Universiteit Leiden

nl en
Natuurkunde - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Natuurkunde (BSc)

Toelatingseisen

Check de volgende toelatingseisen voordat jij je aanmeldt voor de opleiding Natuurkunde.

Je komt in aanmerking voor toelating tot de bacheloropleiding Natuurkunde indien je de verplichte matching heb doorlopen én in het bezit bent van een Nederlands vwo-diploma met een van de volgende profielen:

 • Een vwo diploma (na 2007) met profiel Natuur en Techniek

Heb je een vwo diploma (na 2007) met een ander profiel en aanvullende vakken Wiskunde B en Natuurkunde (ook als aparte deelcertificaten op VWO niveau) dan kun je in aanmerking komen door een officieel verzoek tot toelating in te dienen.

Studenten met een hbo propedeuse

Studenten met een hbo propedeuse worden toegelaten indien:

 • De student aantoonbaar beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden om de bacheloropleiding met goed gevolg af te ronden. Dit kan worden aangetoond door een propedeutisch getuigschrift van een bèta-georiënteerde hbo-, dan wel ad-opleiding in de technieksector[1];
 • De deelcertificaten wiskunde B en natuurkunde op VWO niveau behaald zijn. Deelcertificaten kunnen behaald worden via een staatsexamen of het Boswell instituut;
 • De student een dag heeft meegelopen bij de opleiding Natuurkunde;
 • De student een positief advies krijgt uit het individuele gesprek met de studieadviseur waar de student zijn/haar motivatie toelicht en de kennis van de Engelse taal wordt beoordeeld. 

IB-diploma

Voor studenten met een IB-diploma geldt dat zij:

 • Ten minste Math, Physics en nog een vak op 'high level' hebben afgerond
 • Aantoonbare beheersing van de Nederlandse taal hebben. 

Colloquium Doctum procedure (als je  21 jaar of ouder bent)

Voor studenten die in aanmerking komen voor de Colloquium Doctum procedure (21 jaar of ouder) geldt:

 • De deelcertificaten wiskunde B en natuurkunde op VWO niveau behaald zijn. Deelcertificaten kunnen behaald worden via een staatsexamen of het Boswell instituut.
 • De student een dag heeft meegelopen bij de opleiding Natuurkunde
 • De student een positief advies krijgt uit het individuele gesprek met de studieadviseur waar de student  zijn/haar motivatie toelicht en de kennis van de Engelse taal wordt beoordeeld.

VWO-diploma's oude stijl

Heeft u een  vwo-diploma van voor 2007, dan wordt u niet altijd toegelaten in het hoger onderwijs. Dit diploma is gebaseerd op vakkenpakketten. Hogescholen en universiteiten maken hun programma’s op basis van profielen in het voortgezet onderwijs. Ook de toelating is daarop gebaseerd. De hogeschool of universiteit beslist of u met een oud diploma de opleiding mag volgen.

Andere vooropleiding

Als je onder geen van de bovengenoemde groepen valt, neem contact op met de Studie Adviseur Natuurkunde Mw. Dr. Chara Papathanassiou StudieAdviseur@physics.leidenuniv.nl.

Als je niet aan de genoemde eisen voldoet, dan moet je een officieel verzoek tot toelating indienen. Hiervoor meld je je eerst aan voor de opleiding in Studielink. Daarna ontvang je een link naar het online toelatingsportaal van de Universiteit Leiden en dien je daar je toelatingsverzoek in. 

We verwachten van studenten dat ze een gewone laptop met Windows meebrengen (of Linux voor sommige opleidingen). Een chromebook, iPad of tablet voldoet dus niet. MacOS kan in de meeste gevallen ook volstaan (met Parallels voor Windows geïnstalleerd), maar mogelijk worden niet alle gespecialiseerde applicaties ondersteund en is er mogelijk minder ondersteuning en support beschikbaar.

Laptop-profiel:

 • Compatibel met Windows 11 – 64-bits (of Linux voor sommige opleidingen)
 • Processor/CPU – modern, middelgroot bereik
 • Geheugen/RAM – 8 GB, indien mogelijk 16 GB
 • Opslag – 512 GB, indien mogelijk 1 TB

Verplichte matching

Matching is een verplicht onderdeel van de inschrijving voor de opleiding Natuurkunde. Dit helpt je om een goede studiekeuze te maken. Lees meer over de Verplichte Matching

Taaleisen

De opleiding Natuurkunde is een Nederlandstalige opleiding. Dit betekent dat de colleges en werkgroepen in het Nederlands zijn. Een goede Nederlandse taalvaardigheid is dus vereist.

Let op: veel van het lesmateriaal, zoals studieboeken en artikelen, zijn in het Engels. Een goede beheersing van de Engelse taal is nodig om de studie succesvol af te ronden. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.