Universiteit Leiden

nl en

Empirical Legal Studies

Leiden Law Methods Portal

Aan de Leiden Law School is een Engelstalige methodologische helpdesk beschikbaar.

Het methods portal is gericht op het inzichtelijk maken van de verschillende fasen van empirisch-juridisch onderzoek en in het bijzonder op het hoe en waarom van verschillende onderzoeksmethoden om vraagstukken over de totstandkoming, toepassing en doorwerking van recht en regels empirisch te onderzoeken.

De verschillende fases van de empirische cyclus die onderscheiden worden, zijn als volgt:

  • Het ontwerpen van je onderzoek
  • Het verzamelen van data
  • Het analyseren van data
  • Het opschrijven van de resultaten

Het doel van het methods portal is om een eerste aanknopingspunt voor onderzoek te zijn voor junior en senior onderzoekers die vragen hebben over empirisch-juridisch en interdisciplinair onderzoek. Het portal biedt informatie die toegespitst is op het doen van onderzoek waarin het recht centraal staat. Op dit moment bevat het entries die een eerste inleiding geven tot verschillende onderzoeksmethoden en tools, inclusief beknopte literatuurlijsten. Ook is er een database van experts opgenomen die bestaat uit collega’s van Leiden Law School die (beginnende) onderzoekers kunnen benaderen met vragen over specifieke onderdelen van het doen van empirisch-juridisch onderzoek (bijvoorbeeld onderzoeksdesign, bepaalde vormen van dataverzameling en publicatiestrategie).

Het Leiden Law Methods Portal is een gezamenlijke inspanning van het Van Vollenhoven Instituut en het sectorplanproject Empirical Legal Studies. Met dank aan collega’s van de gehele faculteit breidt het methods portal gestaag uit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.