Universiteit Leiden

nl en

Neerlandistiek (MA)

Carrièreperspectieven

Van de afgestudeerden werkt ruim veertig procent in het onderwijs, inclusief volwasseneneducatie en zakentrainingen. Neerlandici zijn verder goed in schrijven en redigeren. Ze komen dan ook vaak in communicatiefuncties terecht. Mogelijke functies zijn journalist of redacteur bij media en uitgeverijen, voorlichter, communicatiemedewerker of consultant/adviseur. Een aantal gaat ook aan de slag als freelancer met een eigen tekst- en taalbureau.

Voorbeelden van functies die onze alumni bekleden zijn onder andere:

 • Afdelingsleider VMBO-school - Leeuwarden
 • Beleidsanalist - Axon Healthcare
 • Coördinator Onderwijs - Handle with Care Opleidingen
 • Coördinator van redactie - NU.nl
 • Curator Publieksprogramma- Amsterdam Museum 
 • Development engineer (ontwikkelaar) – ING
 • Docent - Montessori Lyceum Den Haag
 • Docent - Stanislascollege Westplantsoen Delft
 • Docent communicatieve vaardigheden - TU Delft
 • Emvi-consultant - House of Tenders
 • Framingspecialist – Taalstrategie
 • Journalist bij NRC
 • Mentor speciaal onderwijs - Elan college
 • Paralegal - Ministerie van Justitie en veiligheid
 • Redacteur Nederlandstalige fictie – uitgeverij De Bezige Bij
 • Senior intercedent - Randstad
 • Speechschrijver - Rijksoverheid
 • Teamleider IT-servicedesk - OGD
 • Technisch schrijver – ChipSoft

Lerarenopleiding

Als je interesse hebt in een loopbaan in het onderwijs, kun je je na voltooiing van deze master aanmelden voor de eenjarige Educatieve master bij het ICLON. Om toegelaten te worden heb je zowel een master- als bachelordiploma nodig op het terrein van de neerlandistiek, of een nauw verwant programma. Je moet vloeiend Nederlands spreken om de opleiding te kunnen volgen, en er zijn wat aanvullende toelatingseisen. Het is overigens ook mogelijk om direct na je bachelorstudie de tweejarige educatieve master bij het ICLON te doen. In deze master zijn vakinhoud en didactiek meer geïntegreerd.

Ghanima Kowsoleea

Afgestudeerd bij Moderne letterkunde (MA Neerlandistiek)

Ghanima Kowsoleea

"Ik ben projectleider van VOX-POP, een cultureel-wetenschappelijk podium, aan de UvA en curator Public Program bij het Amsterdam Museum. In mijn werk sla ik een brug tussen kunst, wetenschap en de samenleving. Zo werk ik nu als co-curator en onderzoeker mee aan de Gouden Koets tentoonstelling wat o.a. inhoudt dat ik de tentoonstelling mede vormgeef, publieksprogrammering bedenk en een postkoloniale analyse over de koets schrijf voor het tentoonstellingsboek."

Mondiale en (Post)koloniale literatuur

"Tijdens mijn master heb ik geleerd om culturele objecten vanuit verschillende perspectieven op kritische wijze te analyseren en interpreteren. Wanneer je middels kunst mensen met verschillende culturele achtergronden wil verbinden moet je ruimte creëren voor meerstemmigheid en diverse perspectieven. De postkoloniale theorieën uit mijn mastertrack ‘Mondiale en (Post)koloniale literatuur’ fungeren hierbij als academisch fundament, aangevuld met  de praktische vaardigheden die ik opdeed tijdens mijn masterstage bij het Van Gogh Museum."

Literatuur als confronterende spiegel van de samenleving

"Na het afronden van mijn BA Politicologie ben ik begonnen aan de MA Moderne Nederlandse Letterkunde zodat ik mijn interesses voor literatuur, cultuur en maatschappelijk debat kon uitdiepen. Literatuur is voor mij een prachtige, confronterende spiegel van de samenleving, waarmee machtsstructuren kunnen worden bevraagd. De analyse van literatuur heeft daarom een blijvende urgentie en relevantie voor mij."

Lydia de Vries

Afgestudeerd bij Oudere Letterkunde (MA Neerlandistiek)

Lydia de Vries

"Ik ben docent Nederlands op het Wartburg College in Rotterdam. Op dit moment rond ik mijn educatieve master af, zodat ik straks ook eerstegraads bevoegd ben. Volgend jaar word ik mentor van een brugklas en ga ik lesgeven aan een examenklas. Bovendien ben ik leescoach van de locatie waar ik werk. Ik doe er dus alles aan om het lezen onder jongeren te bevorderen. Het is ontzettend mooi om te zien hoe werelden opengaan zodra leerlingen echt gegrepen worden door een boek. Ook is het fijn als jongeren merken dat de kwaliteit van hun sollicitatiebrief er echt toe doet voor een stagebedrijf."

