Universiteit Leiden

nl en

Biomedische wetenschappen (BSc)

Veelgestelde vragen

In onderstaand uitklapmenu vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen over de selectie van de opleiding Biomedische wetenschappen.

Algemene vragen over de selectie

Heb je een vraag over de definitieve inschrijving? Neem dan contact op met het Admissions Office van de Universiteit Leiden

Algemene vragen over de selectie

Het hele selectieproces staat beschreven op de pagina Selectie en plaatsing.

Op de pagina aanmelden in 4 stappen kun je hier alles over lezen.

In totaal kun je twee keer deelnemen aan de selectie van de opleiding Biomedische wetenschappen in Leiden. Als je eerder hebt deelgenomen maar niet bent geplaatst, kun je er dus voor kiezen om aankomend jaar opnieuw mee te doen. Uiteraard moet je dan nog wel minimaal één selectiepoging overhebben. Als je al twee keer hebt deelgenomen, mag je in Leiden niet nogmaals meedoen. In totaal mag je drie keer deelnemen aan een selectieprocedure van de opleidingen Biomedische wetenschappen in Nederland.

Aan de selectie van de opleiding Biomedische wetenschappen in Leiden mag iedereen deelnemen die aan de landelijke toelatingseisen voor Biomedische wetenschappen voldoet, dus ook mensen met een vwo-diploma met het juiste profiel die nu een andere studie volgen of die een jaar in het buitenland zijn geweest.

Let op, indien dit van toepassing is op jou, neem je deel aan selectie via route B.

De selectie vindt fysiek plaats op zaterdag 4 maart 2023. Kandidaten in het buitenland kunnen op dezelfde manier deelnemen aan de toets als de kandidaten in Nederland. Om geselecteerd te kunnen worden voor onze opleiding zal je dus op locatie aanwezig moeten zijn op zaterdag 4 maart 2023.

De selectiedag van de opleiding Biomedische wetenschappen in Leiden vindt plaats op zaterdag 4 maart 2023. Wij kunnen helaas geen uitzondering maken voor mensen die op dat moment in Europa wonen of in het buitenland verblijven of die om een andere reden niet aanwezig kunnen zijn. Om geselecteerd te kunnen worden voor onze opleiding zal je dus op locatie aanwezig moeten zijn op zaterdag 4 maart 2023.

Nee, het is niet mogelijk om de selectie op een ander tijdstip te doen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig informeren naar deadlines en verplichte acties over deelname. Sla de gepubliceerde data op en houd de website in de gaten voor actuele informatie. Wanneer je niet voor de deadline aan je verplichtingen kunt voldoen dan wordt je uitgesloten van deelname aan de selectie.

Op 15 april krijg je je rangnummer. Als je rangnummer hoog genoeg is voor plaatsing (1 t/m 71), dan krijg je op 15 april ook direct een plaats aangeboden. Die dien je binnen twee weken te accepteren. Het is ook mogelijk dat je later dan 15 april een plaats aangeboden krijgt, bijvoorbeeld omdat een andere kandidaat zich terugtrekt of gezakt is. Ook dan dien je die binnen twee weken te accepteren. Let op! Houd vanaf 15 april wekelijks je e-mail inclusief je spam mail in de gaten om na te gaan of je een plaats aangeboden hebt gekregen. Doe dit ook in je vakantie!

In totaal worden er 71 kandidaten geplaatst. Tijdens het selectieproces wordt per dag gekeken welke kandidaten in aanmerking komen. Iedere kandidaat krijgt individueel een terugkoppeling via e-mail of hij/zij geselecteerd is of niet. 

 

Verwijder je poging door je vóór 15 januari 2022 uit te schrijven in Studielink.

Als je je uitschrijft ná 15 januari dan kun je deze selectiepoging niet ongedaan maken en heb je je een selectiepoging voor de selectie Biomedische wetenschappen verbruikt.

