Logo Universiteit Leiden.

nl en

YAL-leden

Lees hier alles over YAL-lidmaatschap en de leden van de Young Academy Leiden.

YAL-lidmaatschap

De Young Academy Leiden is een platform voor jonge academici aan het begin van hun carrière. Elk jaar worden er nieuwe leden gekozen. Om lid te worden moet je niet langer dan acht jaar geleden zijn gepromoveerd.

De YAL zal de komende jaren groeien van de oorspronkelijke 13 leden naar een aantal dat tussen de 25 en 30 leden zal liggen. YAL-lidmaatschap is voor een periode van vijf jaar. Voor vertrekkende leden komen jaarlijks nieuwe leden in de plaats.

Overzicht van de huidige YAL-leden

Onderzoeksgebied: Culturele Antropologie (Faculteit der Sociale Wetenschappen)

Ik ben universitair docent Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit Leiden. Mijn onderzoeksprojecten gaan over de wederopbouw na de tsunami van 2004, HIV/AIDS en levenseindezorg in Indonesië. Ik bestudeer de sociaal-culturele en psychologische aspecten van hoe mensen omgaan met een grote crisis in hun leven en kijk in het bijzonder naar hoe ze daarbij narratieven gebruiken in morele en sociale dilemma’s. Vanaf september 2020 zal ik een ERC Starting Grant project leiden met de titel “Globalizing Palliative Care? A Multi-sited Ethnographic Study of Practices, Policies and Discourses of Care at the End of Life”. Ik ben co-editor van Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh (Brill 2015) en recent verscheen mijn monografie, After the Tsunami: Disaster Narratives and the Remaking of Everyday Life in Aceh (University of Hawai’i Press 2019).

Met de Young Academy Leiden wil ik bijdragen aan interdisciplinaire en internationale samenwerking, door de vertaalslag tussen disciplines te vergroten en door de mogelijkheden om maatschappelijke vraagstukken interdisciplinair te bestuderen te bevorderen. Ik richt me daarnaast ook op beleidsdiscussies, met name op het gebied van carrièrepaden en –perspectieven voor jonge onderzoekers, in het bijzonder vrouwen in de wetenschap.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksgebied: Forensische Gezinspedagogiek en Jeugdhulpverlening (Faculteit der Sociale Wetenschappen)

Ik ben universitair docent bij de afdeling Pedagogisch Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Mijn onderzoek richt zich op kwetsbare kinderen en gezinnen, te zien in mijn projecten naar kindermishandeling, pleegzorg en pesten. Mijn ambitie is om het leven van deze kinderen en gezinnen te verbeteren door onderzoek te doen naar de mechanismen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling en veerkracht van kinderen. Ik hoop met mijn onderzoek relevante inzichten te bieden voor preventie en interventie. Ik ben onlangs een jaar lang als onderzoeker aan het University College London gewerkt, mogelijk gemaakt door een NWO Rubicon-subsidie. In dit met een Rubiconsusbsidie gefinancierde project onderzocht ik waarom mishandelde kinderen ook vaker gepest worden door hun leeftijdsgenoten.

Als lid van Young Academy Leiden wil ik graag bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de manieren waarop onderzoekers hun onderzoeksresultaten verspreiden en delen. Ook wil ik bespreken hoe de Universiteit Leiden haar onderzoekers daarbij kan stimuleren. Ik geloof dat wetenschappelijk onderzoek waar mogelijk moet bijdragen aan de samenleving. Dat is ook waar ik naar streef in mijn eigen onderzoek, bijvoorbeeld door het organiseren van symposia voor praktijkprofessionals. Ik heb echter het idee dat we nog veel (van elkaar) kunnen leren over hoe we onze bevindingen kunnen vertalen en communiceren naar het bredere publiek en hoe we ervoor kunnen zorgen dat kennisbenutting net zo belangrijk is als de meer hard core wetenschappelijke output, zoals wetenschappelijke publicaties. Ik kijk ernaar uit om deze onderwerpen met andere onderzoekers te bespreken.

Ik vind het leuk om contact te maken met mensen en mensen bij elkaar te brengen. Ik kijk er daarom naar uit om interdisciplinaire onderzoekssamenwerkingen te stimuleren. Daarnaast sta ik altijd open voor suggesties of ideeën voor onderwerpen of zaken die Young Academy Leiden zou moeten behandelen.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksgebied: Organisatiepsychologie (Faculteit der Rechtsgeleerdheid)

Ik ben als universitair hoofddocent Organizational behavior werkzaam bij de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar groepsdynamiek, de werk-privébalans en medewerkerswelzijn. In mijn onderzoek probeer ik vragen als “is stress altijd slecht?” en “wat stelt individuen in staat om een goede balans te vinden tussen werk en gezin?” te beantwoorden. Mijn onderzoek laat het belang van sociale steun zien en verkent hoe werknemers een supportnetwerk op werk en daarbuiten kunnen bouwen om hun welzijn te waarborgen. Ik besteed ook aandacht aan de specifieke uitdagingen waar tweeverdieners mee te maken hebben bij het combineren van verplichtingen thuis en op het werk.

