Universiteit Leiden

nl en

Biomedische wetenschappen (BSc)

Aanleveren routeverklaring en cijfers

Zodra je je hebt aangemeld bij Studielink, krijg je een account voor uSis, het registratiesysteem van de Universiteit Leiden. Dit account heb je nodig voor het vervolg van je aanmelding en het uploaden van de gevraagde documenten.

Meer informatie over hoe je werkt met het registratiesysteem uSis vind je in de Instructies voor het uploaden van documenten in Usis.

ALLE kandidaten moeten de routeverklaring inleveren. Hierin geef je aan onder welke route je valt (A of B). De kandidaten van route A leveren ook de 5vwo-overgangscijfers in, Uiterlijk 31 januari 2024.

LET OP: Indien de routeverklaring en de cijfers op 31 januari 2024 niet zijn ingeleverd, voldoe je niet aan de voorwaarden van deelname aan de selectie en word je uitgesloten van deelname aan de selectie. Controleer je spambox op mails van het LUMC.

Open het formulier routeverklaring. Vul het in en klik op verzenden. 

Je ontvangt per e-mail een bevestiging van het ingevulde formulier. Upload dit formulier in uSis, het universitair registratiesysteem, zie instructies

Kandidaten route A:  scan het gewaarmerkte afschrift van je 5vwo-overgangscijfers (met 1 decimaal) Het afschrift van je 5vwo-overgangscijfers moet zijn voorzien van een datum en handtekening van docent of decaan van de school. Bekijk de instructies over het uploaden van je cijfers.

Controleer op leesbaarheid en sla het document op, met de naam: Achternaam_kandidaatnummer_5vwo-cijfers. Dus bv. Jansen_2387655_5vwo-cijfers. Upload het afschrift van je 5vwo-cijfers in uSis (via achtereenvolgend de tegels ‘Aanmelding opleiding’ en ‘Selectie en Plaatsing’).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.