Nee, je kunt je plek niet verzilveren als je gezakt bent en ook niet bewaren voor volgend jaar. Is dit je 1e deelname voor Biomedische wetenschappen in Leiden of nog niet je 3e deelname landelijk dan kun je je volgend jaar inschrijven voor de nieuwe selectieprocedure. 
Vergeet niet je gebruikte selectiepoging te laten corrigeren via dit formulier.

Nee, deelname is gratis. Houd er wel rekening mee dat als je op de selectie dag naar de locatie moet komen, dat de reis- en eventuele verblijfskosten hiervoor voor eigen rekening zijn.

Je moet op de selectie dag ook je eigen eten en drinken regelen.

Bekijk het privacy statement.

Het LUMC vindt het belangrijk dat de selectie en plaatsing toegankelijk en eerlijk is voor kandidaten met een functiebeperking. Het is mogelijk om extra tijd te krijgen in verband met dyslexie of een andere functiebeperking. Je dient dit verzoek bij je aanmelding (of uiterlijk 31 januari 2023) in te dienen middels een service aanvraag in uSis (het registratiesysteem van de universiteit). Let op dat dit verzoek alleen in behandeling kan worden genomen wanneer je zowel een verklaring van school als een medische verklaring, die beide niet ouder zijn dan 5 jaar, hierbij aanlevert. Na je aanvraag, oordeelt de Commissie Selectie en Plaatsing of deze wordt goedgekeurd. Meer informatie is terug te lezen op de subpagina functiebeperking.

Kandidaten uit route A en B maken de BMAT als onderdeel van de selectie. Binnen de BMAT zijn meerdere selectiecriteria verwerkt. In het eerste onderdeel worden academische vaardigheden beoordeeld zoals logisch redenen,  analyseren van gegevens, kritisch lezen, argumenten begrijpen en conclusies trekken. In het tweede onderdeel is het selectiecriterium de toepassing van wetenschappelijke kennis uit de exacte vakken van de middelbare school. In het laatste onderdeel van de BMAT schrijft de kandidaat in het Engels een statement naar aanleiding van een bepaalde stelling. Het criterium dat hier beoordeeld wordt is het structureren van ideeën en argumenten en dit omzetten in een goed opgebouwd kort essay in correct Engels.

Naast de selectiecriteria die via de BMAT getoetst worden, vormen de prestaties uit de vooropleiding (6vwo SE-cijfers) van de kandidaten uit route A een extra criterium.

De 8+-kandidaten worden op 2 selectiecriteria getoetst nl. ook de prestaties van de kandidaat uit de vooropleiding en het opstellen van een personal statement waarin de kandidaat reflecteert op de eigen geschiktheid voor de opleiding.

Vragen over toelatingseisen

Vwo-einddiploma met het profiel Natuur en Gezondheid met het vak Natuurkunde of het profiel Natuur en Techniek aangevuld met het vak Biologie.

Voor het wegwerken van deze vier deficiënties moet je 12 maanden rekenen. Je moet op 15 juli 2023 alle vier certificaten behaald hebben.

Houd er rekening mee dat je de inhoud van deze vier vakken beheerst voor je deelneemt aan de BMAT, zonder deze kennis  is de kans op een score die hoog genoeg is voor het vervolg van de selectieprocedure klein. 

Je deelname aan de selectie is alleen geldig als je uiterlijk 15 juli  2023 voldoet aan de toelatingseisen. Zorg dat je bij je aanmelding in Studielink je opleiding en vakkenpakket goed registreert. Voldoe je niet aan deze eisen, dan kun je helaas niet geplaatst worden bij de opleiding Biomedische wetenschappen.

Soms kun je met een ander profiel, of een andere vooropleiding, toch Biomedische wetenschappen studeren mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Wanneer je niet direct toelaatbaar bent, moet je een toelatingsverzoek indienen. Meer hierover lees je op de subpagina andere vooropleiding.

