Universiteit Leiden

nl en

Webinar Jeugd, hersenwetenschap en recht

Op donderdag 18 februari heeft de webinar Jeugd, hersenwetenschap en recht plaatsgevonden.

De webinar werd georganiseerd vanuit de Faculteiten Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen, door Stephanie Rap en Anna van Duijvenvoorde. Diverse sprekers zijn ingegaan op hoe kennis van de (hersen)ontwikkeling van kinderen en adolescenten kan bijdragen aan hun betrokkenheid bij juridische beslissingen en de dilemma’s die daarbij spelen. Circa 130 deelnemers waren aanwezig tijdens deze bijeenkomst en uit het publiek kwamen veel interessante vragen en reacties.

18.30 - 18.35  Opening door Dr. Stephanie Rap

18.35 - 18.55  Prof. Ton Liefaard
                       
Jeugd, hersenwetenschap en kinderrechten. Over hoe hersenwetenschap
                         internationale kinderrechten is gaan beïnvloeden

18.55 - 19.15   Prof. Mariëlle Bruning & Dr. Daisy Smeets
                        
De rechtspositie van minderjarigen in familie- en jeugdzaken:
                         participatie vs. bescherming

19.15 - 19.35   Dr. Anna van Duijvenvoorde & Eva Schmidt, LL.M.,Bsc.
                        Hersenontwikkeling en strafrechtelijke aansprakelijkheid en bestraffing
                         van adolescenten

19.35 - 19.55   Lamyn Belgaroui & Mohammed el Hamdaoui
                       
Het Youthlab van Young in Prison: betekenisvolle jongerenparticipatie

20.05 - 20.25  Algemene discussie
                         
Maatschappelijke knelpunten/discussies en ideeën voor vervolgonderzoek

20.25 - 20.30  Afsluiting door Dr. Stephanie Rap

 

De opname van de webinar is hieronder terug te zien.    

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

De webinar werd mede mogelijk gemaakt door de Interdisciplinary Activity Grant van de Young Academy Leiden (YAL).

Tekenaar: Daniel Hentschel
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.