Universiteit Leiden

nl en

Meer vaardigheden en hogere cijfers: E-learning skills platform wederom een succes

Na een veelbelovende eerste test was ook de tweede pilot van het digitale Brightspace skills platform een succes. Maar liefst dertig nieuwe module-hoofdstukken stonden klaar om de derdejaars BFW studenten te ondersteunen met hun eindopdracht. Ondanks de extra uitdagingen die COVID-19 opleverde, haalden studenten die de nieuwe modules actief gebruikten hogere cijfers en voelden zij zich ook competenter.

Hulp met vaardigheden

Vorig academisch jaar testten 295 eerstjaars bachelorstudenten Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) het e-learning skills platform tijdens hun vak over onderzoeksvaardigheden. Ditmaal was het de beurt aan 178 derdejaarsstudenten tijdens hun twaalf weken durende onderzoeksopdracht. Om de studenten te ondersteunen ontwikkelde het skills teams dertig nieuwe hoofdstukken met vaardigheidsmodules die zich bijvoorbeeld richtten op: het correct gebruiken van bronnen, het schrijven van een onderzoeksvoorstel en het digitaal pitchen van je ideeën. ‘Om je eigen onderzoek of onderzoeksvoorstel te kunnen ontwerpen, heb je veel verschillende vaardigheden nodig,’ zegt Marjo de Graauw, universitair docent onderwijsinnovatie aan het Leids Academisch Centrum voor Geneesmiddelenonderzoek (LACDR) en projectleider van het Brightspace e-learning skills platform. ‘Met behulp van het platform kunnen studenten deze vaardigheden trainen of opfrissen zonder dat het al te veel extra werkdruk oplevert voor de onderzoekers die hen begeleiden.’

Verandering van plannen

Een maand voor de start van het eindproject stond het onderwijsteam van BFW klaar om alle 178 deelnemende studenten te informeren over de divisie waarin hun onderzoeksopdracht plaats zou vinden. En toen kwam COVID-19…

Studenten en medewerkers konden niet meer naar de universiteit komen. In vier weken tijd moest het team de twaalfweekse Bachelor Onderzoeksopdracht (BOO voor insiders) omzetten in een vak op afstand. Veel studenten waren bang dat hun BOO niet door zou gaan en ze niet op tijd konden afstuderen. Maar dankzij onderwijsvernieuwing op maximale snelheid stond de nieuwe remote BOO binnen no-time klaar. Studenten konden ofwel een compleet onderzoeksvoorstel ontwerpen of een (computationeel) onderzoek uitvoeren. Naast de ondersteuning door promovendi, onderzoekers en vaardigheidsdocenten, hadden de studenten dit keer dus ook het online e-learning skills platform tot hun beschikking.

Competent en betere cijfers

Uit het evaluatieonderzoek bleek dat 98 procent van de 178 derdejaarsstudenten tijdens het eindproject gebruik maakte van het platform. 90 procent van hen gebruikte de aanbevolen modules actief. Deze studenten vonden het platform een goede aanvulling op de cursus (95 procent). Belangrijker nog is dat 91 procent zich na het gebruik van het platform competenter voelde en dat 75% het ook aan andere studenten zou aanbevelen.

Na de startfase moesten de studenten een onderzoeksplan inleveren voor het onderzoek dat ze wilden uitvoeren. Studenten die actief gebruik maakten van de aanbevolen vaardigheidsmodules behaalden gemiddeld een hoger cijfer voor dit geschreven onderzoeksplan dan studenten die dat niet deden. De stijging was vooral opvallend voor studenten die voor de start van hun onderzoeksprojecten (onder) gemiddeld presteerden.

Het aangepaste karakter van de remote cursus maakte community building lastig. Ook leek een verhoogd stressniveau bij zowel studenten als docenten onvermijdelijk. De Graauw: ‘Maar toch was iedereen het erover eens dat deze remote BOO van academische kwaliteit was en zeer geschikt als corona-proof vervanging van de oorspronkelijke cursus.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.