Universiteit Leiden

nl en

Biomedische wetenschappen (BSc)

Veelgestelde vragen

In onderstaand uitklapmenu vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen over de selectie van de opleiding Biomedische wetenschappen.

Algemene vragen over de selectie

Heb je een vraag over de definitieve inschrijving? Neem dan contact op met het Admissions Office van de Universiteit Leiden

Het hele selectieproces staat beschreven op de pagina Selectie en plaatsing.

Op de pagina De selectie in 6 stappen kun je hier alles over lezen.

In totaal kun je twee keer deelnemen aan de selectie van de opleiding Biomedische wetenschappen in Leiden. Als je eerder hebt deelgenomen maar niet bent geplaatst, kun je er dus voor kiezen om aankomend jaar opnieuw mee te doen. Uiteraard moet je dan nog wel minimaal één selectiepoging overhebben. Als je al twee keer hebt deelgenomen, mag je in Leiden niet nogmaals meedoen. In totaal mag je drie keer deelnemen aan een selectieprocedure van de opleidingen Biomedische wetenschappen in Nederland.

Aan de selectie van de opleiding Biomedische wetenschappen in Leiden mag iedereen deelnemen die aan de landelijke toelatingseisen voor Biomedische wetenschappen voldoet, dus ook mensen met een vwo-diploma met het juiste profiel die nu een andere studie volgen of die een jaar in het buitenland zijn geweest.

Let op: indien dit van toepassing is op jou, neem je deel aan de selectie via route B.

Voor kandidaten die een vaste woonplaats in het buitenland hebben (of langer dan 3 maanden in het buitenland verblijven vanwege studie of werk) wordt de mogelijkheid geboden de eerste selectieronde online met geproctorde surveillance te doorlopen. De tweede selectiedag kan echter alleen in het LUMC worden doorlopen.

De eerste selectiedag vindt plaats op vrijdag 9 februari 2024 in het Universitair Sportcentrum in Leiden (de tentamenlocatie van Universiteit Leiden) Op uitsluitend deze dag worden de 2 testen van de eerste ronde afgenomen. De tweede selectiedag vindt plaats op zaterdag 9 maart 2024 in het Onderwijsgebouw en het Onderzoekgebouw van het LUMC. Op uitsluitend deze dag neemt de voor de tweede selectieronde geselecteerde kandidaat deel aan de onderwijsdag. Deelname is voor beide dagen verplicht. Wij kunnen helaas geen uitzondering maken voor mensen die op dat moment korter dan drie maanden in het buitenland verblijven of die om een andere reden niet aanwezig kunnen zijn. Om geselecteerd te kunnen worden voor onze opleiding zal je dus op locatie aanwezig moeten zijn op vrijdag 9 februari 2024 en zaterdag 9 maart 2024.

Het is niet mogelijk om de selectie op een andere dag te doen dan vrijdag 9 februari (ronde 1) en zaterdag 9 maart 2024 (indien toegelaten tot ronde 2).

Op zaterdag 9 maart zijn er mogelijk wel verschillende tijdslots waarop de toetsen gemaakt kunnen worden. Indien het aangewezen tijdstip op de selectiedag onoverkomelijke bezwaren oplevert, dan kan er een verzoek worden ingediend bij selectiebw@lumc.nl om de toetsen af te leggen in een ander tijdslot op de selectiedag. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig informeren naar deadlines en verplichte acties tijdens de deelname aan de selectie. Sla de gepubliceerde data op en houd de website in de gaten voor actuele informatie. Wanneer je niet voor de deadline aan je verplichtingen kunt voldoen dan word je uitgesloten van deelname aan de selectie.

In totaal worden er 71 kandidaten geplaatst. Tijdens het selectieproces wordt per dag gekeken welke kandidaten in aanmerking komen. Als er een geplaatste kandidaat uitvalt krijgt de opvolgende kandidaat, na 15 april, een plaats aangeboden. Iedere kandidaat krijgt individueel op 15 april een terugkoppeling via e-mail of hij/zij op 15 april geselecteerd is of niet. 

