Universiteit Leiden

nl en
Molecular Science & Technology - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Molecular Science & Technology (BSc)

Over de opleiding

Bij MST worden chemie en technologie gecombineerd. De opleiding biedt je de gelegenheid om kennis te maken met de diverse richtingen in de chemie en de (chemische) procestechnologie.

Opbouw van de bacheloropleiding

Het studieprogramma bestaat uit:

  • Een basisdeel in jaar 1 en 2
  • Een keuzerichting in jaar 2 en 3
  • Een minor naar keuze (een thematisch vakkenpakket van een half jaar, in binnen- of buitenland)
  • Een afstudeerproject ter afsluiting van je studie

In het eerste jaar, de propedeuse, werk je aan een stevige basis in de chemie. Dit eerste jaar bestaat uit moleculaire vakken, procestechnologische vakken en practica. Het jaar sluit je af met een onderzoeksproject.

In het tweede jaar kies je voor een specialisatie in jouw favoriete richting: materialen, synthese of technologie. Je combineert je kernprogramma met de vakken van je specialisatie en je doet praktisch werk in onderzoeksgroepen.

Het derde jaar bevat een vervolg van het kernprogramma en de specialisatie. Ook volg je een minor. Je sluit de opleiding af met een onderzoeksproject van drie maanden. Heb je alles succesvol afgerond, dan ben je Bachelor of Science en mag je BSc achter je naam schrijven.

Daphne

Wat vindt Daphne leuke vakken?

Daphne

'Ik vind het leuk dat er bij deze opleiding zoveel overlap is met andere bètavakken. Je hebt eigenlijk alles nodig – ook wiskunde en natuurkunde – om de stof goed te kunnen begrijpen.'

'Het eerste jaar is breed. Je krijgt informatie vanuit de Leidse richting, maar ook vanuit de Delftse kant. In Leiden gaat het bijvoorbeeld over synthese, het tekenen van structuren en reactiemechanisme. In Delft meer over de toepassing en het doen van berekeningen.'

Irene

Waar houdt Irene zich in haar onderzoek mee bezig?

Irene

'We zijn met name geïnteresseerd in het maken van duurzame energie: bijvoorbeeld hoe we zwavelvervuiling uit olie kunnen halen met behulp van katalysatoren.'

'Voor mij heeft dit onderzoek veel impact: aan de ene kant het idee dat we de wereld een klein beetje beter kunnen maken als we minder vervuilende energie gebruiken - dat maakt het maatschappelijk heel relevant -, anderzijds werken we met heel bijzondere apparaten die we zelf maken. Daar zijn ook vaak studenten bij betrokken.'

Thijs

Wat vindt Thijs van de vakken?

Thijs

Fysische Transportverschijnselen is het moeilijkste vak, maar net als met bijna alle vakken zit de truc in veel oefenen. Je moet het kunstje in de vingers krijgen. Dat is karakteristiek voor MST studeren: het gaat niet om feitjes leren, maar om vaardigheden opdoen. Je leert dingen doén, niet onthouden.

Onderwijsvormen

Het studiejaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Gedurende de eerste negen weken worden drie vakken parallel gegeven. Meestal zijn dit twee vakken van zes studiepunten en een vak van drie studiepunten. Gedurende deze periode heb je college, zijn er werkgroepen om de stof beter te begrijpen en doe je praktisch werk in een laboratorium. Daarnaast bestudeer je de stof die is behandeld en kijk je wat je moet doen als voorbereiding op de komende dag(en).

Gedreven docenten presenteren de leerstof aan een grote groep studenten en verbinden die met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.

In het laboratorium voer je practica uit voor verschillende vakken en ontdek je de basistechnieken van het onderzoek.

In kleine groepen ga je actief aan de slag met de theorie, waar nodig met hulp van de docent en assistenten.

Je bestudeert zelfstandig de stof en maakt opdrachten.

Studiebegeleiding

Om je te helpen je studie succesvol en vlot te doorlopen bieden de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft begeleiding en advies aan. Zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling zijn er verschillende mensen en afdelingen bij de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft die je daarbij kunnen helpen. De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc. In het eerste jaar word je gekoppeld aan een mentor, dit is een ouderejaarsstudent, die je helpt bij het studeren.

Alles over begeleiding en advies

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden