtsvergelijkende onderzoeksmethoden, wordt ook veel aandacht besteed aan empirische onderzoeksmethoden. Zo krijgen studenten in het verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethode. Daarnaast wordt ingegaan op het beoordelen van empirische resultaten, waardoor studenten empirisch onderzoek beter kunnen begrijpen en beoordelen. 

Lees hier meer over het vak.

Ieder jaar organiseert ELS@Leiden een congres voor masterstudenten van de afstudeerrichtingen Civiel Recht, Ondernemingsrecht en Financieel Recht voor het vak ILS. Centraal staat de vraag ‘Waarom is empirisch-juridisch onderzoek van belang voor de rechtspraktijk en het wetenschappelijke onderzoek?’ Tijdens de conferentie verkrijgen de studenten inzicht in de verschillende wijzen waarop empirisch onderzoek nuttig en noodzakelijk kan zijn voor het recht.

Lees meer over de conferentie van:

Publicaties over de rol van ELS in juridisch onderwijs

Onze lab members hebben dragen continu bij aan het voortdurende debat over de waarde van empirische en interdisciplinaire vaardigheden in de juridische opleiding. 

  • Pannebakker E.S., Pluut H., Voskamp S. & De Zanger W. (2021), Empirical Legal Studies in het juridisch onderwijs: waar staat Nederland en hoe nu verder?, Recht der Werkelijkheid 2021-1, p. 67-87. 
  • Pluut H., Pool J.M.W., Strohmaier N. & Veldt G.M. (2021), Statistiek in het rechtencurriculum: nut en noodzaak, Ars Aequi 70(1): 87-91.
  • Pannebakker E.S., Voskamp S., Zanger W.S. de & Pluut H. (2020), Onderweg naar morgen – een inventarisatie van empirische onderzoeksmethoden in juridisch onderwijs. Rapport t.b.v. de Stimuleringsactie Empirical Legal Studies fase II (dossiernummer SGWDB-2018) (Coherent Privaatrecht, Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden & Universiteit Utrecht), Platform Empirical Legal Studies.

Expert groep

Om onze studenten te trainen in empirisch juridische vaardigheden, wordt van ons verwacht om de ‘leraar te laten leren’. Voor dit doeleinde is door ELS@Leiden een adviesgroep opgericht die bestaat uit empirisch juridische experts van de verschillende instituten van Leiden Law School. Zij zijn toegewijd aan het ondersteunen van medewerkers van de Leiden Law School in het opnemen van empirische inzichten en methodologieën in bestaande vakken, of het ontwikkelen van nieuwe vakken. De leden van de expertgroep kunnen hier gevonden worden. Voel je vrij om hen te benaderen met vragen of verzoeken!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.