In totaal worden er 71 kandidaten geplaatst. Tijdens het selectieproces wordt per dag gekeken welke kandidaten in aanmerking komen. Iedere kandidaat krijgt individueel een terugkoppeling via e-mail of hij/zij geselecteerd is of niet. 

Het komt vaak voor dat je later dan 15 april een plaats aangeboden krijgt, bijvoorbeeld omdat een andere kandidaat zich terugtrekt of gezakt is. Ook dan dien je die binnen twee weken te accepteren. We raden je daarom aan om je niet uit te schrijven in Studielink en je e-mail goed in de gaten te blijven houden, tenzij je zelf hebt besloten om liever een andere studie te willen doen. Hoe groot de kans op latere plaatsing is, kunnen wij niet voorspellen omdat dit van te veel factoren afhankelijk is.

Let op! Houd vanaf 15 april wekelijks je e-mail inclusief je spambox in de gaten om na te gaan of je een plaats aangeboden hebt gekregen. Doe dit ook in je zomervakantie!

Verwijder je poging door je vóór 15 januari 2024 uit te schrijven in Studielink.

Als je je uitschrijft ná 15 januari dan kun je deze selectiepoging niet meer ongedaan maken en heb je je een selectiepoging voor de selectie Biomedische wetenschappen verbruikt.

Nee, je kunt je plek niet verzilveren als je gezakt bent en ook niet bewaren voor volgend jaar. Is dit je eerste deelname voor Biomedische wetenschappen in Leiden of nog niet je derde deelname landelijk dan kun je je volgend jaar inschrijven voor de nieuwe selectieprocedure. Vergeet niet je gebruikte selectiepoging te laten corrigeren via dit formulier

Nee, deelname is gratis. Houd er wel rekening mee dat de reis- en eventuele verblijfskosten voor eigen rekening zijn als je op de selectiedag naar de locatie moet komen. 

Bekijk het privacy statement.

Het LUMC vindt het belangrijk dat de selectie toegankelijk en eerlijk is voor kandidaten met een functiebeperking. Het is mogelijk om extra tijd te krijgen in verband met dyslexie of een andere functiebeperking. Je dient dit verzoek bij je aanmelding (of uiterlijk 31 januari 2024) in te dienen in uSis (het registratiesysteem van de universiteit). Let op dat dit verzoek alleen in behandeling kan worden genomen wanneer dit mede bestaat uit een verklaring van je school. Indien van toepassing kan deze schoolverklaring aangevuld worden met een medische verklaring. Belangrijk is dat beide documenten niet ouder zijn dan 5 jaar. Na je aanvraag, oordeelt de Commissie Selectie en Plaatsing of deze wordt goedgekeurd.

Meer informatie is terug te lezen op de subpagina Functiebeperking.

Kandidaten uit route A en B worden in de eerste selectieronde getest op algemene cognitieve capaciteiten voor een academische opleiding (logisch redeneren, inschatten, verbanden leggen, ruimtelijk inzicht, numerieke en verbale vaardigheden) Daarnaast wordt via een persoonlijkheidstest het potentiële vermogen van de eigenschappen van een onderzoeker bepaald (o.a. ordelijkheid, discipline, aanpassingsvermogen en flexibiliteit, zelfvertrouwen, creativiteit, initiatief en leergierigheid). In ronde 2 wordt de match met de opleiding getest (specifieke interesse in de opleiding/het beroep, inspanningsbereidheid in de vorm van inzet en practicum en studievaardigheden in de vorm van verwerking en toepassing. Voor kandidaten uit route A tellen ook de prestaties uit de vooropleiding mee in de selectie (in de vorm van 5vwo-overgangscijfers). 

Vragen over toelatingseisen

Vwo-einddiploma met het profiel Natuur en Gezondheid met het vak natuurkunde of het profiel Natuur en Techniek aangevuld met het vak biologie.

