Universiteit Leiden

nl en

Franse taal en cultuur (BA)

Waarom Universiteit Leiden

Wil jede Fransen en hun cultuur doorgronden, dan is kennis van wat hen verbindt en bijzonder maakt essentieel. In de opleiding Franse taal en cultuur bestudeer je de Franse taal en de vakgebieden die daarmee samenhangen, zoals letterkunde, taalkunde en cultuurkunde, intensief en op hoog academisch niveau. Het zal vele deuren voor je openen!

De sterke punten van de bachelor Franse taal en cultuur in Leiden:

  • Ambitieus onderwijs van hoog niveau, gebaseerd op het onderzoek van onze docenten.
  • Naast je kennis over Frankrijk, ontwikkel je ook veel academische en algemene vaardigheden die in je latere loopbaan goed van pas kunnen komen. Een paar voorbeelden: kritisch en onafhankelijk denken, samenwerken, communicatieve en interculturele vaardigheden en het helder presenteren van je bevindingen.
  • Je leert het Frans op hoog niveau lezen, schrijven en spreken. Taalverwerving is dan ook een belangrijk onderdeel van het lesprogramma.
  • In het lesprogramma is aandacht voor actuele ontwikkelingen, zodat je de Franse maatschappij goed leert kennen.
  • In het tweede en derde jaar krijg je ruimte voor een eigen invulling van je studie door middel van de keuzevakken.
  • Als je een periode aan een Franstalige universiteit wilt studeren, zijn er mogelijkheden om dit te regelen via een uitwisselingsprogramma.
  • De opleiding is kleinschalig en persoonlijk. De docenten zijn makkelijk benaderbaar en zetten zich ervoor in dat je groeit in je kennis en vaardigheden.

Franse taal en cultuur studeren aan de Universiteit Leiden

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Studeren aan een universiteit van wereldklasse

De Universiteit Leiden is de oudste universiteit van Nederland en heeft al ruim vier eeuwen wereldwijd een goede reputatie. Sinds 1575 hebben we honderdduizenden studenten van over de hele wereld opgeleid, met goed en persoonlijk onderwijs. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk te begeleiden en we dagen je uit als je meer kunt én wilt. Hierdoor behoren we al vele jaren tot de koplopers in de nationale rankings, zoals de Keuzegids Universiteiten. Ook staan we tot op de dag van vandaag op verschillende internationale ranglijsten in de wereldtop.
Meer redenen om te kiezen voor de Universiteit Leiden

Studeren aan de faculteit Geesteswetenschappen

We leven in een dynamische tijd met complexe vraagstukken. Om deze wereld te begrijpen is goed en relevant onderzoek en onderwijs nodig. Precies dat onderzoek en onderwijs vind je bij de faculteit Geesteswetenschappen in Leiden. Wij bestuderen een breed scala van talen, culturen, kunsten en samenlevingen van over de hele wereld, van prehistorie tot heden. Dat doen we gedreven en altijd met de grootste aandacht voor onze studenten. De Leidse aanpak van onderwijs geven en onderzoek doen heeft ons ver gebracht: we behoren tot de internationale top.

Als student aan onze faculteit leer je de wereld kennen! Je wordt opgeleid tot kritisch denker en academisch professional. Maar even belangrijk vinden wij het om je op te leiden tot betrokken burger, die midden in de wereld staat en die bij kan dragen aan een oplossing voor de uitdagingen van onze tijd. Bij onze manier van opleiden horen uiteraard academische kennis en vaardigheden, maar ook skills waar werkgevers om vragen. Als je voor de faculteit Geesteswetenschappen kiest, kies je voor een internationale academische gemeenschap waar kwaliteit, ambitie en een kritische geest leidend zijn.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.