Universiteit Leiden

nl en

Empirical Legal Studies

Publicaties

ELS@Leiden onderzoek omvat een breed scala aan empirisch-juridische projecten die worden uitgevoerd op Leiden Law School, vanuit het perspectief van meerdere disciplines en methodes. Hier kan je de publicaties van onze (voormalige) lab members vinden sinds het begin van het Sector Plan.

 • Vandenbroucke S.E.M., Kantorowicz J.J. & Erkens M.Y.H.G. (2024), Decoding supplier codes of conduct with content and text as data approaches, Corporate Social Responsibility and Environmental Management 31(1): 472-492.
 • Vandenbroucke S.E.M. (2024), The portrayal of effectiveness of supplier codes of conduct in improving labor conditions in global supply chains: A systematic review of the literature, Regulation & Governance 18(1): 307-327
 • Cornax M.M. (23 maart 2023), It's been more than a year since BOOS: THIS IS THE VOICE: Where are we now?. Leiden Law Blog. Leiden: Leiden University. [blog]
 • Cornax M.M., Erkens M.Y.H.G. & Pluut H. (2023), Werken waar je wilt? Een kleine gids: belangenafweging vanuit sociaalwetenschappelijk perspectief, Tijdschrift Recht en Arbeid 15(1): 8-14 (TRA 2023/3)
 • Pluut H. & Cornax M.M. (2023), It takes two to tango: The pursuit of employee well-being through ‘good work’, Psihologia Resurselor Umane 21(1): 2-10
 • Heidary K. & Maathuis E. (2023), Een stokje steken voor staken, Ars Aequi 72(9): 611 (AA20230611).
 • Heidary K. & Pistora D. (2023), Juicy stories: niet langer alleen de vruchten plukken, Ars Aequi 72(2): 83 (AA20230083).
 • Groenewoud D. & Heidary K. (2023), Kunst met een kleine letter k: Een interview met rechtbanktekenares Renée van den Kerkhof, Ars Aequi 72(7/8): 600-605 (AA20230600).
 • Groothoff B., Heidary K. & Kouwenberg M. (2023), Van scriptie naar studentartikel: een handreiking, Ars Aequi 72(4): 298-302 (AA20230298).
 • Strohmaier N. & Jong S.W.M. de (2023), Moral Character Judgments and Motivated Cognition in Legal Reasoning. In: Brigaglia M. & Roversi C. (red.), Legal Reasoning and Cognitive Science: Topics and Perspectives. Diritto & questioni pubbliche nr. 23/special issue. Palermo: Diritto e questioni pubbliche & Recognise. 227-248.
 • Pool J.M.W., Pluut H. & Vriesendorp R.D. (2023), Wanneer prevaleren maatschappelijke belangen boven de belangen van de gezamenlijke schuldeisers?: Een experimenteel onderzoek naar belangenafwegingen van curatoren, Tijdschrift voor Insolventierecht 2023(6): 274-292 (TvI 2023/35).
 • Pool J.M.W., Pluut H. & Vriesendorp R.D. (2023), De curator: een octopus, een politieagent of toch een super(wo)man?: Verslag van het INSOLAD Lustrumcongres over de taak van de curator. In: Oppedijk van Veen E.J., Brunninkhuis R.W.A., Hooff J.E.P.A. van, Loon A. van & Wiel J.H.M. van de (red.), De Taak van de Curator: Insolad Jaarboek 2023. Insolad Jaarboek. Deventer: Wolters Kluwer. 461-471.
 • Pool J.M.W. (2023), Over de fragiele relatie tussen de curator en de rechter-commissaris, Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk 2023(7): 22-35 (FIP 2023/232).
 • Pool J.M.W. & Berends B.T. (2023), Partrust: het faillissement van een piramidefonds met uitlopers naar Zuid-Amerika, Tijdschrift voor Insolventierecht 2023(4): 167-175 (TvI 2023/21).
 • Pool J.M.W., Boon J.M.G.J. & Vriesendorp R.D. (2023), Harmonisation of European Insolvency Law: Operation Patchwork has Commenced, but Where Will it Take Us?, Tijdschrift voor Insolventierecht 2023(3): 70-76 (TvI 2023/11).
 • Vriesendorp R.D., Boon J.M.G.J. & Pool J.M.W. (2023), Voorstel Europese Commissie voor richtlijn voor harmonisatie insolventierecht, Herstructurering & Recovery Online 2023: HERO 2023 / P-018.
