Universiteit Leiden

nl en

Fellows Teachers' Academy werken aan aantrekkelijker én effectiever onderwijs

De tien fellows van de Leiden Teachers' Academy krijgen er op 29 oktober zeven innovatieve docenten bij, van verschillende faculteiten. De zittende fellows zijn sinds een jaar volop bezig met het uitvoeren van hun vernieuwingsproject(en). Hoe staat het ermee?

Den Haag weerspiegelt de globale wereld

Dr. Ann Wilson
Dr. Ann Wilson

De projecten waaraan de fellows werken, kunnen ver uit elkaar liggen maar juist ook heel dicht bij elkaar. Ann Wilson zette bij het Leiden University College (LUC) The Hague het project Engage The Hague op waarin studenten onderzoek naar multicultureel onderwijs in Den Haag combineren met vrijwillig lesgeven aan de Johan de Witschool in de Haagse Schilderswijk. Dit gebeurt vanuit het idee dat multicultureel Den Haag de multiculturaliteit op globaal niveau weerspiegelt. Het project wordt vast onderdeel van het Global Citizenship-curriculum van Het LUC, waarmee studenten leren met mensen uit andere culturen om te gaan.

 

Twee maal digitale feedback

Dr. Marjo de Graauw
Dr. Marjo de Graauw

Elders doen Beerend Hierck (Geneeskunde en Biomedische wetenschappen - BW) en Marjo de Graauw (Bio-Farmaceutische Wetenschappen - BFW) iets heel anders. Beiden zijn bezig verregaande digitale feedback  te ontwikkelen. Maar ze doen dat vanuit een verschillend perspectief. Bij BFW kunnen docenten in het project verslagen en presentaties beoordelen aan de hand van voorgestructureerde feedback en een analytische beoordelingsschaal. Veel voorkomende fouten komen zo bovendrijven en kunnen collectief worden besproken. Hierdoor besparen de docenten tijd die ze kunnen besteden aan individuele feedback.

Stijgende leercurve

Ook heeft De Graauw digitale opdrachten ontwikkeld waarbij studenten vanaf het begin worden gestimuleerd elkaar feedback te geven. De ontvanger verwerkt die feedback in vervolgopdrachten en zo ontstaat een stijgende leercurve. Studenten krijgen ondersteuning bij het geven van feedback. Het programma waarmee De Graauw werkt, Turnitin, genereert metagegevens waarmee de docent inzicht krijgt in de sterkere en zwakkere kanten van de studenten. De Graauw ontving voor haar innovatieve werk een Global Innovation Award van Turnitin.

Onderlinge feedback studenten van hoge kwaliteit

Dr. Beerend Hierck
Dr. Beerend Hierck

Ook Beerend Hierck heeft zijn inspanningen gericht op feedback. Met 350 studenten Geneeskunde en 70 van BW experimenteerde hij in de Anatomieblokken met onderlinge feedback op een planningsopdracht en op de uitwerking van een practicumverslag. Beide zijn academische vaardigheden. Ook dit gebeurde digitaal. De feedback op de practicumverslagen was van dusdanig hoge kwaliteit dat afgezien kon worden van feedback van de docent; alleen als een student dat wenst wordt die nog gegeven. Ook hier krijgen de studenten aanwijzingen voor het geven van feedback. Hierck heeft nog andere projecten onderhanden. Eén daarvan is studenten leren een 3D-beeld van cel/weefsel/orgaan/organisme te bouwen; 3D is immers belangrijk om op basis van MRI- of CT-beelden een goede diagnose te kunnen stellen.

Academische vaardigheden oefenen

Dr. Helen Westgeest
Dr. Helen Westgeest

Bij Geesteswetenschappen werkt Helen Westgeest (Kunstgeschiedenis) aan instructies en oefeningen voor academische vaardigheden voor met name het tweede bachelorjaar. Vaardigheden worden namelijk wel getoetst, maar onvoldoende geoefend.  Voor het eerste bachelor jaar zijn er bij de meeste opleidingen al algemene inleidingen beschikbaar, en voor het derde jaar zijn er scriptieseminars in ontwikkeling die studenten stapsgewijs begeleiden bij hun BA-eindwerkstuk. Er is dus vooral behoefte aan onderwijsmateriaal voor het tweede studiejaar. Het materiaal dat Westgeest tot nu toe met behulp van een student-assistent heeft ontwikkeld betreft: een diagnostische toets en handouts voor diverse (deel)vaardigheden: onderzoeksvragen formuleren, schrijfstijl hanteren, inleiding en onderzoeksvoorstel schrijven, structuur van een betoog opzetten en conclusies trekken, en creativiteit tonen in het onderzoek. Het materiaal kan gemakkelijk worden aangepast voor andere opleidingen. Westgeest wil haar ervaringen in januari op een landelijk congres doorgeven aan collega’s van universiteiten en hogescholen.

Alternatief voor het krijtje en het schoolbord

Prof.dr. Jan Aarts
Prof.dr. Jan Aarts

Jan Aarts (Natuurkunde) is bezig docenten in het eerste bachelorjaar een alternatief te bieden voor het krijtje en het schoolbord. Afgezien van het feit dat dit geen activerend onderwijs is, geeft deze traditionele manier van doceren nog meer problemen. Als een student niet op het college is, mist hij (of zij) de stof aangezien er nergens anders een toelichting te vinden is op het studieboek. En een natuurkundig concept (een voorbeeld is schijnkrachten) wordt ook op maar op één manier uitgelegd. De student loopt vast als die manier geen inzicht geeft. Aarts was van plan om beschikbare informatie uit internetbronnen in een doorzoekbare concept-based database bijeen te brengen. Maar al snel bleek dat de student zonder context niet zoveel aan die informatie zou hebben. Aarts werkt nu, samen met het Centre for Innovation van de Leidse universiteit in Den Haag, aan een online college waarin hij speciaal geselecteerde You Tube-filmpes van een context voorziet. En hij gaat bekijken of dit ook kan voor andere natuurkundige concepten die in het eerste jaar worden gedoceerd.

De installatie van de zes nieuwe leden vindt plaats op 29 oktober 2015 vanaf 15.00 uur het restaurant van de Faculty Club, Rapenburg 73.

(27 oktober 2015/CH)

Zie ook

Studeren in Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.