Universiteit Leiden

nl en

Floor van Meer ontvangt nieuwe Trial & Error Award

Floor van Meer won de eerste Trial & Error Award voor haar onderzoek naar het effect van afgeleid zijn tijdens eten op eetgedrag. Deze prijs van het Journal of Trial & Error (JOTE) is een eerbetoon aan het vaak ondergewaardeerde aspect van onderzoek: leren van fouten. Voor haar publicatie ontving Van Meer een kunstwerk gecreëerd door Isolde Eickmans.

De Leidse psychologen Floor van Meer, Lotte van Dillen en Henk van Steenbergen en hun collega's van Ruhr University Bochum ontdekten dat mensen die chips aten tijdens rij-simulatie daarna, zoals voorspeld, meer chips eten dan mensen die chips aten tijdens een controle conditie. Het team stuitte in hun onderzoek ook op een aantal onverwachte nulresultaten. Zo bleek dit effect niet verklaard te kunnen worden door een verschil in de ervaren smaakintensiteit of stress, iets dat de onderzoekers wel verwachtten.

Floor van Meer: 'Het beeldje staat in mijn thuiskantoor en herinnert me eraan om momenten van "falen" te waarderen door de lessen die je ervan kunt leren.'

Waardevolle methodologische inzichten

Uitdagingen zoals deze benadrukken hoe moeilijk het is om menselijk gedrag te onderzoeken. De onderzoekers hadden bijvoorbeeld rekening moeten houden met hoe hongerig de deelnemers zich voelen en hoeveel ervaring ze hebben met rij-simulaties en games. Studies als deze, waar resultaten niet overeenkomen met de hypothesen, kunnen daarom alsnog veel waardevolle methodologische inzichten opleveren. Floor van Meer: 'Het beeldje staat in mijn thuiskantoor en herinnert me eraan om momenten van "falen" te waarderen door de lessen die je ervan kunt leren.'

Open en transparant 

Overigens leken de belangrijkste hypotheses van het onderzoek in eerste instantie te worden bevestigd en werd het artikel ingediend bij een ander wetenschappelijk tijdschrift dan het Journal of Trial & Error (JOTE). Om open en transparant te zijn over de resultaten, deelden de auteurs ook alle data en analysescripts met de reviewers. Eén van de reviewers vond echter een foutje in het analysescript. Eén van de belangrijkste geconstateerde effecten in het onderzoek veranderde daardoor van ‘significant’ naar ‘net niet significant’, en het artikel werd afgewezen. Met het alsnog publiceren van dit soort studies kan voorkomen dat collega's dezelfde fouten maken, aldus JOTE mede-oprichter Stefan Gaillard.

Bannerfoto: Floor van Meer met prijs, een initiatief van JOTE en de Utrecht Young Academy

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.