Mijn expertise sluit nauw aan bij belangrijke (personeels)beleidsvraagstukken. Op die manier hoop ik bij te dragen aan een van de doelen van Young Academy Leiden, namelijk om beleid van de Universiteit Leiden te voeden en een belangrijke gesprekspartner te worden van het College van Bestuur en andere partijen binnen deze universiteit.

Als organisatiepsycholoog aan de rechtenfaculteit heb ik persoonlijk ervaren hoe waardevol het kan zijn om voorbij de grenzen van je eigen discipline te kijken. Ik heb de motivatie om mijn sociaalwetenschappelijke achtergrond en kennis van empirische methoden te benutten ten behoeve van interdisciplinair onderzoek. Ik wil dit enthousiasme delen binnen de Young Academy Leiden. Ik ben vastberaden om interfacultaire samenwerkingen binnen de Universiteit Leiden te bevorderen en ik wil dat Young Academy Leiden op dat vlak een voorbeeld wordt.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksgebied: Vergelijkend, EU en Internationaal Recht (Faculteit Governance and Global Affairs)

Ik ben universitair docent vergelijkend, EU- en internationaal recht aan de Faculteit Governance and Global Affairs. Ik ben gespecialiseerd in de externe betrekkingen van de EU, de internationale gevolgen van de Brexit en hervormingsinspanningen op het gebied van global governance.

Ik ben auteur van Foreign Policy Objectives in European Constitutional Law (OUP 2016), coauteur van ASEAN’s External Agreements: Law, Practice and the Quest for Collective Action (CUP 2015), en co-redacteur van Just Security in an Undergoverned World (OUP 2018). Mijn werk is diverse malen bekroond, onder meer met de Manfred Wörner Essay Award van de NAVO en de Mauro Cappelletti Prize for the Best Doctoral Thesis in Comparative Law van het European University Insitute. Ik voer geregeld extern gefinancierde onderzoeks- en onderwijsprojecten uit. Ik ontving o.a. een Fulbright-Schuman Grant, een Leiden Global Interactions Breed Grant, subsidies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en de Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Ik verschijn regelmatig in de media, o.a. met interviews en opiniestukken voor BBC World Service, CBC NewsCGTN America, EU Observer, The Guardian, The Hill, Radio New Zealand, Trouw, de Volkskrant, en Xinhua.

Lid zijn van de Young Academy Leiden is een unieke gelegenheid om beter te begrijpen hoe onze universiteit als geheel werkt – en hoe het nog beter kan. Als co-coördinator van de YAL Wetenschaps- en onderwijsbeleid werkgroep volg ik de verschillende uitdagingen waarmee het hoger onderwijs vandaag de dag wordt geconfronteerd, en hoe vooral jonge wetenschappers hierdoor worden geraakt. Dit betreft bijvoorbeeld bezuinigingen, internationalisatie en het juiste evenwicht tussen onderzoek, onderwijst en valorisatie. Verder hoop ik onze vaardigheden om onderzoeksresultaten aan  beleidsmakers en het brede publiek over te brengen te verbeteren.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksgebied: Neuormusculaire Ziekten (Leids Universitair Medisch Centrum)

Ik ben Maaike van Putten, als senior postdoc werkzaam bij de afdeling Humane Genetica van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Mijn wetenschappelijke interesse richt zich op translationeel onderzoek voor neuromusculaire aandoeningen; in het bijzonder Duchenne spierdystrofie en limb-girdle spierdystrofie. Bij beide aandoeningen zijn spieren vatbaarder voor schade door het ontbreken van structurele spiereiwitten, wat uiteindelijk leidt tot verlies van spierfunctie. Mijn onderzoeksgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van therapieën gericht op het herstellen van de expressie van het aangetaste eiwit en op reductie van de secundaire pathologie. Wij hopen hierdoor spierfunctie te verbeteren en ziekteprogressie te remmen. Daarnaast beogen we om de pathologie te ontrafelen die ten grondslag ligt aan de cognitieve en gedragsabnormaliteiten die worden gezien in Duchennepatiënten en om een ​​therapie te ontwikkelen om de hersenen te behandelen.

