Universiteit Leiden

nl en

Vici-beurzen voor 7 Leidse wetenschappers

Zeven Leidse wetenschappers ontvangen een prestigieuze Vici-beurs. Dat maakte de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bekend.

Het gaat om vijf wetenschappers van de Universiteit Leiden, en twee onderzoekers die verbonden zijn aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Drie vrouwen en vier mannen behoren tot de gelukkigen. Ook 25 wetenschappers van andere Nederlandse universiteiten ontvingen een Vici-beurs. Met de financiering kunnen de wetenschappers de komende vijf jaar onderzoek doen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschapspremies van Nederland.

Gabrielle van den Berg – Leiden University Institute for Area Studies (LIAS)

Turkse nomadenheersers stichtten tussen de elfde en de veertiende eeuw grote imperia in het Midden-Oosten en Azië. Dit project belicht het verband tussen hun nieuwe politieke ideologie en de productie van kunst en literatuur, via het cultureel erfgoed van vijf steden langs de Zijderoute, Kashgar, Samarkand, Ghazna, Tabriz en Konya.

Remus Dame – Leiden Institute of Chemistry (LIC)

DNA is compact opgevouwen in de bacteriecel. Veel genen staan normaal gesproken ‘uit’, maar kunnen worden geactiveerd door signalen uit de omgeving. De onderzoekers gaan ontrafelen welke eiwitten hierbij betrokken zijn en wat de rol van DNA-vouwing is in het proces van genregulatie.

Bernet Elzinga – Instituut Psychologie

Emotionele mishandeling door ouders speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van depressie. Bernet Elzinga onderzoekt in dit intergenerationele project hoe dagelijkse conflictueuze ouder-kind interacties bijdragen aan depressieve klachten van het kind en welke (dysfunctionele) processen in het sociale brein van zowel ouders als adolescenten hier een rol bij spelen.

Henk Hoekstra – Sterrewacht Leiden

Massieve objecten in het heelal verstoren de paden van lichtstralen waardoor de oriëntaties van verre melkwegstelsels met elkaar correleren. Dit signaal kan worden gebruikt om de eigenschappen van de mysterieuze donkere materie en donkere energie te onderzoeken. Het doel van dit onderzoek is om dit ‘zwaartekrachtlenssignaal’ beter te meten en te interpreteren.

Ingrid Meulenbelt – Moleculaire Epidemiologie (LUMC)

Artrose is een veel voorkomende, invaliderende gewrichtsaandoening. De ontwikkeling van effectieve behandeling wordt echter ernstig gehinderd doordat het ziekteproces aanzienlijk verschilt tussen patiënten. Het project zal de biologische basis van de belangrijkste verschillen ontrafelen en nabootsen in een stukje gekweekt gewrichtsweefsel. Hiermee wordt vervolgens gezocht naar nieuwe behandelingsmethoden voor artrose.

Thijs van Osch – Radiologie (LUMC)

De hersenen zijn afhankelijk van continue bloedvoorziening om voldoende zuurstof en voedingsstoffen te krijgen. Een samenspel tussen verschillende regelsystemen garandeert die bloedtoevoer, maar ouderdom en ziekte kunnen leiden tot ontregeling hiervan. Met behulp van MRI zal een techniek worden ontwikkeld om deze diverse regelsystemen in één keer door te meten.

Miguel John Versluys - Archeologie

Innovatie komt dikwijls voort uit een influx van objecten van buitenaf. Nieuwe objecten brengen immers nieuwe handelingsmogelijkheden met zich mee en vormen een verbinding tussen de eigen samenleving en de wijdere wereld. Dit project onderzoekt de (historische) relatie tussen objecten en innovatie met de globaliserende Romeinse wereld als voorbeeld.

Daarnaast ontving ook Joost Batenburg een Vici-beurs. Batenburg is verbonden aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam, en werkt daarnaast een dag per week aan het Mathematisch Instituut te Leiden.

Over de Vici-beurs

Vici maakt onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO, bestaande uit Veni-, Vidi- en Vici-beurzen. NWO biedt wetenschappers in verschillende stadia van hun carrière de mogelijkheid om grensverleggend onderzoek te doen. De Vernieuwingsimpuls is bedoeld om wetenschappelijk talent te stimuleren. Het is een impuls voor de Vici-onderzoekers en creëert tegelijk ruimte voor een groot aantal jonge onderzoekers die in hun onderzoeksgroepen gaan werken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.