Universiteit Leiden

nl en

Jessie Pool

Universitair docent

Naam
J.M.W. Pool LLM BSc
Telefoon
+31 71 527 4035
E-mail
j.m.w.pool@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-3064-810X

Jessie Pool is universitair docent ondernemings- en insolventierecht bij het Instituut voor Privaatrecht (afdeling Ondernemingsrecht) van de Universiteit Leiden. Zij richt zich op de empirische bestudering van het brede insolventierecht en heeft bijzondere expertise op het snijvlak van het ondernemings- en insolventierecht. Haar onderzoek heeft een sterk interdisciplinair karakter en is bovendien gericht op maatschappelijk relevante vraagstukken. In 2022 rondde zij haar empirische proefschrift over de rol van de curator bij de aanpak van onregelmatigheden af. 

Meer informatie over Jessie Pool

Jessie Pool is universitair docent ondernemings- en insolventierecht bij het Instituut voor Privaatrecht (afdeling Ondernemingsrecht) van de Universiteit Leiden. Zij richt zich op de empirische bestudering van het brede insolventierecht en heeft bijzondere expertise op het snijvlak van het ondernemings- en insolventierecht. Haar onderzoek heeft een sterk interdisciplinair karakter en is bovendien gericht op maatschappelijk relevante vraagstukken. In 2022 rondde zij haar empirische proefschrift over de rol van de curator bij de aanpak van onregelmatigheden af. 

Jessie is co-projectleider van het sectorplanspeerpunt Empirical Legal Studies in Leiden en past-president van de European Society for Empirical Legal Studies. Zij zet zich op landelijk en internationaal gebied in om empirisch onderzoek in het juridische domein te bevorderen. Zij is bovendien lid van de redactie van het European Journal for Empirical Legal Studies (EJELS), het Maandblad voor Ondernemingsrecht en redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Insolventierecht. Jessie is tevens een actief lid van verschillende academische verenigingen voor deskundigen op het gebied van het ondernemings- en insolventierecht zoals de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering, INSOL International en INSOL Europe. Bovendien neemt zij sinds 2021 deel aan het 'NextGen Leadership Program' van het International Insolvency Institute en is zij sinds 2023 Fellow van INSOLAD (de Nederlandse vereniging voor insolventierechtadvocaten). Tijdens haar onderzoek heeft zij een onderzoeksstage gelopen bij de afdeling toezicht van de rechtbank Midden-Nederland.

Onderzoek

Het onderzoek van Jessie richt zich op vraagstukken in het kader van besluitvorming en belangenafwegingen binnen het insolventie- en ondernemingsrecht door bijvoorbeeld bestuurders, commissarissen, curatoren, schuldeisers en rechters. Het insolventierecht geeft een extra dimensie aan haar onderzoekslijn, omdat in tijden van financiële moeilijkheden extra druk komt te liggen op de besluitvorming en de belangenafwegingen van verschillende juridische actoren zoals bestuurders en commissarissen. Zij moeten dan immers ook rekening houden met eventuele insolventie en met de belangen van schuldeisers. Bovendien kunnen bij financiële moeilijkheden andere actoren zoals herstructureringsdeskundigen, bewindvoerders en curatoren het speelveld betreden, waardoor de besluitvorming binnen ondernemingen kan worden beïnvloed. Op het grensvlak van het ondernemings- en insolventierecht doet zich onder meer de vraag voor in hoeverre ruimte is (en moet zijn) voor maatschappelijke belangen in het (internationale) insolventierecht. Jessie onderzoekt deze problematiek op een empirische wijze, waardoor haar onderzoek van grote waarde is voor de rechtspraktijk en nieuwe inzichten kan bieden voor de effectiviteit van regels. 

Het onderzoek van Jessie heeft een sterk interdisciplinair karakter en is vernieuwend in haar vakgebied. Haar onderzoek is in 2022 bekroond met de Meijersprijs voor beste publicatie van het onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht alsmede de Van Wersch Springplankprijs voor getalenteerde en actieve jonge onderzoekers binnen het juridisch onderzoeksgebied. 

Jessie presenteert veelvuldig over haar onderzoek op internationale congressen, bij praktijkorganisaties, zoals INSOLAD (de vereniging voor insolventierecht advocaten) en Recofa (landelijk overlegorgaan van rechters-commissarissen in faillissementen en surseance van betalingen), en bij overheidsorganisaties (zoals het Ministerie van Veiligheid en Justitie).

Onderwijs

Jessie is adjunct-opleidingsdirecteur van de Bachelor Rechtsgeleerdheid en verzorgt verschillende vakken in het bachelor- en masteronderwijs op het gebied van het ondernemings- en insolventierecht. Bovendien geeft zij methodologie- en vaardighedencolleges aan masterstudenten van de masterafstudeerrichting ondernemingsrecht. Daarnaast verzorgt zij postacademisch onderwijs op het gebied van het ondernemingsrecht en het insolventierecht over onderwerpen als bestuurdersaansprakelijkheid, corporate governance, besluitvorming en insolventierecht. Jessie geeft tevens regelmatig postacademisch onderwijs op het gebied van Empirical Legal Studies, via de Leidse promovendiopleiding en via nationale opleidingsinstituten zoals het Kurt Lewin Institute en de Nederlandse ELS Academy.

Jessie hecht veel waarde aan onderwijsvernieuwing. Zo heeft zij in 2019 in samenwerking met Yorick van Benten voor de master ondernemingsrecht de Legal Business Game opgezet, waarin studenten in een praktijksimulatie actief met het ondernemingsrecht aan de slag gaan. De Legal Business Game was in 2020 runner-up voor de Gouden Zandloper in de categorie Innovatief Juridisch Onderwijs. Vanaf 2022 heeft zij bovendien financiering gekregen om deel te nemen aan het innovatieproject ‘Flipped Classroom’ met haar vak Verdieping Ondernemingsrecht in de master rechtsgeleerdheid zodat zij nieuwe onderwijsvormen kan introduceren die beter aansluiten bij de wensen van zowel studenten als docenten.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Ondernemingsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B2.34

Contact

Publicaties

  • European Journal for Empirical Legal Studies Editorial board member / editor
  • INSOLAD Fellow
  • European Society for Empirical Legal Studies (Past)-President
  • Wolters Kluwer Redactiesecretaris Tijdschrift voor Insolventierecht
  • Boom juridisch Redacteur - Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.