Universiteit Leiden

nl en
Molecular Science & Technology - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Molecular Science & Technology (BSc)

Toelatingseisen

Check de volgende toelatingseisen voordat jij je aanmeldt voor de opleiding Molecular Science & Technology.

Een Nederlands vwo-diploma met een van de volgende profielen biedt toegang tot de bacheloropleiding MST:

  • vwo-profiel Natuur & Techniek;
  • vwo-profiel Natuur & Gezondheid met wiskunde B en natuurkunde;
  • een ander vwo-profiel met als aanvulling; wiskunde B, natuurkunde en scheikunde.

De studie is goed te doen als je voor wiskunde B, natuurkunde en scheikunde zonder veel moeite een 7 staat.

VWO-certificaten

Studenten met een hbo Scheikunde propedeuse worden toegelaten indien ze een Wiskunde B certificaat op VWO eindexamen hebben behaald. 

Ga je je hbo-propedeuse niet halen en heb je een HAVO-diploma, dan ben je niet toelaatbaar als je geen 21 jaar of ouder bent als de studie begint. Ben je 21 jaar of ouder als je de studie begint, dan moet je de VWO-certificaten voor natuurkunde, scheikunde en Wiskunde B hebben. Een certificaat is te behalen bijvoorbeeld bij Het Boswell Instituut, CCVX, Wismon of in de vorm van een staatsexamen.  

Colloquium doctum

De Universiteit Leiden biedt ook een alternatieve toelatingsprocedure: de colloquium doctum. Dan maak je een aantal toetsen op vwo-niveau. Meer info over het colloquium doctum krijg je als je je in Studielink aanmeldt. De deadline voor het aanmelden voor een colloquium doctum is 1 november van het jaar voorafgaand aan de start van je opleiding. Ben je te laat voor deze deadline, neem dan contact op met de studieadviseur.

De opleiding Molecular Science & Technology is een Nederlandstalige opleiding. Dit betekent dat de colleges en werkgroepen in het Nederlands zijn. Een goede Nederlandse taalvaardigheid is dus vereist. Veel van het studiemateriaal is wel in het Engels. Een goede beheersing van de Engelse taal is nodig om de studie succesvol af te ronden.

Voor mensen met een buitenlandse opleiding kan een Nederlandse taaltoets verplicht zijn (niveau NT2 II). Deze kan je in Delft doen, waarna de toets wordt geaccepteerd door de Universiteit Leiden. Meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.