Universiteit Leiden

nl en
Natuurkunde - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Natuurkunde (BSc)

Toelatingseisen

Check de volgende toelatingseisen voordat jij je aanmeldt voor de opleiding Natuurkunde.

Je komt in aanmerking voor toelating tot de bacheloropleiding Natuurkunde indien je de verplichte matching heb doorlopen én in het bezit bent van een Nederlands vwo-diploma met een van de volgende profielen:

 • Het (propedeuse) cijfergemiddelde 7.0 of hoger is
 • Een vwo diploma met profiel Natuurkunde en Techniek
 • Een vwo diploma met een ander profiel en aanvullende vakken Wiskunde B en Natuurkunde (ook als aparte deelcertificaten op VWO niveau)

Studenten met een hbo propedeuse Technische Natuurkunde

Studenten met een hbo propedeuse Technische Natuurkunde worden toegelaten indien:

 • De deelcertificaten wiskunde B en natuurkunde op VWO niveau behaald zijn. Deelcertificaten kunnen behaald worden via een staatsexamen of het Boswell instituut.
 • De student een dag heeft meegelopen bij de opleiding Natuurkunde.
 • De student een positief advies krijgt uit het individuele gesprek met de studieadviseur waar de student zijn/haar motivatie toelicht en de kennis van de Engelse taal wordt beoordeeld. 

IB diploma

Voor studenten met een IB diploma geldt dat zij:

 • Ten minste Math, Physics en nog een vak op 'high level' hebben afgerond
 • Aantoonbare beheersing van de Nederlandse taal hebben. 

Colloquium Doctum procedure (als je  21 jaar of ouder bent)

Voor studenten die in aanmerking komen voor de Colloquium Doctum procedure (21 jaar of ouder) geldt:

 • De deelcertificaten wiskunde B en natuurkunde op VWO niveau behaald zijn. Deelcertificaten kunnen behaald worden via een staatsexamen of het Boswell instituut.
 • De student een dag heeft meegelopen bij de opleiding Natuurkunde
 • De student een positief advies krijgt uit het individuele gesprek met de studieadviseur waar de student  zijn/haar motivatie toelicht en de kennis van de Engelse taal wordt beoordeeld.

Andere vooropleiding

Als je onder geen van de bovengenoemde groepen valt, neem contact op met de Studie Adviseur Natuurkunde Mw. Dr. Chara Papathanassiou StudieAdviseur@physics.leidenuniv.nl.

Als je niet aan de genoemde eisen voldoet, dan moet je een officieel verzoek tot toelating indienen. Hiervoor meld je je eerst aan voor de opleiding in Studielink. Daarna ontvang je een link naar het online toelatingsportaal van de Universiteit Leiden en dien je daar je toelatingsverzoek in. 

Verplichte matching

Matching is een verplicht onderdeel van de inschrijving voor de opleiding Natuurkunde. Dit helpt je om een goede studiekeuze te maken. Lees meer over de Verplichte Matching

Taaleisen

De opleiding Natuurkunde is een Nederlandstalige opleiding. Dit betekent dat de colleges en werkgroepen in het Nederlands zijn. Een goede Nederlandse taalvaardigheid is dus vereist.

Let op: veel van het lesmateriaal, zoals studieboeken en artikelen, zijn in het Engels. Een goede beheersing van de Engelse taal is nodig om de studie succesvol af te ronden. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.