Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Effectiviteit in de intensieve zorg (ZZP 6/ 7)

Wat werkt in de dagelijkse ondersteuning van verstandelijk beperkte cliënten met een ZZP 6/ 7?

Looptijd
2016 - 2020
Contact
Yvette Dijkxhoorn
Financiering
Het onderzoek wordt gefinancierd door de deelnemende organisaties
Partners

Cordaan, De Hartekamp Groep, Ipse de Bruggen en Ons Tweede Thuis.

Binnen Ipse de Bruggen wordt ondersteuning geboden aan cliënten met zeer intensieve zorgvragen. Ipse De Bruggen biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, veelal in combinatie met meerdere beperkingen van psychische en/of fysieke aard.

De ondersteuning die wordt geboden is veelal ‘practice-based’. Uitgangspunt binnen Ipse de Bruggen is dat iedereen recht heeft op een zo goed mogelijke kwaliteit van bestaan waarbij de cliënt als volwaardig burger wordt gezien. Dit sluit aan bij de conventie van de Verenigde Naties uit 2006 (UN, 2006) waarin staat opgenomen dat mensen met een verstandelijke beperking dezelfde rechten hebben als andere mensen en dat zij deze rechten ook mogen claimen. Zij moeten gezien worden als burgers die deelnemen aan de maatschappij en die zelf beslissingen kunnen nemen op basis van de ‘informed consent’ principes.

Buntinx en Schalock (2010) stellen dat het bij de professionele verantwoordelijkheid van ondersteuners (gedragskundigen en AVG) in het veld hoort dat zij de ‘best practices’ die zijn gebaseerd op conceptuele modellen en ‘frameworks’ betreffende menselijk functioneren, handicaps, kwaliteit van bestaan en individuele ondersteuning, toepassen, begrijpen en evalueren. Dit is echter nog lang geen dagelijkse praktijk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.  Ipse de Bruggen en de Universiteit Leiden willen hier een volgende stap in maken en een start maken met het evalueren van de geboden ondersteuning en het toetsen op effectiviteit.

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in welke vorm van ondersteuning de kwaliteit van leven, de ontwikkeling en het algeheel functioneren positief beïnvloeden. Om zo veel mogelijk practice-based kennis over de geboden ondersteuning te expliciteren en een breed draagvlak onder de zorgprofessionals te creëren voor het onderzoek is gekozen voor een ‘bottom up’-approach, waarbij intensief kennis van de vloer wordt gedolven.

Download de flyer over wetenschappelijk onderzoek naar de effectivigeit van ondersteuning (pdf)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.