Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Ontwikkelingsstoornissen, jeugdzorg en speciaal onderwijs

Welke jeugdzorg en onderwijsinterventies bieden optimale ontwikkelingskansen aan kinderen met ernstige gedrags- en emotionele ontwikkelingsproblemen

Looptijd
2012 - 2017
Contact
Evert Scholte
Financiering
Leiden University
GWB-fonds Rotterdam
Partners

Horizon instituut voor jeugdzorg en speciaal onderwijs

Het onderzoek beoogt de aard en effectiviteit in kaart te brengen van orthopedagogische behandelingen voor kinderen met ernstige gedrags- en emotionele problemen, zoals kinderen met autisme, ADHD, ODD/CD, angst en depressie.

Allereerst worden de centrale ontwikkelingskenmerken bij de kinderen onderzocht, zoals de cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Om deze te achterhalen vullen ouders, leerkrachten en kinderen vragenlijsten in die de gedrags- en emotionele problemen meten, evenals de zelf-effectiviteit, de emotionele intelligentie, de executieve functies en de leerprestaties. Hiernaast wordt het functioneren van het gezin en de school onderzocht. Deze kind- en omgevingsgegevens vormen de matrix van de studie.

Vervolgens wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd om te zien welke kinderen zich positief ontwikkelen. Deze vooruitgang wordt in verband gebracht met de thuis en op school toegepaste opvoedings- en behandelmethoden. Hierdoor ontstaat een beeld van opvoedings- en behandelwerkwijzen die de ontwikkeling van kinderen met ernstige gedrags- en emotionele problemen positief beïnvloeden.

Het belangrijkste doel van de studies is wetenschappelijk bewezen middelen aan te reiken waarmee kinderen met ernstige emotionele en gedragsproblemen thuis en op school effectief behandelend kunnen worden, opdat ook zij ​​een optimale kans krijgen zich positief te ontwikkelen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.