Het verruimt je blik

"Ik ben Nederlands gaan studeren vanwege mijn liefde voor boeken, vandaar dat mijn specialisatie ook oudere letterkunde is geworden. Ik vond het fascinerend om middeleeuwse teksten te bestuderen en me te verdiepen in de taal en cultuur van toen. Het verruimt je blik en laat zien wat de impact van literatuur kan zijn door de eeuwen heen."

Diverser beeld dan alleen de canon

"In mijn literatuur(geschiedenis)lessen gebruik ik regelmatig voorbeelden van onbekendere teksten en auteurs die tijdens colleges aan bod kwamen. Hierdoor krijgen leerlingen een diverser beeld van literatuur dan alleen de canon. Ook kan ik door mijn letterkundige achtergrond leerlingen goed adviseren bij hun boekkeuze, waardoor ze eerder leesplezier ontwikkelen."

Martijn Rietveld

Afgestudeerd bij Taalbeheersing (MA Neerlandistiek)

Martijn Rietveld

"Ik ben werkzaam als Copywriter bij SOO Media: een mediabureau in hartje Den Haag gespecialiseerd in online marketing en vastgoedcommunicatie. Ik verzorg de communicatie-uitingen voor verschillende bedrijven. Het is cliché, maar de functie is heel divers: ‘s ochtends een luxe woningbrochure voor een makelaarskantoor, ‘s middags een wervende webtekst voor een wijngroothandel, ga zo maar door."

Taal is emotie

"We worden verleid door reclameslogans, voelen de urgentie van een headline en raken geëmotioneerd bij een begrafenis. Het blijft mij boeien hoe taal verschillende vormen aanneemt en, in het verlengde daarvan, ook verschillende emoties teweegbrengt. Tijdens de MA Neerlandistiek - eerst bij Vroegmoderne Letterkunde en daarna bij Taalbeheersing - leerde ik dit samenspel van taal en emotie te analyseren, tot aan het kleinste stijlmiddel aan toe. Waarom had dat politieke pamflet uit de zeventiende eeuw toen zo’n grote invloed op de publieke opinie? Welke strategieën gebruikt een moderne medische brochure om de lezer gerust te stellen? Bij Neerlandistiek wordt alles onder de loep genomen."

Maarten Bogaards

Afgestudeerd bij Taalkunde (MA Neerlandistiek)

Maarten Bogaards

"Ik ben promovendus en docent bij de BA-opleidingen Nederlands en Taalwetenschap aan de Universiteit Leiden. Mijn promotieonderzoek gaat over een deelgebied van de Nederlandse grammatica en is behoorlijk theoretisch. De meeste vakken die ik geef zijn daarentegen meer toegepast, bijvoorbeeld over hoe je een goed samenhangende tekst schrijft. Het mooie van de MA Neerlandistiek is dat je je in zowel theoretische als toegepaste taalkunde kunt verdiepen. Het vakkenpakket kun je daar zelf op afstemmen."

Constructieve kritiek

"Ik wist al langer dat ik verder wilde in de taalwetenschap. Deze master kan je daar verder voor klaarstomen. Zo oefen je met ‘peer review’: je levert kritisch commentaar op het werk van je medestudenten, en zij op dat van jou. Daarmee leer je om je niet alleen helder en scherp, maar ook constructief uit te drukken. En natuurlijk om met die constructieve kritiek je voordeel te doen. Dat zijn vaardigheden waar je ook buiten de wetenschap veel aan hebt."

Enthousiaste docent

"Eén van de mastervakken heb ik afgesloten met een paper over taalgebruik op YouTube. De docent deelde mijn enthousiasme en moedigde me aan om het paper verder bij te schaven en in te dienen bij een wetenschappelijk tijdschrift. Na een lang en streng peer-reviewproces (waar ik gelukkig op was voorbereid!) is het uiteindelijk geaccepteerd. Die publicatie helpt me weer vooruit in mijn huidige carrière."  

Nathalie Haak

Afgestudeerd bij Nederlandkunde (MA Neerlandistiek)

Nathalie Haak

"Sinds mijn afstuderen werk ik  als projectleider bij het stadsarchief van de gemeente ’s-Hertogenbosch, waarbij ik me bezighoudt met het archiveren en digitaliseren van oorlogsbronnen uit de periode 1935-1945. Al tijdens mijn studie had ik veel interesse in geschiedenis en literatuur en in het bijzonder de culturele sector. Zo heb ik tijdens mijn studie gewerkt bij de Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden als projectmedewerker van het Jan Wolkersarchief."

