Universiteit Leiden

nl en

Nederlandkunde (MA)

Over de opleiding

In de afstudeerrichting Nederlandkunde doe je ervaring op met het zelfstandig uitvoeren van onderzoek, waarbij je het vermogen ontwikkelt om theoretische en praktische vragen te beantwoorden en leer je de vakwetenschappelijke literatuur kritisch te beoordelen. Hiermee doorgrond je de maatschappelijk-culturele betekenis van je vakgebied.

Opzet van het programma

Het programma beslaat één jaar, verdeeld over twee semesters van elk 30 EC (totaal 60 EC). In het studiejaar volg je in totaal vier cursussen en schrijf je een scriptie. Binnen de MA Neerlandistiek worden de colleges Nederlandse taal- en letterkunde, de didactiek van het Nederlands als tweede taal en Vertaalwetenschap aangeboden.

Programma

  • Vertaalwetenschap (elk jaar) en/of Didactiek (dit vak wordt gegeven in elk collegejaar dat bij aanvang een oneven jaar is) 10/20 EC. Je volgt minimaal één van deze vakken uit het aanbod van de specialisatie Nederlandkunde. 
  • Specialisatievakken op het gebied van Nederlandse taalkunde, Nederlandse letterkunde, eventueel aangevuld met een vak Nederlandse geschiedenis of Nederlandse kunstgeschiedenis 30/20 EC. Voor aanvang van de master kies je een van de thema’s. In overleg met iemand van de opleiding stel je jouw persoonlijke pakket samen. Raadpleeg de studiegids om een indruk te krijgen van de vakken die je per thema kunt kiezen.
  • MA-scriptie 20 EC. Je sluit je master af met een scriptie over een zelfgekozen onderwerp dat aansluit bij het specialisatiethema dat je hebt gevolgd.

Wil je een gedetailleerder overzicht van het curriculum? Bezoek dan onze Studiegids.

Houd er rekening mee dat deze gids van toepassing is op het huidige academisch jaar. Het curriculum van volgend jaar kan enigszins verschillen.

Binnen Nederlandkunde zijn twee specialisatiethema's te onderscheiden:

  • Nederlandse cultuur
  • Nederlandse taal

Binnen de Nederlandse letterkunde doe je een gedegen kennis op van de historische Nederlandse letterkunde (tot de Romantiek) of de moderne Nederlandse letterkunde (vanaf de Romantiek tot heden). Er is ook een mogelijkheid om je kennis van de Nederlandse cultuur te verbreden door een cursus te volgen op het gebied van Nederlandse geschiedenis of Nederlandse kunstgeschiedenis.

Een focus op Nederlandse taal gaat dieper in op het onderzoek op het gebied van taalkunde, of op het onderzoek naar de verwerving van het Nederlands als tweede taal.

Tijdens de colleges vergroot je je mondelinge en schriftelijke vaardigheden door het houden van referaten en het schrijven van werkstukken. Zo bereid je je ook voor op de MA-scriptie waarmee je de studie afsluit.

Rick Honings

Scaliger hoogleraar

Rick Honings

"Lange tijd was Nederland veel groter dan nu. Nederlanders worstelen nog altijd met hun koloniale verleden, met de kolonisatie van ‘de West’ (Suriname en de Antillen) en ‘de Oost’ (Indonesië). In deze specialisatie, die eerst en vooral bedoeld is voor internationale studenten Dutch Studies/Neerlandistiek, worden studenten uitgedaagd om de Nederlandse cultuur te analyseren vanuit mondiaal perspectief. We lezen bijvoorbeeld Nederlandse koloniale reisverhalen met een kritische postkoloniale blik, en vergelijken deze teksten vervolgens met Indonesische verhalen."

Toelating en aanmelding

Wil je weten of je toelaatbaar bent tot deze master?

Bekijk de toelatingseisen

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.