Universiteit Leiden

nl en
Mili Gabrovšek won de Onderwijsprijs in 2015
Mili Gabrovšek won de Onderwijsprijs in 2015

Nominaties Onderwijsprijs bekend

Jaarlijks ontvangt een uitblinkende docent de Facultaire Onderwijsprijs van de Commissie Onderwijs. Tijdens de opening van het academisch jaar op 7 september wordt de prijs uitgereikt. Studenten hebben dit jaar acht kandidaten voorgedragen - dit zijn ze!

Kim Beerden, Geschiedenis

'Mijn doel is studenten op te leiden tot kritische denkers door ze op college uit te dagen en te enthousiasmeren, waardoor ze graag verder willen kijken. Daarnaast heb ik interesse in nieuwe mogelijkheden waarop studenten buiten de contacturen met het college bezig kunnen zijn door gebruik van ICT – dat heet blended learning. Onze faculteit heeft een expertisecentrum online leren dat docenten ondersteunt bij het ontwikkelen van zulke aspecten in hun onderwijs. Zij organiseren ook lunchbijeenkomsten (‘lunchbytes’) waar docenten laten zien hoe zij blended learning en ICT gebruiken – erg handig om te horen hoe collega’s met hun onderwijs bezig zijn!'

Marion Boers, Kunstgeschiedenis

'Ik voel me vereerd, maar ik was ook ontroerd dat de studenten me hiervoor hebben voorgedragen. Goed onderwijs gaat niet alleen om het overdragen van kennis, maar ook om het delen van je enthousiasme. Je moet er zijn voor je studenten en ze begeleiden bij hun hele academische vorming, maar ook naast ze staan in een periode van hun leven die niet alleen vormend is op academisch niveau. Dat is de docent die ik altijd heb geprobeerd te zijn.'

Tony Foster, Engels

'Ik ben zeer blij en vereerd dat ik voor de derde keer genomineerd ben, hoewel ik niet weet waarom de studenten mij hebben voorgedragen. Misschien omdat we erg veel plezier samen hebben. Ik zie mezelf vooral als een vergevorderde student in mijn vakgebied die jongere vakgenoten wil enthousiasmeren voor de prachtige vakgebieden die ik mag doceren. Het is heel mooi om te zien hoe studenten aan het einde van hun studie met enig zelfvertrouwen en met de vaardigheden en kennis die ze nodig hebben kunnen toetreden tot de gilde van vertalers of redacteurs of docenten Engels.'

Pepita Hesselberth, Film- en Literatuurwetenschap

'Twee jaar geleden heb ik voor mijzelf het besluit genomen de prestatiedruk en het rendementsdenken onder de studenten bespreekbaar te maken, om tijdens de colleges weer meer ruimte te maken voor het kritisch autonome denken. Dat dit besluit nu op deze manier zijn vruchten afwerpt is natuurlijk fantastisch, en zegt minstens even veel over de studenten zelf, als over mijn manier van lesgeven. Goed college geven doe je nooit in je eentje. Daar is een hele groep enthousiaste en bevlogen studenten voor nodig. Aan de basis daarvan ligt weer een geweldig team en een ontzettend sterk onderwijsprogramma, eentje waar de faculteit met recht trots op kan zijn.' 

Ab de Jong, Religiewetenschappen

'Ik geef vaak college over religies van lang geleden of van ver weg – meestal allebei. We betreden dan werelden die heel anders werken dan de onze: werelden waarin mensen bezwaren hebben tegen een cheeseburger, tegen de kleur blauw, of tegen lopen op één schoen. Iedere poging dit te begrijpen leidt onherroepelijk tot vragen over de manier waarop wij zelf de werkelijkheid waarnemen en duiden. Uit de nominatie voor de facultaire onderwijsprijs – die me verwonderd en ontroerd heeft – maak ik op dat het soms lukt die boodschap over te dragen.'

Simanique Moody, International Studies

'I think my students nominated me because I always look for ways to improve my teaching and get students more deeply engaged in the learning process.  I enjoy interacting with students and finding ways to build on the diversity of learning styles and the unique perspectives they bring to the classroom. I encourage them to take an active role in their education both inside and outside of the classroom and to find ways to integrate their passions into the courses they take.  I also try to get students to maximize their potential by taking advantage of a wide range of academic opportunities to help them develop both personally and professionally.'  

Johan Rooryck, Frans

'Ik ben erg verrast en blij met deze nominatie. In mijn onderwijs probeer ik vooral om de studenten stap voor stap de analytische instrumenten te leren hanteren waarmee ze dan zelf aan de slag kunnen om taalkundige problemen aan te pakken.'

Rico Sneller, Wijsbegeerte 

'Wat een eer dat ik ben genomineerd voor de facultaire onderwijsprijs! Voor mij is zoiets meer waard dan een NWO-subsidie. College-geven doe ik met mijn hart. Ik bereid mijn onderwijs altijd heel goed voor, maar ik zorg ervoor dat er minstens één kwestie daarbij onopgelost blijft: dat moet maar tijdens het college gebeuren (als het al gebeurt).'

 

Over de Onderwijsprijs

In 2011 is er op initiatief van de studentleden van de vaste adviescommissie voor het onderwijs voor het eerst een onderwijsprijs Geesteswetenschappen uitgereikt. Het faculteitsbestuur heeft dit met een geldelijke bijdrage à € 1.000 voor de winnaar onderstreept. Sindsdien wordt de prijs jaarlijks uitgereikt. De prijs heeft ten doel om goed onderwijs zichtbaar te maken en te belonen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.