Afhankelijk van je vakkenpakket moet je certificaten op vwo-niveau halen voor de vakken wiskunde (A of B), scheikunde, natuurkunde en biologie. Je kunt deze certificaten halen via CCVX of Staatsexamens. Houd er wel rekening mee dat je uiterlijk 15 juli moet voldoen aan de vooropleidingseisen en dat je de inhoud van de vakken goed beheerst voor de deelnamen aan de BMAT. Zonder deze kennis  is de kans op een score die hoog genoeg is voor het vervolg van de selectieprocedure klein. 

Volg je een buitenlandse opleiding met de vakken biologie, natuurkunde scheikunde en wiskunde in je eindexamenpakket (afhankelijk van inhoud en niveau) dan zal de Faculteit controleren of je daarmee toelaatbaar bent tot de opleiding Biomedische wetenschappen. Dien bij voorkeur voor 15 november 2022 maar uiterlijk 31 januari 2023 een compleet verzoek in via het online toelatingsportaal (uSis). Meer hierover lees je hier.

Vragen over route en cijfers

Op de pagina Selectieroutes (A, B en 8+)  kun je lezen of je onder Route A of B valt. 

Je moet het overzicht aanleveren dat je krijgt van jouw middelbare school. Op de cijferlijst mogen alleen cijfers staan met peildatum 13 januari 2023 (cijfers behaald tot en met 12 januari). De cijferlijst moet voorzien zijn van de peildatum 13 januari 2023 (geprint of d.m.v. een datumstempel), een schoolstempel, de gemiddelde SE cijfers op 1 decimaal en een handtekening van een vertegenwoordiger van de school.

Cijferlijsten met een onjuiste peildatum worden niet geaccepteerd voor de selectie.

De vooropleiding bepaalt de route; deze kun je niet zelf kiezen. Met een buitenlandse vooropleiding neem je deel aan de selectie via route B. Je leest hier meer over op de subpagina Selectieroutes (A, B en 8+).

Na een tussenjaar doorloop je de selectie via route B. Je geeft dan geen cijfers door. Je leest hier meer over op de subpagina Selectieroutes (A, B en 8+).

Als je zowel een 6vwo SE cijfer hebt voor wiskunde A als voor wiskunde B, vul dan het hoogste van beide overgangscijfers in op het formulier.

Wanneer je met een VAVO diploma deelneemt aan de Selectie en Plaatsing val je onder Route B en tellen je cijfers niet mee voor de selectie. De BMAT telt in jouw geval voor 100% mee.

Indien je niet in mei 2023 het volledige 6vwo eindexamen gaat doen, val je onder route B.

Bij de 8+ regeling geldt dat kandidaten, naast de voorwaarden van Route A, ook een gemiddelde hebben van 8.00 of hoger voor de vakken Wiskunde A of B, Scheikunde, Natuurkunde, Biologie, Nederlands en Engels.  De cijfers die je indient moeten voorzien zijn van 1 decimaal. Je mag dus bijvoorbeeld een 7.0 met een 9.0 compenseren als het gemiddelde van de gevraagde zes vakken maar 8,00 of hoger is.

Op onze pagina over Selectieroutes (A, B en 8+) lees je alles over de 8+-regeling.

Wanneer je in de 8+ regeling valt ontvang je van ons voor 10 februari bericht.  

De eindscore voor de 8+ kandidaten bestaat voor 70% uit de 6vwo SE-cijfers en voor 30% uit het personal statement.

Vragen over uSis

Alle studenten van de Universiteit Leiden krijgen een ULCN-account.

Heb je vragen over je account, lees eerst de uitleg van de universiteit over het studentaccount. Bij aanhoudende problemen kun je contact opnemen met de helpdesk
 

Een paar tips bij veel voorkomende problemen:

 • Je hebt je account nog niet geactiveerd (je hebt als het goed is een mail ontvangen van ULCN, check ook je spam), activeer deze.
 • Je krijgt vanuit ULCN een tijdelijk wachtwoord waarmee je 6x kan inloggen. Doe je dit vaker dan 6x en heb je je wachtwoord niet gewijzigd dan moet het wachtwoord gereset worden.
 • Je hebt de 's' niet voor je kandidaatnummer gezet met inloggen.
 • Als er een wachtwoord wordt gereset of aangepast en je kunt niet meteen inloggen, kan het zijn dat er nog een aantal berichten in de queue staan tussen ULCN en uSis. 
 • Je staat ingeschreven als hogerejaars of gaststudent, check dit en wijzig evt. naar eerstejaars-aanmelding.
 • Als inloggen op een smartphone of tablet niet lukt, probeer het dan op een PC of desktop.
 • Probeer het later nogmaals.

