Universiteit Leiden

nl en

Lotte van Dillen

Universitair hoofddocent

Naam
Dr. L.F. van Dillen
Telefoon
+31 71 527 1362
E-mail
dillenlfvan@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-3003-5488

Lotte van Dillen is universitair hoofddocent aan de sectie Sociale, Economische en Organisatiepsychologie en adjunct directeur van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag. Daarnaast is ze lid van het Leiden Instituut voor Brein en Cognitie en is Lotte duo-voorzitter van de Commissie Ethiek Psychologie (CEP). Lotte van Dillen is geïnteresseerd in de invloed van emoties op beslissingen en de rol van aandacht hierin. Haar onderzoek behelst zowel meer gecontroleerde (neuropsychologische) labstudies als meer toegepast onderzoek, onder andere (in samenwerking met prof. Wilco van Dijk) met het Nibud naar financieel beslisgedrag, en de Politie naar emotionele invloeden op recherche en verhoor strategieen. Ook doet Lotte onderzoek naar de rol van aandacht in smaakbeleving en hoe dit consumptie beïnvloedt. Een centraal thema in Lotte's onderzoek is het gegeven dat mensen beperkte mentale capaciteit hebben en dat dit zijn weerslag heeft op hun oordelen en keuzes. Door het genereren van kennis over de psychologische mechanismen die hieraan ten grondslag liggen hoopt Lotte bij te kunnen dragen aan 'gezonder' beslisgedrag in gebieden zoals gezondheid, recht, en economie.

Meer informatie over Lotte van Dillen

Kort CV

Lotte van Dillen is universitair hoofddocent aan de sectie Sociale, Economische en Organisatiepsychologie en adjunct directeur van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag. Daarnaast is ze lid van het Leiden Instituut voor Brein en Cognitie en is Lotte duo-voorzitter van de Commissie Ethiek Psychologie (CEP).

Lotte van Dillen behaalde haar Master’s degree in de sociale psychologie (cum laude) en de cognitive psychologie (cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam in 2004. Van 2004 tot 2008 deed ze promotieonderzoek (cum laude) aan de VU Amsterdam naar de rol van het werkgeheugen in negatieve gevoelens. Sindsdien is Lotte werkzaam geweest als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en New York University en sinds 2010 is ze verbonden aan de Universiteit Leiden.

Onderwijs

Begeleider Master scriptie en stage
Begeleider onderzoeksstage
Docent Social Judgment and Deicision Making (MSc)
Social and Organisational Psychology (BSc)
Social Psychologi in Organisations (BSc)

Prijzen/subsidies

 • March 2021 'Beelden betwisten: het bevragen van camerabeelden in de politiepraktijk [Contesting images: questioning camera recordings in police practice]'. Awarded by Politie en Wetenschap [Police and Science Program] (€91,000). Together with Dr Gabry Vanderveen (Erasmus School of Law)

 • December 2020 'How we eat: an inventory of consumption settings and their effect on diet and health'.  ODISSEI-LISS 2020 call  (€10,000). Together with Dr Floor van Meer, Dr. Frank de Vos and Frederike Mensink.

 • December 2020 ''Poor benefits. The role of financial stress in the non-take-up of social welfare.'.  ODISSEI-LISS 2020 call  (€10,000). Together with Drs Olaf Simonse, Prof. Eric van Dijk and Prof. Wilco van Dijk.

 • September 2018  ‘Work hard, play hard. Neuropsychological correlates and behavioral implications of hedonic compensation’ (€ 553.254). With Prof. Wilhelm Hofmann (Co-PI) & Dr. Henk van Steenbergen (Co-I). Open Research Area (ORA).
 • Juli 2018  ‘Conditioning of insulin responses. A high risk – high gain intervention for diabetes type-2’ (€100.000). With Prof. Andrea Evers (PI), Prof. Hanno Pijl, Dr. Judy Veldhuizen, & Drs. Alexandrina Skvortsova. Diabetesfonds & ZonMW.
 • December 2017  'Verbeelding in de verhoorkamer.' [visualisations during interrogations]. Politie en Wetenschap (€103.000). Met Dr. Verhoeven en Dr. Vanderveen (Erasmus School of Law).
 • Mei 2014  ‘Aandacht voor smaak. De neuropsychologische mechanismen van smaakbeleving.’ Gratama Stichting (€ 24.680).
 • December 2013  Docent van het jaar. Instituut Psychologie, Universiteit Leiden.
 • Februari 2012  ‘Ire and Punishment. The Role of Negative Emotions and Attentional Control in Children's, Adolescents' and Adults' Punishment.’ Met Dr. Michaela Gummerum (Plymouth University, UK) en Prof. Dr. Eric van Dijk (Leiden University, the Netherlands).  ERSC (Economic and Social research Counsil; £209,000).

Andere academische werkzaamheden

Associate editor: Journal of Experimental Psychology General
Duo-voorzitter NWO adviestafel Gedrag en Onderwijs
Editorial board: Motivation Science; Cognition and Emotion; Journal of Personality and Social Psychology
Fellow bij de Society of Experimental Social Psychology 

Universitair hoofddocent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A24

Contact

Publicaties

 • Studiecentrum Rechtspleging - SSR [Training and Study Centre for the Judiciary] Teaching
 • Academie voor Wetgeving [Academy for Legislation] teaching
 • Nationaal Instituut voor Budget Voorlichting - Nibud [Institute for Family Finance Information] scientific consultation
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.