Universiteit Leiden

nl en
Molecular Science & Technology - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Molecular Science and Technology (BSc)

Toelatingseisen

Check de volgende toelatingseisen voordat jij je aanmeldt voor de opleiding Molecular Science and Technology.

Een Nederlands vwo-diploma met een van de volgende profielen biedt toegang tot de bacheloropleiding MST:

  • vwo-profiel Natuur & Techniek;
  • vwo-profiel Natuur & Gezondheid met wiskunde B en natuurkunde;
  • een ander vwo-profiel met als aanvulling; wiskunde B, natuurkunde en scheikunde.

De toelatingscommissie van de opleiding beoordeelt in alle overige niet-standaard gevallen je diploma op een toereikend niveau van wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en Engelse taalbeheersing. Indien dit niveau niet toereikend is, kunnen certificaten op vwo-niveau worden opgelegd voor wiskunde B, natuurkunde en/of scheikunde. 

De studie is goed te doen als je voor wiskunde B, natuurkunde en scheikunde zonder veel moeite een 7 staat.

Met een hbo-propedeuse Chemie of Chemische Technologie, kun je worden toegelaten indien je een wiskunde B-certificaat op vwo-niveau hebt behaald.

Het gewogen cijfergemiddelde van het propedeutisch examen, dan wel de vakken van het eerste jaar van je hbo-opleiding, dient bovendien minimaal 7,0 te zijn.

De Universiteit Leiden biedt ook een alternatieve toelatingsprocedure: de colloquium doctum. Dan maak je een aantal toetsen op vwo-niveau. Meer info over het colloquium doctum krijg je als je je in Studielink aanmeldt. De deadline voor het aanmelden voor een colloquium doctum is 1 november van het jaar voorafgaand aan de start van je opleiding. 

Molecular Science and Technology is een Nederlandstalige studie. Dit betekent dat de colleges en werkgroepen in het Nederlands zijn. Een goede Nederlandse taalvaardigheid is dus vereist. Veel van het studiemateriaal is wel in het Engels. Een goede beheersing van de Engelse taal is nodig om de studie succesvol af te ronden.
Voor studiekiezers met een buitenlandse opleiding kan een Nederlandse taaltoets verplicht zijn (niveau NT2 II). 

Vwo-certificaten

Een vwo-certificaat is te behalen bij bijvoorbeeld Het Boswell Instituut, CCVX, of in de vorm van een staatsexamen.

We verwachten van studenten dat ze een gewone laptop met Windows meebrengen (of Linux voor sommige opleidingen). Een chromebook, iPad of tablet voldoet dus niet. MacOS kan in de meeste gevallen ook volstaan (met Parallels voor Windows geïnstalleerd), maar mogelijk worden niet alle gespecialiseerde applicaties ondersteund en is er mogelijk minder ondersteuning en support beschikbaar.

Laptop-profiel:

  • Compatibel met Windows 11 – 64-bits (of Linux voor sommige opleidingen)
  • Processor/CPU – modern, middelgroot bereik
  • Geheugen/RAM – 8 GB, indien mogelijk 16 GB
  • Opslag – 512 GB, indien mogelijk 1 TB

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.