Universiteit Leiden

nl en

Neerlandistiek (MA)

Over de opleiding

De master Neerlandistiek geeft je ruime kennis van en inzicht in de inhoud van het vakgebied van jouw keuze.

Actuele vragen

Wie het Nederlands in internationaal perspectief bekijkt, stuit op belangrijke vragen. Wat weten we van de meertaligheid van veel Nederlanders? En hoe leren nieuwe Nederlanders de taal? In colleges en excursies gaan we in op de rol van instanties als de Taalunie of het Letterenfonds. Nederlands blijkt niet beperkt te zijn tot onze grenzen. Er is Nederlandstalige literatuur uit de Oost en de West, waarin met een heel andere blik naar ons gekeken wordt. En over de hele wereld wordt Nederlands gegeven, wat interessante mogelijkheden voor stages of werk biedt.

Indeling van het programma

De master Neerlandistiek heeft vijf afstudeerrichtingen. Binnen elke richting, met uitzondering van Nederlandkunde, kun je je eigen vakkenpakket kiezen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • 20 EC scriptie op het gebied van de gekozen afstudeerrichting
  • 20 EC vakken binnen de gekozen afstudeerrichting
  • 10 EC in het verlengde van de gekozen afstudeerrichting
  • 10 EC vrije keuzeruimte

Het is ook mogelijk om, in overleg, een breed samengesteld vakkenpakket te kiezen.

Gedetailleerd programma

Wil je een gedetailleerd overzicht van het curriculum? Bezoek dan onze Studiegids.

Sjef Barbiers

Hoogleraar Nederlandse Taalkunde

Sjef Barbiers

“De Faculteit Geesteswetenschappen in Leiden heeft een lange traditie op het gebied van taal- en cultuurstudie. Dat komt terug in deze master Neerlandistiek: we leggen voortdurend verbindingen met andere talen en culturen. Het is heel leerzaam om de Nederlandse taal en cultuur in een ander, contrasterend perspectief te plaatsen.”

Geschiedenis van het Nederlands

“Als studenten in de master kiezen voor de taalkunde houden zij zich niet alleen met de taal op zich bezig, maar ook met de geschiedenis van het Nederlands en van Nederland. Die interdisciplinaire verwevenheid is kenmerkend voor Leiden.”

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.