Universiteit Leiden

nl en

Nederlandkunde (MA)

Over de opleiding

In de masterspecialisatie Nederlandkunde doe je ervaring op met het zelfstandig uitvoeren van onderzoek, waarbij je het vermogen ontwikkelt om theoretische en praktische vragen te beantwoorden en leer je de vakwetenschappelijke literatuur kritisch te beoordelen. Hiermee doorgrond je de maatschappelijk-culturele betekenis van je vakgebied.

Binnen Nederlandkunde zijn vier specialisatiethema's te onderscheiden:

 • Nederlandse letterkunde
 • Nederlandse taalkunde
 • Vaderlandse geschiedenis
 • Nederlandse kunstgeschiedenis

Binnen de Nederlandse letterkunde doe je een gedegen kennis op van de oudere Nederlandse letterkunde (tot de Romantiek) of de moderne Nederlandse letterkunde (vanaf de Romantiek tot heden). Een focus op Nederlandse taalkunde gaat dieper in op het onderzoek op dit gebied, of op het onderzoek naar de verwerving van het Nederlands als tweede taal.

Vaderlandse geschiedenis gaat in op de ontwikkeling die Nederland heeft doorgemaakt van de glorieperiode in de Gouden Eeuw, tot het snelgroeiende, industrieel en technisch hoogontwikkelde land met een multiculturele samenleving. Als je ervoor kiest om je te richten op de Nederlandse kunstgeschiedenis, doe je zelfstandig onderzoek naar de Nederlandse kunst, met de nadruk op haar ontwikkeling sinds de Gouden Eeuw.

Tijdens de colleges vergroot je je mondelinge en schriftelijke vaardigheden door het houden van referaten en het schrijven van werkstukken. Zo bereid je je ook voor op de MA-scriptie waarmee je de studie afsluit.

Het programma beslaat één jaar, verdeeld over twee semesters van elk 30 EC (totaal 60 EC).

In het programma wordt nauw samengewerkt met de opleidingen Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. De opleiding zelf verzorgt de colleges Nederlandse taal- en letterkunde, de didactiek van het Nederlands als tweede taal en Vertaalwetenschap

Programma

 • Didactiek en/of Vertaalwetenschap 10/20 EC
 • Specialisatievakken op het gebied van Nederlandse taalkunde, letterkunde, geschiedenis of kunstgeschiedenis 30/20 EC
 • MA-scriptie 20 EC
 • Werkcolleges
 • Hoorcolleges
 • Excursies
 • Stage
 • Zelfstudie
 • Tentamen
 • Werkstuk
 • Mondelinge presentatie
 • Discussie, actieve participatie
 • Weekopdrachten, portfolio
 • MA-scriptie

Gedetailleerd programma

Wil je een gedetailleerd overzicht van het curriculum? Bezoek dan onze Studiegids.

Dr. Rick Honings

Lecturer

Dr. Rick Honings

For a long time, the Netherlands have been larger than the Netherlands itself. The Dutch are still struggling with their colonial past, with regard to their colonization of ‘the West’ (Suriname, the Antilles) and ‘the East’ (Indonesia). In this specialisation, that is first and foremost but not only meant for international students in the field of Dutch Studies, students are challenged to analyze Dutch culture from a global perspective. We read, for example, Dutch colonial travel writing from a critical postcolonial perspective, and compare them with texts written by Indonesians.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.