Universiteit Leiden

nl en
Natuurkunde - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Natuurkunde (BSc)

Studieprogramma

Tijdens deze studie volg je colleges, oefen je met wiskundige afleidingen en voer je experimenten uit. Hierdoor bouw je een stevige basis in verschillende vakgebieden, zoals natuurkunde en wiskunde.

Verdeling vakken in de bachelor (jaar 1 t/m 3)

  • 53 Natuurkunde (53 studiepunten)
  • 16 Practica (16 studiepunten)
  • 30 Wiskunde (30 studiepunten)
  • 4 Sterrenkunde (4 studiepunten)
  • 4 Informatica (4 studiepunten)
  • 1 Communicatie (1 studiepunt)
  • 45 Keuzeruimte (45 studiepunten)
  • 24 Bacheloronderzoek (24 studiepunten)
  • 3 Wetenschappelijke vorming (3 studiepunten)

Een aantal vakken uitgelicht

Elektrische en Magnetische Velden

Het doel van deze cursus is kennis van en inzicht in elektrische en magnetische velden te verwerven en de wetten die hierbij horen te leren toepassen bij eenvoudige problemen.

Experimentele Natuurkunde

In deze cursus zet je de eerste stappen in het doen van onderzoek. De nadruk ligt op het opdoen van experimentele vaardigheden en het ontwikkelen van bedrevenheid om problemen systematisch op te lossen.

Programmeermethoden

Je leert in deze cursus programma’s ontwikkelen in de programmeertaal Python. Daarmee ben je in staat om de computer eenvoudige taken te laten uitvoeren. De cursus is een eerste kennismaking met de principes uit software engineering en datastructuren.

Diffusie

In deze cursus leer je eenvoudige statische processen te beschrijven met behulp van kansrekening, statistiek en combinatoriek. Hiermee bereken je hoe nauwkeurig experimentele metingen zijn, kwantificeer je de beweging van moleculen en voorspel je de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis.

Quantum Mechanics 1

Dit vak betreft een kennismaking met kwantummechanica. Je leert vergelijkingen van een kwantumsysteem toe te passen en te interpreteren, zoals van het waterstofatoom. Daarnaast leer je ook de toestand van een kwantumsysteem te verklaren aan de hand van wiskundige en natuurkundige modellen.

Statistical Physics 1

De statistische fysica slaat een brug tussen de microscopische wereld van bijvoorbeeld atomen en moleculen en het daaruit voortvloeiende gedrag op de macroscopische schaal, dat beschreven wordt door de thermodynamica.

Research Skills & Scientific Integrity

This course will prepare you and support you in carrying out your Bachelor Research Project, which is the final part of your degree. A series of crash-courses and short sessions (run by local experts) will touch upon the core skills that are necessary for you to finish your research project successfully.

Bachelor Research

In het laatste jaar voer je onderzoek uit bij één van de onderzoeksgroepen op het Leidse natuurkunde-instituut. Je levert een bijdrage aan lopende projecten, zoals het ontwikkelen van materialen die supergeleidend zijn bij hogere temperaturen. Je sluit je onderzoek af met een scriptie en een presentatie.

Bekijk alle vakken in de e-studiegids

Hoe vul jij je keuzeruimte in?

Wie je toekomstige werkgever wordt, hangt mede af van de richting die je aan je studie geeft. Gedurende de eerste anderhalf jaar volg je een vast schema. Het eerste jaar is vooral inleidend en inleidend van aard, maar vanaf het tweede jaar ga je je specialiseren. In het derde jaar heb je naast het onderzoeksproject een vrije keuzeruimte die je zelf kunt invullen met keuzevakken of een minor.

Je mag je keuzeruimte (in totaal 30 studiepunten) invullen met een minor. Dat is een thematisch samenhangend vakkenpakket buiten natuurkunde. Met een minor kun je eigen accenten geven aan je opleiding of je opleiding verbreden. Denk bijvoorbeeld aan een pakket ingevuld met vakken uit een talenstudie, of uit de rechtenstudie.
Lees meer over minoren

Een studieperiode in het buitenland is een mooie kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Bovendien leer je je te redden in een onbekende omgeving en verbeter je je talenkennis. Zo vergroot je later je kansen op de arbeidsmarkt.

Aan het eind van de opleiding doe je een onderzoeksproject bij een natuurkundige onderzoeksgroep. De inhoud van het onderzoek spreek je af met een docent die bij het onderwerp past. De Studenten Loopbaan Service helpt je graag om een geschikte plek te vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.