Universiteit Leiden

nl en

Marian Hickendorff

Universitair hoofddocent

Naam
Dr. M. Hickendorff
Telefoon
+31 71 527 3765
E-mail
hickendorff@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-5024-421x

Marian Hickendorff werkt als Universitair Hoofddocent Onderwijswetenschappen bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Het onderzoek van Marian Hickendorff richt zich op rekenen in het basisonderwijs.

Meer informatie over Marian Hickendorff

Kort CV

 • 2020-heden: Universitair Hoofddocent Onderwijswetenschappen, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden
 • 2014-2020: Universitair Docent Onderwijswetenschappen, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden
 • 2006-2021: itemconstructeur Eindtoets rekenen-wiskunde (Cito), Instituut voor Toetsontwikkeling
 • 2011-2015: Universitair Docent Methoden en Technieken, Instituut Psychologie, Universiteit Leiden
 • 2011: promotie Psychologie (cum laude), Universiteit Leiden, in samenwerking met Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling
 • 2005: afgestudeerd Psychologie (cum laude), Universiteit Leiden

Onderzoek

Het onderzoek van Marian Hickendorff richt zich op rekenen in het basisonderwijs. Haar ambitie is om vragen en discussies rondom rekenonderwijs een empirische basis te geven. Het gaat dan om vragen als: Wat is het effect van het aanbieden van een rekenopgave als een verhaaltjesopgave? Op welke manier lossen kinderen rekenopgaven zoals 812–784 op en in hoeverre rekenen kinderen van verschillende rekenniveaus daarbij met een ‘handige’ strategie? Hoe staat het er voor met de rekenprestaties van Nederlandse schoolverlaters: wat gaat goed, wat kan beter? Daarnaast heeft Marian als doel om de toepassing van moderne statistische technieken in onderzoek naar leren en cognitie te stimuleren. Het gaat dan met name de latente-variabelemodellen zoals item response theory (IRT) en latent class en latent transition analysis (LCA/LTA).

Subsidies en prijzen

 • Veni-beurs NWO voor project “Hoe (slim) kiezen kinderen tussen rekenstrategieën?” (2019-2022)
 • NRO-beurs voor het landelijke peilingsonderzoek naar rekenvaardigheid van schoolverlaters (Peil.Onderwijs rekenen-wiskunde), in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs en in samenwerking met het Kohnstamm Instituut, KPC groep en Cito Instituut voor Toetsontwikkeling (2018-2021)
 • NRO-beurs voor review naar de relatie tussen factoren in het onderwijsleerproces en rekenprestaties van basisschoolleerlingen (2017)
 • Beurs promotie-onderzoek (2006-2011) van Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling.
 • Promovendiprijs voor het beste artikel in de Opleiding Psychologie 2007-2008.  Universiteit Leiden
 • Van der Geer Scriptieprijs 2004-2005, Opleiding Psychologie, Universiteit Leiden

Registraties

 • Staflid ICO (Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen)
 • Postdoc-lid IOPS (Interuniversitaire Onderzoeksschool voor Psychometrie en Sociometrie)

Zie Engelstalig profiel Marian Hickendorff

Universitair hoofddocent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Pedagogische Wetenschappen
 • Onderwijswetenschappen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B07A

Contact

Activiteiten

 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.