 • Pool J.M.W. (2023), Bedrijfsovername bij (dreigende) insolventie. In: Buuren M.P.P. van & Koster H. (red.), Bedrijfsovername. Deventer: Wolters Kluwer. 365-376.
 • Pool J.M.W. (2023), De curator als stakeholder: Over financiële belangen van curatoren bij de aanpak van onregelmatigheden, Ars Aequi 72(3): 230-235 (AA20230230).
 • Adriaanse J.A.A., Strohmaier N., Pool J.M.W. & Broekema M.J.R. (2023), De maatschappelijke taak van de curator in sociaalpsychologisch perspectief: een empirisch onderzoek naar ‘ruis’ bij belangenafwegingen in faillissementen. In: Oppedijk van Veen E.J., Brunninkhuis R.W.A., Hooff J.E.P.A. van, Loon A. van & Wiel J.H.M. van de (red.), De Taak van de Curator: Insolad Jaarboek 2023. Insolad Jaarboek. Deventer: Wolters Kluwer. 3-27.
 • Nadels J. & Pool J.M.W. (2023), De zin en onzin van ‘preventief herstructureren’, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2023(10/11): 247-252.
 • Oostrum C.H.A. van & Pool J.M.W. (2023), Maatschappelijke due diligence en bestuurdersaansprakelijkheid: leuker kunnen we het niet maken, wel duidelijker, Ars Aequi 72(10): 766-770 (AA20230766).
 • Pool J.M.W. (2023), Rethinking the Goal of Bankruptcy Proceedings: Maximizing Value Versus Sustainable Liquidation, Erasmus Law Review 16(2): 114-123.
 • Pool J.M.W. (2023), Waarom een verbetering van de relatie tussen curator en rechter-commissaris kan zorgen voor beter toezicht, Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk 2023(8): 15-27 (FIP 2023/264).
 • Adriaanse J.A.A., Broekema M.J.R., Bunk L.R. & Pool J.M.W. (2023), WHOA in de praktijk: eerste ervaringen en inzichten in beeld, Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk 2023(3): 21-28 (FIP 2023/81).
 • Stolk R. (2023), De algemeenbelangactie in strijd met het algemeen belang?: Over de representativiteit van algemene belangenbehartigers, Nederlands Juristenblad 98(14): 1064-1071 (NJB 2023/970).
 • Vandenbroucke S.E.M., Verdoes T.L.M. & Vriesendorp R.D. (24 November 2023), Embracing a new paradigm: A corporate shift towards (social) sustainability. Leiden Law Blog. Leiden: Leiden University (Leiden University). [blog entry].
 • Vandenbroucke S.E.M. (24 February 2023), Are supplier codes of conduct effective?. Database of Business Ethics. Leiden: Leiden Law School. [blog entry].
 • Vandenbroucke S.E.M. (2023), Codes of conduct, a tool to regulate supply chain labor practices?. In: Erkens M.Y.H.G., Groot C. de & Oostrum C.H.A. van (Eds.), Panta Rhei: recht en duurzaamheid. Den Haag: Boom Juridisch. 31-46.
 • Veldt G.M. (2023), Waarom empirisch-juridisch onderzoek en interdisciplinariteit een prominentere plek verdienen in het rechtencurriculum, Recht der Werkelijkheid 44(3): 69-75.
 • Veldt G.M. (2023), Empirische fundamenten van het personele toepassingsbereik van het productaansprakelijkheidsvoorstel in relatie tot e-commerce, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2023(9): 375-387 (NTBR 2023/41).
 • Veldt G.M. & Verbruggen P.W.J. (2023), Themanummer ‘De Richtlijn Productaansprakelijkheid Revisited’: Een inleiding, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2023(9): 349-355 (NTBR 2023/38).
 • Veldt G.M. & Verbruggen P.W.J. (2023), Gastredacteur: Themanummer ‘De Richtlijn Productaansprakelijkheid Revisited’. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2023(9).
 • Veldt G.M. (2023), The New Product Liability Proposal – Fit for the Digital Age or in Need of Shaping Up?: An Analysis of the Draft Product Liability Directive, Journal of European Consumer and Market Law 12(1): 24-31.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.