Universiteit Leiden

nl en
Natuurkunde - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Natuurkunde (BSc)

Extra uitdagingen

Wil je graag wat extra’s doen naast je studie? Kies dan een dubbele propedeuse of dubbele bachelor van Natuurkunde met Sterrenkunde of Wiskunde. Ook kun je aan het honoursprogramma deelnemen.

Dubbele bachelor

Studenten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen krijgen de kans hun studie te verbreden door een zwaarder studieprogramma te volgen: als je het aankunt, kun je kiezen voor een dubbele bètastudie. De volgende combinaties zijn mogelijk:

Waarom een dubbele bachelor?

Meerdere studies volgen, betekent science studeren in de breedte en in de diepte. Het betekent ook een persoonlijke invulling geven aan je studie(s): werken op een boeiend grensvlak tussen vakgebieden, op onderwerpen die jou fascineren en inspireren.

Studiebelasting

Alle combinaties zijn roostertechnisch op elkaar afgestemd. Vanwege de raakvlakken tussen de opleidingen onderling, zul je met een combinatie een extra studiebelasting krijgen van zo’n 30-40% in het eerste en derde jaar, en zo’n 40-60% in het tweede jaar. Je ontvangt na afronding van een dubbele bachelor twee bachelordiploma’s en je hebt daarmee toegang tot de masteropleiding van beide studierichtingen die je hebt afgerond. 

Dubbele propedeuse

Misschien is een dubbele studie een te grote stap ineens, maar vind je het wel aantrekkelijk om je breed te ontwikkelen in je eerste jaar, de propedeuse. Je kunt dan het propedeuseprogramma van een dubbele bachelor volgen. Je kiest aan het eind van je eerste jaar welke bacheloropleiding(en) je afmaakt. Een standaard studiejaar bedraagt 60 studiepunten (1 studiepunt staat gelijk aan 28 studiebelastingsuren). Bij een dubbele bachelor krijg je per jaar dus meer studiepunten dan de standaard 60 studiepunten.

Bachelor Honoursonderwijs

Voor nieuwsgierige en gemotiveerde bachelorstudenten organiseert de Honours Academy van de Universiteit Leiden verschillende vormen van extracurriculair onderwijs, variërend van langlopende programma’s tot kortdurende vakken.

Honours College

Heb jij interesse in een extra uitdaging naast je studie? Neem dan deel aan het Honours College. Je volgt een traject van 30 EC om je kennis en vaardigheden verder te verbreden en te verdiepen, bij je eigen of een andere faculteit. Het onderwijs is kleinschalig, met volop keuzemogelijkheden. Je ontmoet studenten uit andere disciplines en leert om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken.

Bachelor Honours Classes

Lijkt het jou leuk om een vak te volgen dat buiten jouw comfortzone ligt? Bachelor Honours Classes (5 EC) zijn uitdagende vakken ter verbreding naast je reguliere studie, met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Voor Honours College-studenten is het volgen van een Bachelor Honours Class onderdeel van hun programma, maar ook als niet-honoursstudent ben je van harte welkom om je aan te melden.

LDE Bachelor Honours Programme Sustainability

Wil jij jouw kennis op het gebied van duurzaamheid verder ontwikkelen? Doe mee met het LDE Bachelor Honours Programme Sustainability (15 EC), een eenjarig interdisciplinair traject waaraan je als tweede- of derdejaars bachelorstudent kunt deelnemen. Je doet relevante kennis op, ontwikkelt vaardigheden en gaat aan de slag met actuele duurzaamheidsuitdagingen. Dit programma is een samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam (LDE). Studenten van alle drie de universiteiten kunnen deelnemen.

Master Honours Classes & Challenges

Sommige projectmatige vakken van de Master Honours Classes & Challenges zijn ook beschikbaar voor vergevorderde bachelorstudenten. In kleine interdisciplinaire teams ga je aan de slag met de uitdaging van een partnerorganisatie. 

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)

Geïnteresseerd in muziek, beeldende kunst of vormgeving? ACPA biedt onderwijs aan in de vorm van keuzevakken, talentprogramma's Practicum Musicae (PM) en Practicum Artium (PA) en Honours Classes. Een keuzevakkenpakket van 15 of 30 EC, als invulling van keuzeruimte in de Bachelorstudie, is mogelijk. Een overzicht van dit onderwijs is in de Studiegids te zien. Meer informatie over de ACPA.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.