Universiteit Leiden

nl en

De beste weg naar de arbeidsmarkt

Stimuleer studenten zich zo vroeg mogelijk te oriënteren op de arbeidsmarkt. Dat adviseren studenten, docenten en loopbaanadviseurs op de werkconferentie Arbeidsmarktvoorbereiding. Wat werkt?

Best practices

Van sollicitatietrainingen en online testen tot stagesteunpunten en banenmarkten. Bij de Universiteit Leiden wordt al veel gedaan aan arbeidsmarktvoorbereiding, maar lang niet alle studenten maken daar optimaal gebruik van. Op de werkconferentie op 12 januari wisselen medewerkers en studenten ervaringen en best practices uit.

Waar hebben studenten behoefte aan? 

Maaike van Vliet, student en voorzitter van het Leids Universitair Studentenplatform (LUS), presenteert de oogst van een brainstorm onder de doelgroep. Veel studenten geven aan het eind van hun studie toe dat ze zich te laat zijn gaan oriënteren, vertelt ze. Eerstejaars hebben vaak geen idee wat ze in dit stadium al kunnen doen. Ze willen vooral informatie krijgen die past bij hun studiefase, benadrukt Van Vliet.

Schakel ouderejaars in

Een concrete baan hoeven studenten nog niet voor ogen te hebben, maar het helpt wel als ze weten wat voor carrièremogelijkheden er zijn. En wat voor competenties - zoals kunnen samenwerken in een internationaal team – daarvoor nodig zijn. Ouderejaarsstudenten kunnen hen helpen een duidelijke planning te maken. Bijvoorbeeld wanneer ze het beste een stage kunnen regelen. Van Vliet stelt: 'Wijs  de nieuwkomers zo snel mogelijk op het aanbod van de Career Services van de faculteiten en in Plexus.'

Online mentornetwerk

Een toenemend aantal opleidingen schakelt al ouderejaars als mentor in. Bovendien is er sinds 2016 een groot online mentornetwerk: al ruim duizend Leidse alumni hebben zich beschikbaar gesteld. Studenten en pas afgestudeerden kunnen bij hen aankloppen voor advies en gebruikmaken van hun netwerk. 

Dreams & do-workshop

Vicerector Hester Bijl constateert ook dat sommige studenten pas helemaal aan het eind van de studie gaan nadenken over de arbeidsmarkt. Ze is dan ook gecharmeerd van een nieuw initiatief: een ‘dreams & do-workshop’ voor eerstejaars. In deze sessie worden kersverse studenten uitgedaagd om na te denken over wat voor werk ze later graag willen doen en welke route daar heen leidt. Studenten kunnen al tijdens hun studie een online portfolio opbouwen met presentaties van opdrachten. Zo kunnen ze werkgevers laten zien wat ze tijdens de studie gedaan hebben.  

Arbeidsmarktvoorbereiding in het curriculum

In een pilot bekijken momenteel 19 opleidingen hoe ze arbeidsmarktvoorbereiding nog breder kunnen inbedden in het curriculum. Dat doen ze niet alleen met aparte vakken op dit gebied. In elk vak van de studie kan direct of indirect de vertaalslag gemaakt worden naar de maatschappij en de arbeidsmarkt en dat kan zonder een hbo te worden, meent hoogleraar slavistiek Jos Schaeken, oud-decaan van het Leiden University College The Hague. Want in alle vakken ontwikkelen studenten academische vaardigheden, zoals kritisch reflecteren en grondig onderzoek doen, die onmisbaar zijn in hun latere loopbaan. 

Gastdocenten

Om een goed beeld te krijgen van de beroepspraktijk zijn lezingen en colleges van gastdocenten onmisbaar. Zo schakelt bijvoorbeeld Rechten echte rechters in bij het pleitvak moot court en Geesteswetenschappen nodigt journalisten uit als Sander van Hoorn, NOS-correspondent in het Midden-Oosten.

Leren ondernemen

Bijl merkt op dat opleidingen in toenemende mate studenten leren ondernemen. Vakken als Entrepeneurship for society stimuleren studenten oplossingen te bedenken voor maatschappelijke kwesties. De aanwezige docenten en studenten zijn ook enthousiast over HUBspot, het in 2016 gelanceerde centrum voor innovatie en ondernemerschap in Leiden. Studenten kunnen hier competenties ontwikkelen die belangrijk zijn voor het bedrijfsleven – zoals marktonderzoek doen en een bedrijfsmodel ontwikkelen. Ook krijgen ze hulp bij het opstarten van een eigen bedrijf.

Wat voor banen krijgen alumni?

Zowel de docenten als de studenten willen graag de band met alumni aanhalen. Momenteel loopt er bijvoorbeeld een onderzoek onder alumni van Russian and Eurasian Studies om te zien in wat voor banen ze terecht komen. Die informatie wordt weer teruggekoppeld naar de huidige studenten. Want hoe eerder studenten weten wat ze kunnen en wat er mogelijk is, concludeert Schaeken, des te beter ze hun weg vinden in de maatschappij.

De werkconferentie vond plaats in het kader van het project Arbeidsmarktvoorbereiding. Alle 19 deelnemende opleidingen werken samen met partners zoals Hubspot, het Leids Universitair Studenten Platform, de Career services en vele anderen. Op de werkconferentie maakten de opleidingen een start met een employability programma in hun eigen opleiding. Ze gaan dit programma testen in de pilot die loopt van september 2017 tot en met augustus 2018.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.