Universiteit Leiden

nl en
Natuurkunde - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Natuurkunde (BSc)

Over de opleiding

De opleiding bestrijkt naast natuurkundige onderwerpen ook elementen uit de informatica, sterrenkunde en wiskunde. Je volgt theoretische vakken en je voert experimenten uit.

Opbouw van de bacheloropleiding

Tijdens de eerste anderhalf jaar van de opleiding werk je aan een stevige basis in natuurkunde, wiskunde en programmeren, zowel in theorie als in praktijk. Je krijgt bijvoorbeeld vakken als Kwantummechanica, Lineaire Algebra en Informatica. Daarna maak je keuzes om je studiepad zelf vorm te geven. Uiteindelijk komen alle geleerde kennis en vaardigheden samen in het afsluitende bachelorproject in het derde jaar.

In het eerste jaar van je bachelor, de propedeuse, volg je de basisvakken van de theoretische en experimentele natuurkunde. Ook vakken als wiskunde en programmeren komen ruimschoots aan bod. Daarnaast maak je kennis met moderne ontwikkelingen in het vak en de grensgebieden van de natuurkunde, zoals astrofysica. Zo krijg je een goed beeld van de verschillende richtingen.

Het tweede jaar is een verdieping op het propedeusejaar, met een vervolg op veel van de eerstejaarsvakken. Bovendien is er meer ruimte voor keuzevakken.

In het derde jaar volg je nog enkele verplichte vakken. Daarnaast is er ruimte om een minor of verdiepende vakken te volgen. Je sluit je bachelor af met het bacheloreindproject, waarbij je zelf een onderzoek uitvoert en daarover een scriptie schrijft.

Timo

Student

Timo

'Introductie Moderne Natuurkunde vind ik tot nu toe het leukste vak. We behandelden onder andere de twee tegenintuitieve principes, de relativiteitstheorie en de quantummechanica. Dat vond ik heel boeiend. Die vormen de fundamenten van de wetten van de natuurkunde. Zo fascinerend hoe dat werkt.'

Megan

Student

Megan

‘Speciale relativiteitstheorie vind ik het leukste vak. Het is het eerste echte natuurkunde vak dat ik kreeg. Alle grote namen en theorieën uit de natuurkunde komen daarin voor, zoals de formule E=+Mc² van Albert Einstein.’

Martin van Hecke

Docent

Martin van Hecke

‘Natuurkunde komt misschien over als een abstract vakgebied waarbij het moderne onderzoek ver weg lijkt. Ik probeer studenten al in het eerste jaar op een simpele manier kennis te laten maken met moderne natuurkunde. Zo liet ik ze experimenteren met het namaken van inslagkraters. Neem een bakje zand, laat daar een balletje in vallen en kijk hoe groot de krater is.’

Onderwijsvormen

Per week heb je rond de 22 contacturen, ongeveer gelijk verdeeld over hoor- en werkcolleges. Daarnaast besteed je wekelijks ongeveer 18 uur aan zelfstudie met het maken van opdrachten en het voorbereiden van colleges.

Docenten presenteren de leerstof en verbinden die met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.

Kleine groepen gaan onder leiding van ouderejaarsstudenten en promovendi in op de stof van het hoorcollege. In de werkgroepen lever je een actieve bijdrage door sommen te maken, vraagstukken op te lossen en  te discussiëren.

Je leert proeven bedenken en opzetten, om ze vervolgens zelf uit te voeren en de resultaten zorgvuldig vast te leggen.

Thuis werk je aan opdrachten die kunnen meetellen voor het eindcijfer van het vak.

Studiebegeleiding

Om je te helpen je studie succesvol en vlot te doorlopen biedt de Universiteit Leiden begeleiding en advies aan. Zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling zijn er verschillende mensen en afdelingen bij de Universiteit Leiden die je daarbij kunnen helpen. De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Alles over begeleiding en advies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.