Als lid van de Young Academy Leiden wil ik wetenschap begrijpelijk maken voor het grote publiek en de samenleving betrekken bij onderzoek. Door de jaren heen heb ik meerdere lezingen gegeven op basisscholen en middelbare scholen, patiëntencongressen en festivals over spieren en DNA. Ik kijk ernaar uit om meer educatieve activiteiten voor de samenleving te ontwikkelen. Daarnaast ben ik gemotiveerd om jonge onderzoekers te helpen met hun carrière en persoonlijke ontwikkeling. Beschikking hebben over de juiste begeleiding heeft mij veel gebracht en ik wil daarom graag anderen helpen. Door mijn deelname aan de Young Academy Leiden hoop ik ook om de interactie tussen verschillende disciplines te faciliteren binnen de universiteit. Ik ben van mening dat goede ideeën ontstaan wanneer meerdere disciplines zich op verschillende niveaus vermengen.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksgebied: Filosofie (Faculteit der Geesteswetenschappen)

Ik ben universitair docent bij het Instituut voor Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Ik werk in de theoretische filosofie. Momenteel heb ik een NWO Veni-beurs voor een project over de aard van niet-objectieve feiten en observaties. De centrale vraagstukken van dit project betreffen de mogelijkheid van ogenschijnlijk goede observaties die niettemin met elkaar botsen. In dergelijke speciale gevallen (en alleen dan) betoog ik dat we perspectivische feiten moeten erkennen. Naast dit project werk ik ook aan filosofische vragen omtrent perceptie en de relatie tussen delen en gehelen.

Als lid van de Young Academy Leiden hoop ik een bijdrage te leveren aan discussies over universitair beleid, met name de bescherming en eerlijke verdeling van onderzoekstijd voor jongere onderzoekers, internationalisering en de rol van de geesteswetenschappen binnen onze universiteit.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksgebied: Kankerbiologie (Leids Universitair Medisch Centrum)

Ik ben kankerbioloog met expertise op het gebied van genetica en immunologie. Het doel van onze onderzoeksgroep is om erachter te komen hoe het afweersysteem van patiënten omgaat met kankercellen. Het uiteindelijke doel is om deze kennis toe te passen bij de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden die de kans om kanker te overleven vergroten. 

Ik ben Portugees en volgde tot 2010 mijn PhD-opleiding bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Na een postdoctorale periode in Stockholm keerde ik in 2014 in Leiden terug en kort daarna richtte ik mijn eigen onderzoeksgroep op bij de afdeling Pathologie van de LUMC. 

Ik ben zeer gepassioneerd als het gaat om onderwijs (zowel aan studenten als de samenleving in het algemeen) en interdisciplinair onderzoek. Verder ben ik ervan overtuigd dat het aan jonge academici is om de toekomst van de universiteit vorm te geven en, als gevolg daarvan, bij te dragen aan een gezonde, duurzame, welvarende, rechtvaardige, op kennis gebaseerde samenleving.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksgebied: Economie en Bestuurskunde (Faculteit der Rechtsgeleerdheid & Faculteit Governance and Global Affairs)

Ik ben hoogleraar Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid in Internationaal Perspectief aan de Universiteit Leiden. Mijn onderzoeks- en onderwijsinteresses omvatten vergelijkende politieke economie, hervorming van de  welvaartsstaat, inkomensgelijkheid, en arbeidseconomie.

Als lid van de Young Academy Leiden streef ik ernaar de samenwerking tussen verschillende disciplines te versterken wat betreft onderzoek en onderwijs. Ik ben er namelijk van overtuigd dat de maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw vragen om een multidisciplinaire benadering.

Daarom leid ik het onderzoeksprogramma “Social Citizenship and Migration”, waarin vier faculteiten van de Universiteit Leiden participeren (Governance and Global Affairs, Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen, Geesteswetenschappen). Daarnaast ben ik coördinator van het masterprogramma Economics and Governance. Dit unieke programma wordt aangeboden in samenwerking met de afdeling Economie en het Instituut Publiekrecht.

