Universiteit Leiden

nl en

Anna van Duijvenvoorde

Universitair hoofddocent

Naam
Dr. A.C.K. van Duijvenvoorde
Telefoon
+31 71 527 3853
E-mail
a.c.k.van.duijvenvoorde@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-9213-8522

Anna van Duijvenvoorde is universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie. Haar onderzoek richt zich op hoe hersenontwikkeling in verband staat met veranderingen in besluitvorming, risicogedrag, en sociaal leren in de tienerjaren. Ook is ze mede-oprichter van onderzoeksplatform CHANGE Leiden.

Meer informatie over Anna van Duijvenvoorde

Nieuws

Blog posts

Anna van Duijvenvoorde is universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie. Haar onderzoek richt zich op hoe hersenontwikkeling in verband staat met veranderingen in besluitvorming, risicogedrag, en sociaal leren in de tienerjaren. Ook is ze mede-oprichter van onderzoeksplatform CHANGE Leiden.

Onderzoek naar hersenontwikkeling

Van Duijvenvoorde onderzoekt het verband tussen hersenontwikkeling en veranderingen in besluitvorming en leren die plaatsvinden tijdens de adolescentie in een sociale context. Ze is vooral geïnteresseerd in het verband tussen deze processen en risicogedrag bij adolescenten. Haar werk draagt bij aan de ontwikkeling van strategieën om adolescenten te ondersteunen bij hun keuzes in risicovolle situaties en het ontwerp van leeromgevingen die effectief leren bevorderen.

Door de mechanismen te bestuderen die ten grondslag liggen aan hersenontwikkeling en besluitvorming bij adolescenten, wil Van Duijvenvoorde met haar onderzoek bijdragen aan interventies die de gezonde ontwikkeling van jonge mensen in deze belangrijke periode van hun leven kunnen ondersteunen.

Lopende onderzoeksprojecten

Samen Leren

In het project 'Samen Leren’ wordt onderzocht hoe adolescenten leren van en over anderen. Tijdens de tienerjaren kunnen we ons steeds beter verplaatsen in andere mensen. Ook worden leeftijdsgenoten steeds belangrijker. Hoe leer je wie je kunt vertrouwen? Wie met je samenwerkt? Kun je ook leren door het observeren van anderen? En is het tienerbrein wel geschikt om ‘samen te leren’?

Tijdens de COVID-19 pandemie heeft het Samen Leren project uitgebreid om te onderzoeken hoe schoolsluiting academische motivatie en welzijn van tieners beïnvloedt. De ‘Samen Leren’-studies worden ondersteund door NWO, de Gratama Stichting en Euniwell.

Brainbuzz

In de studie ‘Brainbuzz’ staat risicogedrag en sociale beïnvloeding in jongeren centraal. Hoe schatten jongeren risico’s in en hoe beïnvloeden leeftijdsgenoten onze risicoperceptie? Een belangrijke vraag in dit project is of jongeren met ADHD extra gevoelig zijn voor sociale beïnvloeding. Van Duijvenvoorde en haar collega’s onderzoeken in dit project ook of leeftijdsgenoten het gedrag van jongeren positief kunnen beïnvloeden. Dit project wordt ondersteund door de KNAW Sara van Dam projectbeurs.

Bend or Break

Als onderdeel van het stimuleringsgebied Sociale Veerkracht & Veiligheid onderzoekt ‘Bend or Break’ hoe mensen onzekerheid ervaren en hoe mensen veerkrachtig omgaan met onzekerheid. Onzekerheid kan een belangrijke stimulans zijn voor leren, maar kan ook stressvol zijn vooral voor jongeren met verhoogde affectieve gevoeligheid, zoals verhoogde angstsymptomen. In dit project wordt onderzocht hoe angstige en niet-angstige jongeren leren in onzekere en veranderende (sociale) omgevingen.

Growing Up Together in Society

In het GUTS consortium wordt onderzocht hoe jongeren opgroeien en bijdragen aan de maatschappij. Een centrale focus is zelfregulatie als een belangrijke factor in de relatie tussen maatschappelijke ongelijkheid, sociale en maatschappelijke kansen, en hersenontwikkeling. Dit consortium wordt ondersteund door een NWO Zwaartekracht beurs en start in 2023.

Outreach en onderwijs

Van Duijvenvoorde vindt het belangrijk om wetenschappelijke bevindingen over hersenontwikkeling te vertalen naar het grote publiek, bijvoorbeeld door het geven van lezingen aan docenten en op middelbare scholen om jongeren direct te bereiken. Ze werkt samen met onderzoekers en maatschappelijke partners als lid van de NeuroLabNL Route van de Nationale Wetenschapsagenda waarin ze zich richt op onderzoek naar optimale omstandigheden voor leren.

Ook neemt ze deel aan het interdisciplinaire programma 'Sociale veerkracht en veiligheid' van de Universiteit Leiden. Van Duijvenvoorde zet zich in om vaardigheden, kennis en een passie voor wetenschappelijk onderzoek over te dragen aan jonge wetenschappers. Daarom participeert ze actief in de Research Master Psychology, onder andere in haar rol als coördinator.

Tot slot is ze lid van de Jonge Akademie Leiden. Dit platform stimuleert en behartigt de belangen van jonge onderzoekers op het gebied van onderzoeks- en onderwijsbeleid, interdisciplinariteit en outreach. In 2020 ontving zij de Heineken Young Scientist Award in de Sociale Wetenschappen.

Onderwijsactiviteiten

 • Developmental Cognitive Neuroscience (Research Master specialization course)
 • Research Apprenticeship coordinator (Research Master elective)
 • Research Master Psychology scientific coördinator

Kort CV

Anna van Duijvenvoorde promoveerde cum laude aan de Universiteit van Amsterdam in 2013, nadat ze werkte als visiting researcher aan Columbia University en het Sackler Institute for Developmental Psychobiology in New York.

In haar promotie richtte ze zich op het leren van positieve en negatieve feedbacksignalen en het nemen van risico's tijdens de adolescentie. Ze deed haar postdoctorale onderzoek aan de Universiteit Leiden. In 2014 werd ze benoemd tot universitair docent en in 2019 tot universitair hoofddocent.

Beurzen

 • 2022 EUniWell seed grant
 • 2022 NWA science communication grant : ADHD Plaza (co-applicant)
 • 2022 Gravitation grant: Growing Up Together in Society (co-applicant)
 • 2021 NWA science communication grant : NeurlabNL Young (co-applicant)
 • 2020 Heineken Young Scientist Award
 • 2020 YAL Interdisciplinary Activity Grant
 • 2019 LUF-Gratama Foundation grant
 • 2018 Sara van Dam KNAW grant
 • 2018 NWA Neurolab NL – optimal conditions of learning (co-applicant) 
 • 2016 Leiden Aspasia grant
 • 2016 Open Research Area grant
 • 2011 Prins Bernard Cultuurfonds – PhD stipend
 • 2011 Ter Meulen Fonds – PhD stipend
 • 2009 Amsterdam Brain Imaging Platform

Begeleiding promovendi

Relevante links

LinkedIn profiel
Research Gate profiel
www.annavanduijvenvoorde.com

Universitair hoofddocent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3B34

Contact

Publicaties

 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.