Universiteit Leiden

nl en

Vier FSW prijswinnaars

Na de speech van Decaan Hanna Swaab zijn de prijswinnaars door de juryvoorzitters in de bloemetjes gezet tijdens de nieuwjaarsreceptie 10 januari 2017. Antropoloog Igor Boog ontving de Casimirprijs voor beste docent, pedagoge Ilona Schoep de Masterscriptie Prijs 2016, politicoloog Ross Gildea de Research Masterscriptie Prijs 2016 en Marijke Hamel (Instituut Psychologie) de OBP Prijs.

'Hij geeft niet het leukste vak, maar wel het leukste les'

Casimir Prijswinnaar Igor Boog.

Antropoloog Igor Boog ontving de Casimirprijs voor beste docent 2016. Een jury bestaande uit 2 studenten en 2 medewerkers. Igor Boog wordt door zijn studenten omschreven als een zeer toegankelijke en inspirerende docent. Hij gebruikt zijn eigen onderzoek en de belevingswereld van zijn studenten bij het lesgeven. Kortom, de conclusie van de jury was: 'Igor Boog is een TOP docent.'

Voor Igor Boog betekent de prijs dat zijn manier van onderwijs geven aanslaat. 'Adaptief onderwijs staat centraal: studenten verschillen van elkaar. Hoe beter je als docent rekening houdt met relevante verschillen, hoe meer je kunt bouwen op al aanwezige kennis en hoe meer gebruik je kunt maken van specifieke interesses en ervaringen om studenten te prikkelen en te motiveren. Bij grote groepen, zoals in hoorcolleges, is deze manier van onderwijs geven ook mogelijk, maar wel een grotere uitdaging.'

Lees meer>>

'Het is een inspirerend en interdisciplinair onderzoek, zeer professioneel uitgevoerd door een jonge onderzoeker'

Niels van Willigen nam de
prijs in ontvangst.

Een jury bestaand uit 2 PhD candidates en 2 docenten hebben de research master scriptie van politicoloog Ross Gildea uitgekozen als de beste van 2016. Onderwerp van de scriptie is de vraag waarom regeringen, internationale organisaties en NGO's sommige humanitaire crisissen belangrijker vinden dan anderen.

'Een zeer maatschappelijk relevant onderwerp (...) sluit trefzeker aan bij een belangrijke vraag uit de praktijk'

Paul van den Broek nam
de prijs aan.

De jury van de research master scriptieprijs heeft zich ook gebogen over wie de master Scriptieprijs 2016 heeft verdiend. Zij hebben unaniem pedagoge Ilona Schoep aangewezen als prijswinnares. 'Er is veel maatschappelijke discussie gaande over de vraag of contextopgaven bij het rekenen op de basisschool al dan niet een struikelblok vormen voor taalzwakke en allochtone leerlingen.

Deze scriptie laat zien hoe buitengewoon belangrijk het is om theoretische ideeën over de didactiek in het rekenonderwijs heel kritisch onder de loep te nemen en aan een gedegen, empirische toets te onderwerpen.' Ilona won ook de Emile Scriptieprijs 2016.

Een record van 1000 diploma's

Marijke Hamel met oorkonde,
beker en bloemen.

Marijke Hamel (Instituut Psychologie) de enige aanwezige prijswinnaar dit jaar ontving de OBP bokaal uit handen van juryvoorzitter Patris van Boxel. 'Marijke Hamel wordt geprezen om haar betrouwbare en waardevolle inzet, haar verantwoordelijkheidsgevoel, vriendelijke benadering en zichtbare bijdrage aan activiteiten binnen het instituutsbureau en daarbuiten. Ze werkt intensief samen met de collega’s van alle geledingen van de universiteit om diploma-uitreikingen goed en in gepaste sfeer te laten verlopen'. De jury samenvatting luidt als volgt: 'het is tijd om Marijke Hamel een keer in het zonnetje te zetten.'

 

  

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.