Universiteit Leiden

nl en

Franse taal en cultuur (BA)

Over de opleiding

In de opleiding Franse taal en cultuur bestudeer je de Franse taal en de vakgebieden die daarmee samenhangen. Je richt je daarbij op vier vakgebieden: taalvaardigheid, taalkunde, letterkunde en cultuurkunde. Bijna alle colleges worden in het Frans gegeven, waardoor je een hoog taalniveau bereikt.

Opbouw van de bacheloropleiding

In het eerste jaar volg je inleidende colleges over taalkunde, letterkunde en cultuurkunde. Daarnaast besteed je veel tijd aan taalverwerving: je gaat actief aan de slag om het Frans goed te leren spreken en schrijven.

In het tweede en derde jaar diep je de verschillende deelgebieden verder uit, waarna je je specialiseert in één ervan. Tijdens de ‘séminaires de recherche’ leer je zelfstandig onderzoek doen en daar verslag van leggen. Je kan ervoor kiezen colleges Juridisch en Economisch Frans te volgen. Maar ook een stage, een keuzepakket bij een andere opleiding of een verblijf in het buitenland zijn mogelijk. Zo stippel je zelf je optimale weg door je studie uit.

In je derde jaar schrijf je een bachelor-eindwerkstuk, waarmee je de bachelor afsluit. Het onderwerp bepaal je samen met een van de docenten van de opleiding. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en daar een helder, informatief stuk over schrijven in het Frans. Ter ondersteuning is er het scriptielab, waar je met andere studenten Frans, onder leiding van een docent, gericht aan je scriptie werkt en ervaringen uitwisselt.

Voorbeelden van afstudeeronderwerpen

  • ”Que pensez-vous du franglais?” Une étude comparative sur les anglicismes en français
  • L’ère, l’air ou l’aire de la Francophonie plurielle: les États francophones d’Afrique centrale face à la Francafrique
  • D’un chasseur de souris à l’incarnation du Diable: L’histoire du chat à travers la littérature des XIIe et XIIIe siècles

Manola Ruff

Ouderejaarsstudent Franse taal en cultuur

Manola Ruff

"In het tweede jaar heb je veel keuzeruimte, waardoor je de studie zo kunt inrichten dat het aansluit bij jouw wensen. Voor het keuzevak Maghreb francophone zijn we vorig jaar naar Marokko gereisd. Met een klein groepje studenten en docenten hebben een uitgever en schrijvers gediscussieerd over de Franse taal, en vragen gesteld over de relatie die zij hebben met de taal. Daarnaast kregen we ook rondleidingen in Rabat om de omgeving en de cultuur beter te leren kennen."

Paras Dadra

Ouderejaars student

Paras Dadra

"Het klinkt misschien gek, maar een van mijn favoriete vakken ging over vogels in de Franse literatuur. Het was heel leuk om te leren over vogels van een docent die daar superveel van wist. Het doorbrak ook het normale ritme van de studie, waarin je toch meer rechttoe rechtaan vakken volgt zoals taalkunde of literatuur van een bepaald tijdvak. Je werd heel vrij gelaten in je onderwerpkeuze. Zo heb ik gekozen om een stuk te schrijven over vogels in Harry Potter."

Onderwijsvormen

Als student Franse taal en cultuur studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges en werkgroepen. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig of in groepjes voor.

In hoorcolleges zet de docent de grote lijnen uit en licht – in het Frans –  de studiestof nader toe, jij maakt aantekeningen en kunt vragen stellen. In werkcolleges diep je onderwerpen verder uit en bespreek je oefeningen en opdrachten. Ook houd je regelmatig mondelinge presentaties in het Frans.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Studiebegeleiding

Je komt samen met een aantal andere eerstejaarsstudenten in een kleine groep met een eigen mentor. De mentoren zijn meestal ouderejaarsstudenten die je op weg helpen in je studie. In de mentorgroep oefen je onder andere academische vaardigheden: van correcte literatuurverwijzingen tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog. Ook is de mentorgroep een goede manier om je studiegenoten te leren kennen.

De studiecoördinator van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of studentenpsycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

De POPcorner is een laagdrempelig ondersteuningspunt ván studenten vóór studenten. Er zijn locaties in Leiden en Den Haag. De POPcorner helpt je bij het vinden van je weg binnen de faculteit en tijdens je studie. Daarnaast worden allerlei activiteiten georganiseerd waarmee je kunt werken aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling, zoals lezingen en workshops.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.