Universiteit Leiden

nl en

Biomedische wetenschappen (BSc)

Veelgestelde vragen over selectie en plaatsing

Op deze pagina vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over het selectieproces van de opleiding Biomedische Wetenschappen.

Algemene vragen over de selectie

In onderstaand uitklapmenu vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen over de selectie van de opleiding Geneeskunde.

Heb je een vraag over de definitieve inschrijving? Neem dan contact op met het Admissions Office van de Universiteit Leiden

Het hele selectieproces staat beschreven op de pagina algemene aanmeldingsprocedure.

In totaal worden er 71 kandidaten geplaatst. Tijdens het selectieproces wordt per dag gekeken welke kandidaten in aanmerking komen. Iedere kandidaat krijgt individueel een terugkoppeling via emailof hij/zij geselecteerd is of niet. 

Het meerendeel van de kandidaten wordt geplaatst. Zorg wel dat je een plan B hebt voor het geval je niet geplaatst wordt.

Nee, het is niet mogelijk om de selectie op een ander tijdstip te doen.

Als je zowel een 6vwo- ASE cijfer hebt voor wiskunde A als voor wiskunde B, vul dan het hoogste van beide overgangscijfers in op het formulier.

Alle studenten van de Universiteit Leiden krijgen een ULCN-account.
Heb je vragen over je account, lees eerst de uitleg van de universiteit over het studentaccount. Bij aanhoudende problemen kun je contact opnemen met de helpdesk

Een paar tips bij veel voorkomende problemen:

 • Je hebt je account nog niet geactiveerd (je hebt als het goed is een mail ontvangen van ULCN, check ook je spam), activeer deze.
 • Je krijgt vanuit ULCN een tijdelijk wachtwoord waarmee je 6x kan inloggen. Doe je dit vaker dan 6x en heb je je wachtwoord niet gewijzigd dan moet het wachtwoord gereset worden.
 • Je hebt de 's' niet voor je kandidaatnummer gezet met inloggen.
 • Als er een wachtwoord wordt gereset of aangepast en je kunt niet meteen inloggen, kan het zijn dat er nog een aantal berichten in de queue staan tussen ULCN en uSis. 
 • Je staat ingeschreven als hogerejaars of gaststudent, check dit en wijzig evt. naar eerstejaars-aanmelding.
 • Als inloggen op een smartphone of tablet niet lukt, probeer het dan op een PC of desktop.
 • Probeer het later nogmaals.

Wanneer je al student bent in Leiden en al in kunt loggen in uSis, dan heb je geen aparte mail ontvangen, maar kun je inloggen met de gegevens die je normaal ook gebruikt.

Als het nog steeds niet lukt om in te loggen, neem dan contact op met het Onderwijsservicepunt: 071-5268700.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig informeren naar deadlines en verplichte acties over deelname. Sla de gepubliceerde data op en houd de website in de gaten voor actuele informatie. 

Voor het wegwerken van deze vier deficiënties moet je 12 maanden rekenen. Je moet op 15 juli 2022 alle vier certificaten behaald hebben.

Houd er rekening mee dat je de inhoud van deze vier vakken beheerst voor je deelneemt aan de BMAT, zonder deze kennis  is de kans op een score die hoog genoeg is voor het vervolg van de selectieprocedure klein. 

Je deelname aan de selectie is alleen geldig als je uiterlijk 15 juli 2022 voldoet aan de toelatingseisen. Zorg dat je bij je aanmelding in Studielink je opleiding en vakkenpakket goed registreert. Voldoe je niet aan deze eisen, dan kun je helaas niet geplaatst worden bij de opleiding Biomedische Wetenschappen.

Nee, je kunt je plek niet verzilveren als je gezakt bent en ook niet bewaren voor volgend jaar. Is dit je 1e deelname voor GNK/BW in Leiden of nog niet je 3e deelname landelijk dan kun je je volgend jaar inchrijven de nieuwe selectieprocedure. 

Vergeet niet je gebruikte selectiepoging te laten corrigeren via dit formulier.

Verwijder je poging door je vóór 15 januari 2022 uit te schrijven in Studielink. 

De eerste selectieronde vindt online plaats op een vaste dag. Kandidaten in het buitenland kunnen op dezelfde manier deelnemen aan de toets als de kandidaten in Nederland.

