Universiteit Leiden

nl en

ELS lab @Leiden

The Netherlands Academy for Empirical Legal Studies

De Nederlandse Academie voor Empirical Legal Studies dient als platform om (toekomstige) empirisch-juridische onderzoekers van alle Nederlandse universiteiten bijeen te brengen.

De ELS Academy belichaamt een nationale samenwerking op het gebied van empirical legal studies in de context van het sectorplan voor rechtsgeleerdheid en is gericht op het opleiden en ondersteunen van onderzoekers die ge├»nteresseerd zijn in het empirisch verkennen van juridisch relevante vragen.

Het doel van de ELS Academy is tweeledig. Enerzijds ligt de focus op het samenbrengen van empirisch-juridische onderzoekers en het bouwen van een ELS-gemeenschap in Nederland. Anderzijds bundelt de ELS Academy middelen op het gebied van empirical legal studies en stelt deze beschikbaar ten dienste van individuele onderzoekers en onderzoeksgroepen aan de verschillende rechtenfaculteiten in Nederland. Bekijk de website van de ELS Academy hier.

Helen Pluut, projectleider van het ELS lab @Leiden, is directeur van de ELS Academy.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.