Wanneer je al student bent in Leiden en al in kunt loggen in uSis, dan heb je geen aparte mail ontvangen, maar kun je inloggen met de gegevens die je normaal ook gebruikt.

Als het nog steeds niet lukt om in te loggen, neem dan contact op met het Studenteninformatiecentrum via telefoonnummer 071 527 80 11
 

Vragen over de BMAT

De test is in het Engels en bestaat uit drie onderdelen:

 • Sectie 1 (60 minuten): Aptitude and Skills (multiple choice)
 • Sectie 2 (40 minuten): Scientific Knowledge and Applications (multiple choice)
 • Sectie 3 (30 minuten): Writing Task (schrijfopdracht in het Engels)

Bij sectie 2 ontvang je op de dag van de test een woordenlijst met de vertaling van vakspecifieke termen.
 

De BMAT test gaat uit van de kennis en vaardigheden van een scholier met het goede profiel aan het eind van 5vwo. Je kunt niet echt voor de test studeren, maar we raden je wel aan om te oefenen. Zo raak je alvast gewend aan het type vragen dat je kunt verwachten. 

Op de pagina Selectietoets-BMAT staan oefentoetsen en meer informatie, onder het kopje  'Voorbereiden op de BMAT.  

Op de website van CAAT (Cambridge Assessment Admissions Testing centre) kun je ook oefentoetsen vinden, klik hier
 

Als je je inschrijft voor zowel de bachelor Biomedische wetenschappen als de bachelor Geneeskunde dan maak je de BMAT één keer. Het resultaat van de BMAT telt voor beide opleidingen. 

De Admissions Testing Service/Cambridge English Language Assessment verwerkt en controleert je antwoorden voor secties 1 en 2 en beoordeelt je in het Engels geschreven opdracht (sectie 3). De resultaten zijn volgens de Engelse beoordelingsschalen (van 1 tot 9 en A tot F). Het LUMC ontvangt de ruwe resultaten uit Engeland. We wegen ze en vertalen ze naar een Nederlands rapportcijfer op een schaal van 1 tot 10.

De eindscores van kandidaten uit route A en B worden omgerekend naar het aantal standaarddeviaties dat een score afligt van het gemiddelde, zodat kandidaten uit beide routes goed met elkaar vergeleken kunnen worden.

De omgerekend score = (de score van de kandidaat op de toets - de gemiddelde score van alle kandidaten) / standaarddeviatie.

Indien je onder route A valt, bestaat je eindscore bestaat voor 60% uit de score voor de BMAT en voor 40% uit je 6vwo SE-cijfers. Indien je onder route B valt, wordt je eindscore voor 100% bepaald door de BMAT.

Afhankelijk van je vraag kun je één van onderstaande routes volgen:

 1. Als je denkt dat er iets is misgegaan bij het berekenen of verwerken van de BMAT-resultaten door de Cambridge Assessment Admissions Testing, dan kun je daar vragen over stellen bij hun Service Helpdesk tot uiterlijk 5 werkdagen na de bekendmaking van de resultaten. Je moet hiervoor een 'Results Enquiry'-formulier invullen.  Als je score hetzelfde blijft moet je een financiële bijdrage betalen aan ATS voor de behandeling van je verzoek. Als je score verandert, wordt deze bijdrage kwijtgescholden. Bedenk dat je resultaten zowel naar boven als naar beneden kunnen worden bijgesteld en dat het bijna nooit voorkomt dat een score verandert. 
 2. Als je iets wilt melden of vragen over de berekeningen of uitslag van het LUMC, stuur dan een e-mail naar selectiebw@lumc.nl 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.