De eerste en tweede selectieronde vinden respectievelijk plaats op 19 februari en 19 maart.
 

Kandidaten in het buitenland kunnen op dezelfde manier deelnemen aan de toets als de kandidaten in Nederland, namelijk online.

In onderstaand uitklapmenu vind je de antwoorden op de meestgestelde vragen over de verschillende routes. 

Op de pagina aanmelding en toelating kun je lezen of je onder Route A of B valt. 

Indien je niet in mei 2022 het volledige 6vwo eindexamen gaat doen, val je onder route B.

Je krijgt dit tussen 20 januari en 10 februari te horen. 

Op onze pagina over de eerste selectieronde lees je alles over de 8+-regeling

Als je VAVO eindexamen doet wordt je ingedeeld in Route B en lever je geen overgangscijfers aan voor de selectieprocedure.

Je hoeft je selectietoetsen niet per se thuis te maken; dit mag ook een andere rustige plek zijn met goed functionerend internet waar je niet gestoord kunt worden. Indien je een goede reden hebt dat het voor jou niet mogelijk is om de selectietoetsen online te doen, kun je dit naar selectiebw@lumc.nl mailen, met een duidelijke omschrijving van de reden. Indien de commissie Selectie & Plaatsing de reden gegrond acht, zal er een mogelijkheid zijn om de selectietoetsen in het LUMC te maken.

Veelgestelde vragen over de BMAT

Heb je een vraag over de BMAT? Bekijk dan eerst in onderstaand overzicht of jouw vraag ertussen staat, voordat je contact opneemt met de Universiteit Leiden.

De test is in het Engels en bestaat uit drie onderdelen:

 • Sectie 1 (60 minuten): Aptitude and Skills (multiple choice)
 • Sectie 2 (40 minuten): Scientific Knowledge and Applications (multiple choice)
 • Sectie 3 (30 minuten): Writing Task (schrijfopdracht in het Engels)

Bij sectie 2 ontvang je op de dag van de test een woordenlijst met de vertaling van vakspecifieke termen.

Afhankelijk van je vraag kun je één van onderstaande routes volgen:

 1. Als je denkt dat er iets is misgegaan bij het berekenen of verwerken van de BMAT-resultaten door de Cambridge Assessment Admissions Testing, dan kun je daar vragen over stellen bij hun Service Helpdesk tot uiterlijk 5 werkdagen na de bekendmaking van de resultaten. Je moet hiervoor een 'Results Enquiry'-formulier invullen.  Als je score hetzelfde blijft moet je een financiële bijdrage betalen aan ATS voor de behandeling van je verzoek. Als je score verandert, wordt deze bijdrage kwijtgescholden. Bedenk dat je resultaten zowel naar boven als naar beneden kunnen worden bijgesteld en dat het bijna nooit voorkomt dat een score verandert. 
 2. Als je iets wilt melden of vragen over de berekeningen of uitslag van het LUMC, stuur dan een e-mail naar selectiebw@lumc.nl.

De Admissions Testing Service/Cambridge English Language Assessment verwerkt en controleert je antwoorden voor secties 1 en 2 en beoordeelt je in het Engels geschreven opdracht (sectie 3). De resultaten zijn volgens de Engelse beoordelingsschalen (van 1 tot 9 en A tot F). Het LUMC ontvangt de ruwe resultaten uit Engeland. We wegen ze en vertalen ze naar een Nederlands rapportcijfer op een schaal van 1 tot 10.

De eindscores van kandidaten uit route A en B worden omgerekend naar het aantal standaarddeviaties dat een score afligt van het gemiddelde,  zodat kandidaten uit beide routes goed met elkaar vergeleken kunnen worden.

De omgerekend score = (de score van de kandidaat op de toets  - de gemiddelde score van alle kandidaten) / standaarddeviatie.

Je mag op dit moment in Leiden twee keer deelnemen aan de selectie voor de bachelor Geneeskunde en twee keer aan de selectie voor de bachelor Biomedische wetenschappen. Hier wordt de gewone instroom in het eerste jaar van de bachelor bedoeld. Je verbruikt een selectiepoging als je na 15 januari ingeschreven staat voor de selectie van een opleiding. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.