Ik ben gastonderzoeker geweest aan Harvard University en Marquette University (Wisconsin) en gasthoogleraar aan de Central University of Finance and Economics (Beijing). Samen met Stefan Thewissen ontving ik de Aldi J.M. Hagenaars Memorial Award, toegekend door de Luxembourg Income Study aan de beste LIS Working Paper geschreven door een wetenschapper onder de 40.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksgebied: Publiek Beleid (Faculteit Governance and Global Affairs)

Ik doe onderzoek en verzorg onderwijs bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden, waarbij ik me concentreer op analyse van publiek beleid. Mijn werk betreft vooral het vergelijken van overheidsbeleid voor de toepassing van nieuwe technologieën die duurzaamheid bevorderen. Hieronder valt bijvoorbeeld het gebruik van big data voor inspanningen op het gebied van klimaatverandering, armoede-initiatieven en mogelijkheid voor de overheid om te innoveren in stedelijke omgevingen. Bij het onderzoeken van deze onderwerpen werk ik veel samen met collega’s uit andere onderzoeksgebieden, zoals bijvoorbeeld computertechnologie, maar ook met Nederlandse lokale en nationale overheden. Ook heb ik gepubliceerd in verschillende tijdschriften, waaronder Energy Policy, Environmental Science and Policy, Public Administration, and Policy Science.

Een belangrijk aspect van mijn doelen voor de YAL is interfacultaire samenwerking, grotendeels gebaseerd op interdisciplinair onderzoek en onderwijs. Bij het ontwikkelen van onderwijsprogramma's heb ik gezien wat de bestaande uitdagingen en mogelijkheden om onderwijs aan te bieden bij meerdere faculteiten, en wat de potentiële spillover-effecten zijn binnen de context van de Haagse overheid. Ik wil bijdragen aan de ontwikkeling van onderzoek en onderwijs dat gezamenlijke leerprocessen stimuleert onder Leidse collega's en studenten uit  verschillende disciplines. Ik hoop er ook aan bij te dragen dat de YAL een onafhankelijk en actief gremium wordt binnen de universiteit, waarin jonge onderzoekers hun belangen en zorgen vertegenwoordigd zien, en dat voldoende invloed heeft om betekenisvolle impact op bepaalde universiteitsbrede beslissingen te hebben. Universiteiten kunnen zeer hiërarchisch zijn ingericht, iets waarmee met name jonge faculteitsmedewerkers geconfronteeerd worden. Dit gegeven kan een voordeel zijn in een mentorsetting, waarin ervaring op bepaalde terreinen kan dienen als leidraad voor jongere collega's.

Ik verheug me er op om de komende vijf jaar te leren van en te discussiëren met de andere YAL-leden!

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksgebied: Menselijke osteoarcheologie (Faculteit der Archeologie)

Ik ben universitair docent aan de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. Mijn specialisme is menselijke osteoarcheologie, het opgraven en analyseren van menselijke skeletten. Met behulp van archeologie zoek ik antwoorden op biosociale vragen over ongelijkheid, migratie en sociale identiteit in de oudheid. Hoewel mijn onderzoek zich richt op antieke beschavingen in Sudan en Egypte, heb ik ook veldwerk gedaan in Chili, Portugal, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Verenigde Staten.

Als lid van de Young Academy Leiden ben ik vooral geïnteresseerd in het bevorderen van interdisciplinariteit tussen faculteiten. In mijn eigen archeologisch onderzoek heb ik veel baat gehad bij samenwerking met specialisten uit andere onderzoeksgebieden. Ik heb samengewerkt met geochemici, artsen, sociale wetenschappers en historici, en uit die samenwerkingen zijn publicaties en succesvolle subsidieaanvragen voortgekomen. Behalve nieuwe contacten leggen met ander leden van de Young Academy Leiden, hoop ik ook afstanden te overbruggen en samenwerking tussen faculteiten mogelijk te maken. Ik zou graag willen meehelpen bij de organisatie van interfacultaire lunches voor jonge wetenschappers om kennismaking en samenwerking aan te moedigen.

Ik ben ook gepassioneerd als het gaat om onderwijs en outreach. Ik beschouw betrokkenheid bij studenten en de samenleving als de hoeksteen van welke academische functie dan ook. Ik ga met andere YAL-members samenwerken om nieuwe en spannende manieren te vinden om de interactie met onze gemeenschap aan te gaan.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksgebied: Wiskunde (Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Ik ben universitair docent bij het Mathematisch Instituut van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Omdat ik zelf veel plezier beleef aan samenwerking, grijp ik de kans aan om te helpen bij het stimuleren van interdisciplinair onderzoek binnen de Universiteit Leiden. De meeste van mijn ideeën om dit te bereiken hebben te maken met sociale evenementen, omdat ik heb ervaren dat menig samenwerkingsverband is voortgekomen uit informele contacten. Ik zou zulke sociale bijeenkomsten willen integreren met evenementen die erop zijn gericht om jonge medeonderzoekers verder te helpen met hun persoonlijke ontwikkeling en carrière. Ik vind het ook belangrijk om actief interactie met het brede publiek te zoeken, niet alleen om de kennis die we vergaren terug te geven aan de samenleving, maar ook omdat zulk contact me motiveren en inspireren om te zoeken naar manieren om de impact van mijn onderzoek op de maatschappij te vergroten.

