Universiteit Leiden

nl en

Neerlandistiek (MA)

Waarom Universiteit Leiden

Kies Neerlandistiek aan de Universiteit Leiden:

Persoonlijk onderwijs

De kleinschalige opzet van de opleiding en de aanwezigheid van een hoogleraar voor de meeste afstudeerrichtingen garanderen een persoonlijke begeleiding en een brede expertise.

Veel expertise in huis

Tal van docenten die actief zijn in de master Neerlandistiek geven leiding aan nationale en internationale onderzoeksprojecten over de Nederlandse taal en cultuur en betrekken dit onderzoek bij hun masteronderwijs. Als masterstudent kun je ook stage lopen in deze projecten.

Goede stagemogelijkheden

Daarnaast zijn er tal van andere goede stagemogelijkheden. In Leiden bevinden zich de Bibliotheca Thysiana en het Instituut voor de Nederlandse Taal – uitstekende plekken voor een stage in de oudere letterkunde of de taalkunde. Maar de opleiding heeft ook zeer goede contacten met andere instellingen en bedrijven binnen en buiten Leiden die mooie stageplekken bieden. Kies je voor een afstudeerrichting in de taalkunde of taalbeheersing, dan kun je bijvoorbeeld terecht bij het Meertensinstituut, de Taalunie, of je doet een stage in de journalistiek, bij de communicatieafdeling van een ministerie, bij een communicatietrainingsbureau of bij een taaladviesbureau, zoals Taalstrategie of Tabula Rasa. Voor letterkunde kun je onder andere terecht bij De Bezige Bij en Prometheus, het Stedelijk Museum, de Koninklijke Bibliotheek, het Nederlands Letterenfonds, festivals als Poetry International of het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en op vele andere plekken.

Diversiteit en inclusiviteit bij de opleiding

Wij zijn ervan overtuigd dat ons onderwijs pas kan bloeien als iedereen binnen de opleiding zichzelf kan zijn. Ruimte voor verschillende perspectieven en gezichtspunten die mensen meebrengen vanuit etniciteit, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid, religie, leeftijd of sociaaleconomische achtergrond is daarom belangrijk. Iedere nieuwe generatie ziet de wereld vanuit een nieuw perspectief – en onze studenten zijn de nieuwste generatie. Wij gaan graag met jou in gesprek over jouw visie. De Universiteit Leiden voert sinds 2014 een specifiek diversiteitsbeleid, met als doel het bevorderen van een diverse en inclusieve leer- en werkomgeving voor alle medewerkers en studenten.

Studeren aan een universiteit van wereldklasse

De Universiteit Leiden is de oudste universiteit van Nederland en heeft al ruim vier eeuwen wereldwijd een goede reputatie. Sinds 1575 hebben we honderdduizenden studenten van over de hele wereld opgeleid, met goed en persoonlijk onderwijs. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk te begeleiden en dagen je uit als je meer kunt én wilt. Hierdoor behoren we al vele jaren tot de koplopers in verschillende internationale ranglijsten in de wereldtop.
Meer redenen om te kiezen voor de Universiteit Leiden

Leiden in beeld

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.