Uit ervaring weten we, dat voor het wegwerken van deze vier deficiënties je 12 maanden moet rekenen. Je moet op 15 juli 2024 alle vier de certificaten behaald hebben.

Houd er rekening mee dat het handig is als je de inhoud van deze vier vakken beheerst voor je deelneemt aan de selectie. Zonder deze kennis  is de kans op een score die hoog genoeg is voor het vervolg van de selectieprocedure klein. 

Je deelname aan de selectie is alleen geldig als je uiterlijk 15 juli 2024 voldoet aan de toelatingseisen. Zorg dat je bij je aanmelding in Studielink je opleiding en vakkenpakket goed registreert. Voldoe je niet aan deze eisen, dan kun je helaas niet geplaatst worden voor de opleiding Biomedische wetenschappen.

Soms kun je met een ander profiel of een andere vooropleiding toch Biomedische wetenschappen studeren mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Wanneer je niet direct toelaatbaar bent, moet je een toelatingsverzoek indienen. Meer hierover lees je op de subpagina Andere vooropleiding.

Afhankelijk van je vakkenpakket moet je certificaten op vwo-niveau halen voor de vakken wiskunde (A of B), scheikunde, natuurkunde en biologie. Je kunt deze certificaten halen via CCVX of Staatsexamens. Houd er wel rekening mee dat je uiterlijk 15 juli 2024 moet voldoen aan de vooropleidingseisen en dat je de inhoud van de vakken goed beheerst voor de deelname aan de selectie. Zonder deze kennis  is de kans op een score die hoog genoeg is voor het vervolg van de selectieprocedure klein. 

Als je een buitenlandse opleiding volgt met de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde in je eindexamenpakket (afhankelijk van inhoud en niveau) dan zal de faculteit (Admissions Office) controleren of je daarmee toelaatbaar bent tot de opleiding Biomedische wetenschappen. Dien bij voorkeur voor 15 november 2023 maar uiterlijk 31 januari 2024 een compleet verzoek in via het online toelatingsportaal (uSis). Meer hierover lees je hier.

Als je geen diploma hebt waarmee je direct toelaatbaar bent, bijvoorbeeld een buitenlands diploma of een vwo-diploma met ‘vakdeficiënties’, dien je een toelatingsverzoek in via uSis. Nadat je je verzoek hebt ingediend, krijg je bericht of je op grond van je diploma kan worden toegelaten en of er andere vereisten zijn.

Vragen over route en cijfers

Op de pagina Selectieroutes kun je lezen of je onder Route A of B valt.

Voor de selectie maken we gebruik van de 5vwo-overgangscijfers. Op de cijferlijst 5vwo mogen alleen cijfers staan die in schooljaar 2022 - 2023 behaald zijn. De cijferlijst moet voorzien zijn van deze datum (geprint of d.m.v. een datumstempel), een schoolstempel, de gemiddelde 5vwo-overgangscijfers op 1 decimaal afgerond en een handtekening van een vertegenwoordiger van de school.

De vooropleiding bepaalt de route; deze kun je niet zelf kiezen. Met een buitenlandse vooropleiding neem je deel aan de selectie via route B. Je leest hier meer over op de subpagina Selectieroutes.

Na een tussenjaar doorloop je de selectie via route B. Je geeft dan geen cijfers door. Je leest hier meer over op de subpagina Selectieroutes.

Als je zowel een 5vwo-overgangscijfer hebt voor wiskunde A als voor wiskunde B, vul dan het hoogste van beide 5vwo-overgangscijfers in op het formulier.

Wanneer je met een VAVO-diploma deelneemt aan de Selectie en Plaatsing val je onder Route B en tellen je cijfers niet mee voor de selectie. 

Indien je niet in mei 2024 het volledige 6 vwo-eindexamen gaat doen, val je onder route B.

Met ingang van de selectie voor studiejaar 2024-2025 maken we geen gebruik meer van de 8+ regeling. Dit betekent dat iedereen die zich aangemeld heeft voor de opleiding zal deelnemen aan de selectietoets in de eerste ronde. Er bestaat voor de kandidaten met een gemiddeld vwo cijfer van 8.0 of hoger geen directe route meer tot de opleiding in tegenstelling tot voorgaande jaren. Door het komen te vervallen van de 8+ regeling hopen we dat de selectie laagdrempelig zal zijn en iedereen met de juiste toelatingseisen uitnodigt om deel te nemen.

Vragen over uSis

Alle studenten van de Universiteit Leiden krijgen een ULCN-account.
Heb je vragen over je account, lees eerst de uitleg van de universiteit over 
het studentaccount. Bij aanhoudende problemen kun je contact opnemen met de helpdesk

Een paar tips bij veel voorkomende problemen:

  • Je hebt je account nog niet geactiveerd. Activeer deze. Je hebt als het goed is een mail ontvangen van ULCN. Check ook je spam.
  • Je krijgt vanuit ULCN een tijdelijk wachtwoord waarmee je 6x kan inloggen. Doe je dit vaker dan 6x en heb je je wachtwoord niet gewijzigd dan dien je het wachtwoord te resetten.
  • Je hebt de 's' niet voor je kandidaatnummer gezet met inloggen.
  • Als er een wachtwoord wordt gereset of aangepast en je kunt niet meteen inloggen, kan het zijn dat er nog een aantal berichten in de queue staan tussen ULCN en uSis. 
  • Je staat ingeschreven als hogerejaars of gaststudent. Check dit en wijzig evt. naar eerstejaarsaanmelding.
  • Als inloggen op een smartphone of tablet niet lukt, probeer het dan op een PC of desktop.
  • Probeer het later nogmaals.

Wanneer je al student bent in Leiden en al in kunt loggen in uSis, dan heb je geen aparte mail ontvangen, maar kun je inloggen met de gegevens die je normaal ook gebruikt. Als het nog steeds niet lukt om in te loggen, neem dan contact op met het Studenteninformatiecentrum via telefoonnummer 071 527 80 11.

Vragen over de selectie

De eerste selectieronde bestaat uit twee testen; de capaciteitentest en de persoonlijkheidstest. Wat deze testen precies inhouden wordt uitgelegd op de subpagina van de eerste selectieronde. De tweede selectieronde is een onderwijsdag met een hoorcollege gevolgd door een practicum. De dag wordt afgesloten met een eindtoets. Meer informatie is terug te lezen op de subpagina van de tweede selectieronde.

Als je je inschrijft voor zowel de bachelor Biomedische wetenschappen als de bachelor Geneeskunde dan maak je de capaciteitentest en persoonlijkheidstest één keer. Het resultaat van deze testen telt voor beide opleidingen.

De capaciteitentest zou je met je vwo-kennis goed moeten kunnen maken. 

Om beter te weten wat een capaciteitentest precies is, kun je oefenen met een aantal voorbeeldopgaven: hierbij de link naar de oefenomgeving.

Op de persoonlijkheidstest kun je je niet voorbereiden. Het gaat erom hoe je bent en hoe je op bepaalde situaties reageert.

Of je doorgaat naar de tweede selectieronde, hangt af van de score van de eerste selectieronde. De 150 best scorende kandidaten gaan door naar de tweede selectieronde.

De eindscore voor de tweede selectiedag wordt berekend op basis van je score voor de practicumuitwerking en de score voor de eindtoets. 

Een Z-score geeft een indicatie van hoe jij ten opzichte van de andere kandidaten hebt gescoord op een bepaald onderdeel.

Je ontvangt op 15 april bericht in Studielink over het toegekende rangnummer. De bijbehorende motivering ontvangt de je op of na 15 april van de decaan. Mocht je hier nog vragen over hebben dan kan je deze stellen aan het loket Selectie & Plaatsing via selectiebw@lumc.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.