Ik doe onderzoek op het gebied van statistiek, waar ik erg van houd omdat het me de kans biedt om aan een breed scala aan onderwerpen te werken. Ik zit aan zowel de theoretische als de toegepaste kant. Die twee inspireren elkaar. Sommige van mijn toegepaste projecten gaan over onderwerpen als kwaliteitscontrole op orgaantransplantie, dosering van chemotherapie, linguïstiek, en verantwoord gebruik van gegevens in landelijke medische registers, met name het Nederlandse register voor gewichtsprothesen, waarin informatie staat over uitgevoerde heup- en knievervangingen en andere gewrichtsoperaties). Mijn ambitie voor de toekomst is om door te gaan op dit dubbele spoort, waarbij theoretische resultaten oplossingen bieden voor relevante problemen in de praktijk.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksgebied: Politieke Wetenschap (Faculteit der Sociale Wetenschappen)

Als universitair hoofddocent Politicologie bestudeer ik de representatieve relatie tussen burgers en politici. Dit omvat verkiezingen, politieke partijen en hun verkiezingsbeloften, en wat politici en partijen doen in het parlement.

Het is erg belangrijk dat academici zich bezighouden met hun relatie tot de samenleving, zodat we de maatschappij teruggeven wat we leren en ons bezig kunnen houden met belangrijke maatschappelijke vragen. Zelf doe ik dit door te schrijven voor academische weblogs en het samenvoegen van opiniepeilingen in de Peilingwijzer. Het zou interessant zijn om dit ook op lokaal niveau in Leiden en Den Haag te doen en ik denk dat Young Academy Leiden daar een verschil kan maken.

De Young Academy Leiden is in termen van interesses en benaderingen een zeer diverse groep. Het is echt verrijkend om hiervan te leren. Moderne wetenschap kan heel gespecialiseerd zijn en ik denk dat het goed is dat we blijven rondkijken om te leren over interessante ontwikkelingen op andere gebieden.

Er is ook veel dat de YAL-leden delen in termen van het combineren van onderzoek en onderwijs, het omgaan met werkdruk en het combineren van carrière en privéleven. Daar kunnen we een stem zijn voor jonge onderzoekers, niet bang om voor hen op te komen, maar ook bereid om mee te werken aan het laten horen van deze stem, binnen en buiten de universiteit.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksgebied: Astronomie en Astrofysica (Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen & Sterrewacht Leiden)

Ik ben als universitair docent verbonden aan de Leidse Sterrewacht van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Ik werk hiernaast ook voor SRON (Netherlands Institute for Space Research). In mijn dagelijks leven probeer ik een antwoord te vinden op de vraag: zijn er meer zonnestelsels als het onze? Dit helpt ons de geschiedenis van ons eigen zonnestelsel en de plek van onze planeet in het universum te begrijpen. Om dit doel te bereiken bestudeer ik de binnenkant en atmosfeer van planeten in ons zonnestelsel en daarbuiten. Ik ben lid van het wetenschapsteam van de NASA Juno-missie - die sinds 2016 een baan om Jupiter beschrijft - en ook lid van het wetenschapsteam van de aanstaande ESA ARIEL-missie, die in 2028 wordt gelanceerd, met het doel de atmostfeer van exoplaneten te bestuderen.

Ik kom oorspronkelijk uit Argentinië en ben daar in 2011 gepromoveerd aan La Plata University. Daarna ben ik naar het Duitse Heidelberg gegaan, om een postdoctorale opleiding te gaan volgen aan het Max Planck Insititue for Astronomy. In 2015 kreeg ik een Henri Poincare Fellowship en verhuisde ik naar de Observatoire de la Cote d’Azur in Nice, waar ik in 2016 ook een CNES Fellowship kreeg. In 2018 ben ik begonnen bij de Leidse Sterrewacht als universitair docent.

Als YAL lid wil ik diversiteit en inclusiviteit promoten, interdisciplinaire samenwerking tussen onderzoekers en studenten bevorderen, en het mentorschap van postdocs en jonge onderzoekers verbeteren. Ik denk ook dat vlotte communicatie tussen onderzoekers en de samenleving cruciaal is om interesse voor wetenschap te stimuleren, toekomstige wetenschappers te inspireren, en maatschappelijke waardering voor onze universiteit te creëren.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.
Deze website maakt gebruik van cookies.