Universiteit Leiden

nl en

Biomedische wetenschappen (BSc)

Selectieroutes (A en B)

Er zijn voor jou, als kandidaat van de selectie, twee routes die je kunt bewandelen. Afhankelijk van de route (A of B) wordt naar een aantal criteria gekeken. Voor route A kandidaten tellen de 5vwo-overgangscijfers mee; voor kandidaten uit route B niet. Welke route je moet volgen en of je een toelatingsverzoek moet indienen, wordt bepaald door je vooropleiding. Op deze pagina lees je hier meer over.

Uitsluitend toegankelijk voor eindexamenkandidaten vwo die in mei van het deelnamejaar 2024 voor de eerste keer meedoen aan het volledig centraal schriftelijk vwo eindexamen in het profiel Natuur en Gezondheid plus natuurkunde of het profiel Natuur en Techniek plus biologie, én die niet eerder hebben deelgenomen aan de selectieprocedure in Leiden.

Alleen voor route A kandidaten tellen de 5vwo-overgangscijfers mee. De aanmeldingsprocedure staat beschreven in het stappenplan.

Je doorloopt de selectie via route B indien je niet voldoet aan de eisen van route A.

Onder route B vallen onder andere kandidaten die:

  • Het centraal schriftelijk eindexamen vwo verspreiden over meerdere jaren.
  • 5 en 6 vwo in 1 jaar doen of hebben gedaan.
  • al in het bezit zijn van een vwo diploma met het juiste profiel (behaald in 2023 of eerder)
  • een buitenlands diploma hebben (bv. IB, EB)
  • deficiënties hebben in hun vakkenpakket (afwijkend vwo profiel of andere vooropleiding).

De aanmeldingsprocedure staat beschreven in het stappenplan.

Direct toelaatbaar

Als jouw diploma voldoet aan de toelatingseisen en dus direct toegang geeft tot de opleiding Biomedische Wetenschappen, dan laat het online toelatingsportaal van Universiteit Leiden direct weten dat je toelaatbaar bent. Je hoeft dan geen toelatingsverzoek in te dienen.

Indien je direct toelaatbaar bent moet je je aanmelding in Studielink verder invullen en via de routeverklaring aangeven in welke route (A of B) je valt. Na het doorlopen van de complete selectie krijg je een rangnummer en krijg je, afhankelijk van je ranking, wel of niet een plaats aangeboden voor de opleiding.

Niet direct toelaatbaar - Toelatingsverzoek indienen

Sommige kandidaten uit route B zijn niet direct toelaatbaar en moeten, naast het aanmelden in Studielink en het aanleveren van de routeverklaring in uSis ook een toelatingsverzoek indienen (ook in uSis).

Niet direct toelaatbaar zijn kandidaten die:

  • een buitenlands diploma hebben (Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Suriname vallen hier ook onder)
  • deficiënties hebben in hun vakkenpakket (afwijkend vwo profiel of andere vooropleiding)
  • een vwo-diploma met het juiste profiel en vakkenpakket behaald voor 2010
  • 21 jaar of ouder zijn en een onvoldoende vooropleiding hebben

Bekijk de toelichting over het indienen van een toelatingsverzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.