Universiteit Leiden

nl en

Nederlandkunde (MA)

Over de opleiding

In de afstudeerrichting Nederlandkunde doe je ervaring op met het zelfstandig uitvoeren van onderzoek, waarbij je het vermogen ontwikkelt om theoretische en praktische vragen te beantwoorden en leer je de vakwetenschappelijke literatuur kritisch te beoordelen. Hiermee doorgrond je de maatschappelijk-culturele betekenis van je vakgebied.

Binnen Nederlandkunde zijn vier specialisatiethema's te onderscheiden:

  • Nederlandse letterkunde
  • Nederlandse taalkunde
  • Vaderlandse geschiedenis
  • Nederlandse kunstgeschiedenis

Binnen de Nederlandse letterkunde doe je een gedegen kennis op van de oudere Nederlandse letterkunde (tot de Romantiek) of de moderne Nederlandse letterkunde (vanaf de Romantiek tot heden). Een focus op Nederlandse taalkunde gaat dieper in op het onderzoek op dit gebied, of op het onderzoek naar de verwerving van het Nederlands als tweede taal.

Vaderlandse geschiedenis gaat in op de ontwikkeling die Nederland heeft doorgemaakt van de glorieperiode in de Gouden Eeuw, tot het snelgroeiende, industrieel en technisch hoogontwikkelde land met een multiculturele samenleving. Als je ervoor kiest om je te richten op de Nederlandse kunstgeschiedenis, doe je zelfstandig onderzoek naar de Nederlandse kunst, met de nadruk op haar ontwikkeling sinds de Gouden Eeuw.

Tijdens de colleges vergroot je je mondelinge en schriftelijke vaardigheden door het houden van referaten en het schrijven van werkstukken. Zo bereid je je ook voor op de MA-scriptie waarmee je de studie afsluit.

Het programma beslaat één jaar, verdeeld over twee semesters van elk 30 EC (totaal 60 EC).

In het programma wordt nauw samengewerkt met de opleidingen Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Binnen de MA Neerlandistiek worden de colleges Nederlandse taal- en letterkunde, de didactiek van het Nederlands als tweede taal en Vertaalwetenschap aangeboden. 

Programma

  • Vertaalwetenschap (elk jaar) en/of Didactiek (dit vak wordt gegeven in elk collegejaar dat bij aanvang een oneven jaar is) 10/20 EC
  • Specialisatievakken op het gebied van Nederlandse taalkunde, letterkunde, geschiedenis of kunstgeschiedenis 30/20 EC
  • MA-scriptie 20 EC

Wil je een gedetailleerder overzicht van het curriculum? Bezoek dan onze Studiegids.

Houd er rekening mee dat deze gids van toepassing is op het huidige academisch jaar. Het curriculum van volgend jaar kan enigszins verschillen.

Rick Honings

Scaliger hoogleraar

Rick Honings

"Lange tijd was Nederland veel groter dan nu. Nederlanders worstelen nog altijd met hun koloniale verleden, met de kolonisatie van ‘de West’ (Suriname en de Antillen) en ‘de Oost’ (Indonesië). In deze specialisatie, die eerst en vooral bedoeld is voor internationale studenten Dutch Studies/Neerlandistiek, worden studenten uitgedaagd om de Nederlandse cultuur te analyseren vanuit mondiaal perspectief. We lezen bijvoorbeeld Nederlandse koloniale reisverhalen met een kritische postkoloniale blik, en vergelijken deze teksten vervolgens met Indonesische verhalen."

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.