Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Autisme in het hoger onderwijs

Hoe kunnen we kwaliteit van leven en studiesucces vergroten bij jonge, hoog-functionerende volwassenen met autisme?

Looptijd
2013 - 2018
Financiering
Wetenschappelijke Raad Stumass Wetenschappelijke Raad Stumass
Partners

Stumass
Wouter Staal (RU - Nijmegen / Karakter)

Jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) ondervinden ernstige problemen op verschillende gebieden van zelfcontrole, waaronder stressregulatie, sociale communicatie en executief functioneren. Dit bedreigt de ontwikkeling van hun individuele en sociaal functioneren en beïnvloedt daarmee (in)direct hun kwaliteit van leven.

Zelfregulatie verwijst naar beïnvloeding van cognitieve, emotionele en motivationele processen en de regulatie van het gedrag. Zelfregulatie speelt onder andere een belangrijke rol in het ontwikkelen van sociale competentie. Sociale competentie is zelf weer van belang voor het zelfstandig functioneren in complexe sociale situaties. Tijdens de adolescentie vinden er sterke ontwikkelingen plaats in breingebieden die gerelateerd zijn aan cognitieve functies welke de basis vormen voor sociale competentie. Hoog-functionerende jongvolwassenen met ASS hebben vaak een gebrekkige sociale competentie, maar vertonen wel behoefte aan sociaal contact. Daarnaast vereist een opleiding op hun niveau (HBO of wetenschappelijk onderwijs) dat deze studenten o.a. kunnen samenwerken, zelfstandig werken, initiatief nemen, plannen en organiseren. Deze vaardigheden zijn onderdeel van het executief functioneren. De ontwikkeling van executieve functies stelt mensen in staat zichzelf, en daarmee hun gedrag, steeds beter te beïnvloeden. Het aanleren van strategieën om de zelfregulatie te verbeteren is van het grootste belang om de impact van het autisme op de individuele ontwikkeling te minimaliseren en zo de kwaliteit van leven te verhogen.

Het doel van de huidige studie is het identificeren van onderliggende processen die belangrijk zijn voor zelfcontrole, en welke cognitieve en affectieve mechanismen versterkt zouden moeten worden voor betere zelfcontrole bij jongvolwassenen met ASS. De factoren waar we in geïnteresseerd zijn, betreffen: executieve functies, (sociale) cognitie, affectieve functies, psychofysiologische activiteit, psychiatrische symptomen, informatieverwerking en perceptie. We bestuderen tevens de mate waarin deze factoren van invloed zijn op studiesucces en kwaliteit van leven.

Lees het volledige onderzoek 'Self-regulation and quality of life in high-functioning young adults with autism'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.