Universiteit Leiden

nl en

Marian Hickendorff ontvangt NRO-subsidie voor onderzoek naar rekenen in het basisonderwijs

In een consortium met Cito, KPC-groep en Kohnstamm Instituut heeft Marian Hickendorff een subsidie binnengehaald om komende twee jaar het peilingsonderzoek rekenen-wiskunde einde (speciaal) basisonderwijs uit te gaan voeren.

In 2018/2019 zal op het leergebied Rekenen-Wiskunde een peiling plaatsvinden bij schoolverlaters van het primair onderwijs. Het doel is om op stelselniveau systematisch in kaart te brengen :

  • wat leerlingen aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs kennen, kunnen en begrijpen op het leergebied Rekenen-Wiskunde,
  • hoe zich dat verhoudt tot voorgaande jaren,
  • hoe het onderwijsleerproces gekarakteriseerd kan worden, en
  • hoe de rekenprestaties van leerlingen samenhangen met kenmerken van leerlingen, leerkrachten en het onderwijsleerproces.

Om dit te achterhalen, wordt een onderzoeksgroep gevormd samen met 200 basisscholen en 50 sbo-scholen. Bij een groot deel van de basisscholen vindt ook het TIMSS-onderzoek rekenen plaats onder leerlingen in groep 6.

Alle scholen ontvangen na afloop van het onderzoek feedback in de vorm van een schoolrapportage. De rapportage levert informatie op over de kwaliteit van het rekenonderwijs en kan door de school gebruikt worden voor zelfevaluatie.

Meer over de peilingsonderzoeken rekenen-wiskunde en schrijfvaardigheid ››

Nederland kent een lange traditie van peilingen in het primair onderwijs. Tot 2014 werden deze peilingsonderzoeken uitgevoerd door Cito in opdracht van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) onder de naam Periodieke Peilingen van het Onderwijs (PPON). Vanaf 2014 zijn de peilingen voortgezet onder de naam Peil.Onderwijs en heeft de Inspectie van het Onderwijs de regie in handen.

Meer op www.onderwijsinspectie.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.