Een master met een andere specialisatie "Ik heb bij de master Neerlandistiek gekozen voor de specialisatie Nederlandkunde. Bij deze specialisatie lag de focus sterk op Nederlandse geschiedenis en literatuur. Ik heb gedurende deze master verschillende Engelstalige vakken bij de master History gevolgd waar ik ontzettend veel van heb geleerd. Vervolgens heb ik mijn scriptie geschreven over Nederlandstalige nazi-jeugdboeken uit de periode 1940-1945. Ik heb onderzocht uit welke elementen de nazi-ideologie is opgebouwd en hoe deze terug te zien zijn in de teksten aan de hand van discoursanalyse en binaire opposities. Inmiddels ben ik ook als promovendus begonnen aan een PhD-traject over dit onderwerp.”

Een combinatie van geschiedenis en literatuur "Tijdens en ook na mijn bachelor Nederlandse taal en cultuur had ik behoefte aan meer uitdaging dan alleen letterkunde. Ik had altijd al interesse in Nederlandse geschiedenis en ik had ook zelf een keuzepakket samengesteld uit geschiedenisvakken. Toen stuitte ik op de master Neerlandistiek met als specialisatie Nederlandkunde waarbinnen de combinatie van geschiedenis en literatuur een mogelijkheid was. Ik zou aan iedere student willen meegeven dat het belangrijk is om je perspectief te verbreden en je waar mogelijk nog verder te ontwikkelen en te specialiseren binnen je studie."

Waar komen ze terecht?

De onderstaande cijfers zijn gebaseerd op alumnidata van de MA Neerlandistiek 2016-2020.

 • 20 % Onderwijs
 • 20 % Communicatie en marketing
 • 10 % Media en journalistiek
 • 10 % ICT
 • 10 % Overheid en semioverheid
 • 10 % Financiële instellingen
 • 5 % Zakelijke dienstverlening
 • 5 % Consultancy
 • 5 % Onderzoek
 • 5 % Overig

Hoe succesvol zijn ze in het vinden van een baan?

 • 81 % vond binnen twee maanden een baan
 • 90 % vond de eerste baan op academisch of hbo-niveau

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Lees meer over hoe deze master jou precies voorbereidt op je toekomstige carrière en bekijk onze voorbereidingsactiviteiten. 

In de master Neerlandistiek ga je niet alleen inhoudelijk de diepte in, maar wordt ook je kritische, analytische en wetenschappelijke denkvermogen aangescherpt. Bovendien leer je hoe je je kennis zo effectief en aantrekkelijk mogelijk kunt overbrengen op anderen – zowel schriftelijk als mondeling en voor verschillende soorten publiek.

Veel van onze studenten kiezen ervoor om een stage te lopen tijdens hun masteropleiding. Studenten van de master Neerlandistiek/Dutch Studies hebben stages gelopen bij organisaties zoals:

 • Meertens Instituut;
 • Poetry International;
 • Instituut voor de Nederlandse Taal;
 • De Bijzondere Collecties / Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van de Universiteitsbibliotheek Leiden;
 • Uitgeverij Prometheus
 • het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Amsterdam;
 • het Nederlands Letterenfonds in Amsterdam;
 • en stages bij taalwetenschappelijke onderzoeksprojecten.

De Career Service van de Faculteit Geesteswetenschappen biedt professioneel advies en begeleiding bij het vinden van (internationale) stages, arbeidsmarktoriëntatie en sollicitaties.

De Career Service organiseert ook regelmatig (online) workshops, bijvoorbeeld over sollicitatiegesprekken en hoe je een goede cv kunt maken. Bekijk het overzicht van de workshops

Leiden University Career Zone is een online carrièreplatform waarmee je je kunt voorbereiden op de arbeidsmarkt. Je kunt hiermee meer persoonlijk inzicht te vergaren, meer leren over de arbeidsmarkt, je sollicitatievaardigheden ontwikkelen, je academische en professionele carrière plannen. Ook kun je er vacatures vinden en erachter komen wat de Career Service voor jou kan doen. 

Sluit je aan bij het Mentornetwerk om advies te krijgen van alumni die ervaring hebben op de arbeidsmarkt. Meer dan 1200 alumni helpen je graag!

Jelle over het vinden van een stage via het Mentornetwerk

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.