Universiteit Leiden

nl en
Natuurkunde - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Natuurkunde (BSc)

Over de opleiding

Je puzzelt met wiskundige formules om natuurkundige theorieën en wetten af te leiden en voert experimenten uit om natuurverschijnselen te verklaren. Behalve op natuurkunde en wiskunde richt je je ook op programmeren en sterrenkunde. Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van analytische vaardigheden en oplossingsgericht denken.

Opbouw van de bacheloropleiding

Tijdens de eerste anderhalf jaar van de opleiding werk je aan een stevige basis in natuurkunde, wiskunde en programmeren, zowel in theorie als in praktijk. Je krijgt bijvoorbeeld vakken als Kwantummechanica, Lineaire Algebra en Informatica. Daarna maak je keuzes om je studiepad zelf vorm te geven. Uiteindelijk komen alle geleerde kennis en vaardigheden samen in het afsluitende bachelorproject in het derde jaar.

In het eerste jaar van je bachelor, de propedeuse, volg je de basisvakken van de theoretische en experimentele natuurkunde. Ook vakken als wiskunde en programmeren komen ruimschoots aan bod. Daarnaast maak je kennis met moderne ontwikkelingen in het vak en de grensgebieden van de natuurkunde, zoals astrofysica. Zo krijg je een goed beeld van de verschillende richtingen.

Het tweede jaar is een verdieping op het propedeusejaar, met een vervolg op veel van de eerstejaarsvakken. Bovendien is er meer ruimte voor keuzevakken.

In het derde jaar volg je nog enkele verplichte vakken. Daarnaast is er ruimte om een minor of verdiepende vakken te volgen. Je sluit je bachelor af met het bacheloreindproject, waarbij je zelf een onderzoek uitvoert en daarover een scriptie schrijft.

Megan

Welk vak spreekt Megan het meest aan?

Megan

‘Speciale relativiteitstheorie vind ik het leukste vak. Het is het eerste echte natuurkunde vak dat ik kreeg. Alle grote namen en theorieën uit de natuurkunde komen daarin voor, zoals de formule E=+Mc² van Albert Einstein.’

Steven

Hoe bevalt Steven de studie?

Steven

'Het eerste en het tweede jaar zijn redelijk hetzelfde. In beide jaren krijg je veel wiskunde. Een leuk vak vond ik Physics of Elementary Particles waarbij je elementaire deeltjes, deeltjes zonder substructuur, bestudeert. In het derde jaar heb je ruimte voor keuzevakken en werk je aan je bachelorproject.'

Martin van Hecke

Waar word je bij deze opleiding voor opgeleid?

Martin van Hecke

‘Natuurkunde komt misschien over als een abstract vakgebied waarbij het moderne onderzoek ver weg lijkt. Ik probeer studenten al in het eerste jaar op een simpele manier kennis te laten maken met moderne natuurkunde. Zo liet ik ze experimenteren met het namaken van inslagkraters. Neem een bakje zand, laat daar een balletje in vallen en kijk hoe groot de krater is.’

Onderwijsvormen

Per week heb je rond de 22 contacturen, ongeveer gelijk verdeeld over hoor- en werkcolleges. Daarnaast besteed je wekelijks ongeveer 18 uur aan zelfstudie met het maken van opdrachten en het voorbereiden van colleges.

Docenten presenteren de leerstof en verbinden die met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.

Kleine groepen gaan onder leiding van ouderejaarsstudenten en promovendi in op de stof van het hoorcollege. In de werkgroepen lever je een actieve bijdrage door sommen te maken, vraagstukken op te lossen en  te discussiëren.

Je leert proeven bedenken en opzetten, om ze vervolgens zelf uit te voeren en de resultaten zorgvuldig vast te leggen.

Thuis werk je aan opdrachten die kunnen meetellen voor het eindcijfer van het vak.

Studiebegeleiding

Om je te helpen je studie succesvol en vlot te doorlopen biedt de Universiteit Leiden begeleiding en advies aan. Zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling zijn er verschillende mensen en afdelingen bij de Universiteit Leiden die je daarbij kunnen helpen. De studieadviseur of studiecoördinator van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Alles over begeleiding en advies

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden