Universiteit Leiden

nl en

Biomedische wetenschappen (BSc)

Andere vooropleiding

Kandidaten uit route B die niet direct toelaatbaar zijn, moeten een toelatingsverzoek indienen.

Moet je een toelatingsverzoek invullen? Dan doe je dit naast de zes stappen die je moet doorlopen om je aan te melden voor de selectie. 

Wanneer ben je niet direct toelaatbaar?

Niet direct toelaatbaar zijn kandidaten die:

 • een buitenlands diploma hebben (Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Suriname vallen hier ook onder).
 • deficiënties hebben in hun vakkenpakket (afwijkend vwo profiel of andere vooropleiding).
 • een vwo-diploma met het juiste profiel en vakkenpakket behaald voor 2010.
 • 21 jaar of ouder zijn en een onvoldoende vooropleiding hebben (colloquium doctum).

Per vooropleiding hebben we kort op een rij gezet wat je moet regelen:

NB: Boswell-Bèta-certificaten worden niet geaccepteerd.

Stappen toelatingsverzoek

Er zijn in totaal zes stappen die je moet doorlopen om een toelatingsverzoek in te dienen. In onderstaand overzicht kun je de stappen in chronologische volgorde volgen. 

Je dient je toelatingsverzoek in via het online toelatingsportaal van Universiteit Leiden. In het toelatingsportaal vind je ook een overzicht van alle opeenvolgende stappen die je moet doorlopen om je toelatingsverzoek compleet te maken en in te dienen (onder andere aanleveren geldige ID / paspoort, CV, diploma’s en cijferlijsten*, indien van toepassing de taaltoets (moet voor aanvang opleiding behaald zijn)) . Upload alle gevraagde documenten vóór 31 januari 2024.
 

*

 • Cijferlijsten / diploma’s: de documenten moeten opgemaakt zijn in de originele taal. Als de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn, voeg dan een officiële vertaling in het Engels toe.
  Als je je opleiding nog niet hebt voltooid, vermeld dan de verwachte afstudeerdatum en voeg een actuele cijferlijst toe.
 • International Baccalaureate diploma studenten adviseren wij ook om hun verwachte cijfers op te sturen.
 • European Baccalaureate diploma studenten dienen de onderwerpen te vermelden waarin zij hun schriftelijke en mondelinge examens zullen afleggen.
 • Colloquium doctum aanvragers moeten ook cijferlijsten indienen van elke niet afgeronde opleiding.

Alle studenten met een buitenlands diploma moeten administratiekosten betalen van € 100, waarbij terugbetaling niet mogelijk is. Als de Universiteit Leiden de betaling heeft ontvangen, nemen we je toelatingsverzoek in behandeling. Betaal de administratiekosten daarom zo snel mogelijk, want anders loopt de behandeling van je toelatingsverzoek vertraging op. 

In het online toelatingsportaal staat exact beschreven hoe je de administratiekosten kunt betalen.

Vrijstelling administratiekosten

Heb je een Nederlands vwo-diploma en/of een propedeuse- of einddiploma van een Nederlandse hbo- of wo- instelling? Dan ben je vrijgesteld van de € 100,-, administratiekosten. Dit geldt ook voor studenten met een vwo, propedeuse of einddiploma (hbo/wo) van een hoger-onderwijsinstelling op Aruba, Curaçao of Sint-Maarten.

Daarnaast geldt vrijstelling voor:

 • Studenten met een European Baccalaureate diploma van de Nederlandse afdeling (NE = Taal 1).
 • Studenten die al eerder ingeschreven hebben gestaan als bachelor/master of SAP/exchange student bij Universiteit Leiden (inclusief pre-master studenten).
 • Studenten die een vluchtelingenstatus in Nederland hebben (verblijfsvergunning voor asiel).
 • Studenten die eerder toegelaten zijn tot een opleiding aan de Universiteit Leiden en hebben verzocht om op een later moment te mogen instromen bij deze opleiding. Dit geldt niet als je je voor een andere opleiding of andere specialisatie wilt aanmelden.

Andere redenen voor vrijstelling van betaling van de administratiekosten worden niet geaccepteerd.

Let op: als jouw toelatingsaanvraag verloopt via de colloquium doctum-procedure, dan kun je niet worden vrijgesteld van de administratiekosten, ongeacht je eerdere opleiding(en).

Als je je toelatingsverzoek hebt ingediend, vind je in het online toelatingsportaal informatie over het aanbod van hulp bij het vinden van huisvesting, het aanvragen van een visum of verblijfsvergunning of het aanvragen van een studiebeurs. Houd bij deze aanvragen rekening met de deadlines.

Als je je toelatingsverzoek hebt ingediend, vind je in het online toelatingsportaal informatie over het aanbod van hulp bij het vinden van huisvesting, het aanvragen van een visum of verblijfsvergunning of het aanvragen van een studiebeurs. Houd bij deze aanvragen rekening met de deadlines.

Het Admissions Office zal je na vier tot zes weken mailen over het besluit van de Toelatingscommissie. Er zijn dan drie mogelijkheden:

 1. Je bent toegelaten.
  je hebt aan alle toelatingsvoorwaarden voldaan.
 2. Je bent voorwaardelijk toegelaten.
  Je wordt toegelaten als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. De voorwaarden staan vermeld in het toelatingsbesluit. Onder andere de voorwaarde dat je rangnummer na de selectie hoog genoeg is om geselecteerd te mogen worden.
 3. Je bent niet toegelaten, omdat je niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.
  De redenen worden duidelijk vermeld in de afwijzingsbrief.

Mocht je het bericht ontvangen dat je toegelaten bent: gefeliciteerd! Je moet nu nog wel een aantal vervolgstappen doorlopen om je inschrijving te voltooien.

Als je (voorwaardelijk) bent toegelaten, zal het Admissions Office verdere informatie toesturen over het inleveren van gewaarmerkte kopieën van je vooropleiding en de uiterste inleverdatum daarvoor en je officiële inschrijving aan de Universiteit Leiden.

Als je (voorwaardelijk) toegelaten bent, vragen we je om ons te laten weten of je het aanbod aanneemt om aan de Universiteit Leiden te komen studeren. In het toelatingsportaal heb je twee keuzes:

 1. Je accepteert het aanbod.
 2. Je wijst het aanbod af.

Je ontvangt vervolgens van ons een bevestiging van je keuze en bijbehorende informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.