Universiteit Leiden

nl en

ELS@Leiden

Onderwijs

De Nederlandse rechtenfaculteiten willen een nieuwe generatie juristen opleiden, zowel voor de juridische praktijk als voor het juridisch-wetenschappelijke domein. De ambitie van het speerpunt Empirical Legal Studies heeft dan ook betrekking op zowel het onderzoek als het onderwijs. De deelnemende faculteiten hebben toegezegd nieuwe vakken te ontwikkelen, zodat in het onderwijscurriculum zowel in de bachelor- als in de masterprogramma’s wezenlijk aandacht voor ELS (lees: duiding van empirisch onderzoek komt).

ELS in het curriculum

Aan de Universiteit Leiden komt het speerpunt al op verschillende plekken terug. In de reguliere bachelor, in het honoursonderwijs, op masterniveau en in de promovendi-opleiding zijn voorbeelden te vinden van empirisch-juridisch methodenonderwijs en inhoudelijke vakken met empirische componenten.

Dit vak wordt gecoördineerd door lab member Niek Strohmaier. Het vak wordt gegeven in het kader van Honours College Law. Lees hier meer over het vak.

Op bachelorniveau wordt het honoursvak ‘Onderzoek naar Recht in de Samenleving’ aangeboden, voorheen een voornamelijk rechtstheoretisch vak dat door inzet van de leden van het ELS Lab is omgevormd tot een boegbeeld van empirisch-juridisch methodenonderwijs. Het vak leert studenten over empirisch onderzoek naar de uitwerking van het recht en bekijkt dit vanuit interdisciplinair perspectief. Niek Strohmaier is vakcoördinator. In 2021-2022 verzorgden verschillende leden van het ELS Lab een gastcollege, waar zij ingingen op hun eigen onderzoek en de empirische methode die zij daarbij hanteren. Zo vertelden Kimia Heidary en Jessie Pool over het gebruik van interviews in hun onderzoek, Niek Strohmaier over de experimentele methode, Helen Pluut over surveyonderzoek en Sarah Vandenbroucke (met Jaap Baaij) over kwantitatieve tekstanalyse. Lees hier meer over het vak.

In de master ondernemingsrecht wordt het verplichte vak ILS: ondernemings- en insolventierecht gedoceerd. Jessie Pool is hoofddocent van het vak. Het doel van het vak is om studenten de beginselen van het doen van juridisch wetenschappelijk onderzoek op het onderzoeksterrein van het ondernemings- en insolventierecht bij te brengen. De focus van het vak ligt bij het ontwikkelen van een uitvoerbaar onderzoeksplan, waarbij studenten leren welke onderzoeksmethode geschikt is voor welke onderzoeksvraag. Naast dogmatische en rechtsvergelijkende onderzoeksmethoden, wordt ook veel aandacht besteed aan empirische onderzoeksmethoden. Zo krijgen studenten in het verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethode. Daarnaast wordt ingegaan op het beoordelen van empirische resultaten, waardoor studenten empirisch onderzoek beter kunnen begrijpen en beoordelen. 

Lees hier meer over het vak.

In de master civiel recht en de master financieel recht wordt het verplichte vak ILS: regulering, gedrag en privaatrecht gedoceerd. Gitta Veldt is hoofddocent van het vak. Het doel van het vak is om studenten de beginselen van het doen van juridisch wetenschappelijk onderzoek op het onderzoeksterrein van het privaatrecht bij te brengen. Naast dogmatische en rechtsvergelijkende onderzoeksmethoden, wordt ook veel aandacht besteed aan empirische onderzoeksmethoden. Zo krijgen studenten in het verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethode. Daarnaast wordt ingegaan op het beoordelen van empirische resultaten, waardoor studenten empirisch onderzoek beter kunnen begrijpen en beoordelen. 

Lees hier meer over het vak.

Ieder jaar organiseert ELS@Leiden een congres voor masterstudenten van de afstudeerrichtingen Civiel Recht, Ondernemingsrecht en Financieel Recht voor het vak ILS. Centraal staat de vraag ‘Waarom is empirisch-juridisch onderzoek van belang voor de rechtspraktijk en het wetenschappelijke onderzoek?’ Tijdens de conferentie verkrijgen de studenten inzicht in de verschillende wijzen waarop empirisch onderzoek nuttig en noodzakelijk kan zijn voor het recht.

Lees meer over de conferentie van:

Publicaties over de rol van ELS in juridisch onderwijs

Wij dragen bij aan de discussie over de rol van empirie in de juridische opleiding. Zo schreven de leden van het coördinatieteam  een perspectiefbijdrage in Ars Aequi over het nut en de noodzaak van statistiek in het rechtencurriculum. Verder hebben Leidse onderzoekers Helen Pluut, Ekaterina Pannebakker en Stijn Voskamp samen met Wouter de Zanger een uitgebreide inventarisatie verricht naar de ELS-vakken die worden aangeboden aan Nederlandse rechtenfaculteiten. Dit heeft geresulteerd in een open access onderzoeksrapport en twee wetenschappelijke artikelen (nationaal en internationaal) van onze hand.

Bekijk onze publicaties op dit gebied hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.