Universiteit Leiden

nl en

Twee beurzen voor onderzoek naar jongeren in Nederland en Israël

De psychologen Anna van Duijvenvoorde en Sandy Overgaauw hebben ieder een Sara van Dam beurs gekregen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De beurs is opgezet als een samenwerkingsproject tussen onderzoekpartners uit Nederland en Israël voor onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen die opgroeien in Nederland of in Israël.

Anna van Duijvenvoorde

Anna van Duijvenvoorde

Van Duijvenvoorde start een samenwerkingsproject tussen de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam/Vrije Universiteit en de Hebrew University in Jerusalem naar risicogedrag van jongeren met ADHD . ‘Wij brengen de onderzoekslijnen van Israël en Amsterdam samen’, zegt de Leidse ontwikkelingspsycholoog  Van Duijvenvoorde. Aan de UvA/VU volgen de onderzoekers een groep jongeren met ADHD. Centraal in dat onderzoek staat de bereidheid om risico’s te nemen en de verandering daarin onder invloed van leeftijdsgenoten. Aan de Hebrew University bestuderen de onderzoekers de invloed van ouders op risicogedrag van jongeren met ADHD.

Meer of minder risico?

‘In Leiden willen we sociale beïnvloeding door leeftijdsgenoten én ouders onderzoeken en daarmee een neurobiologisch model toetsen.’ Van Duijvenvoorde licht toe: ‘Jongeren met ADHD zijn vaak wat impulsiever en mogelijk gevoeliger voor sociale beïnvloeding. In ons onderzoek kunnen we testen of deze adolescenten juist meer risico nemen wanneer hun leeftijdsgenootjes over hun schouders meekijken. En hoe reageert het tienerbrein op het toeziend oog van ouders? Nemen deze jongeren dan juist minder risico?’ De beurs bedraagt 100.00 euro voor een post doc onderzoeker voor 1,5 jaar. Onderzoekers uit Nederland en Israël zullen elkaars labs bezoeken, zodat projecten van elkaars inzichten kunnen profiteren.  

Sandy Overgaauw

Sandy Overgaauw

Overgaauw doet een onderzoeksproject samen met Einat Levy-Gigi van de Bar Ilan University in Ramat Gan en Ellen de Bruijn, collega bij Klinische Psychologie in Leiden. Zij willen in kaart brengen wat er in de hersenen van jongeren gebeurt bij fouten die positieve of negatieve gevolgen hebben voor leeftijdsgenoten. Maar ook wanneer zij fouten van leeftijdsgenoten observeren. Daarbij vergelijken ze Nederlandse jongeren met leeftijdsgenoten in Israël. Daar kijken ze bovendien naar de invloed van angst en opgroeien in een stressvolle omgeving op het gedrag in een sociale context. Daarbij vergelijken ze jongeren die wonen in een centraal gelegen veilig gebied met een relatief minder veilig gebied in het Zuiden van Israël. Levy-Gigi zal 15 tot 16-jarige adolescenten in Israel scannen.

Empathie, angst en sociaal lerend gedrag

‘In Leiden willen we de range van de onderzoeksgroep wat verbreden en 9 tot 19-jarigen in de scanner leggen. Daarvan maakt dus ook de groep 15-16 jarigen deel uit, zodat we de uitkomsten kunnen vergelijken met de onderzoeksresultaten in Israël,’ vertelt Overgaauw. Ze is in 2015 gepromoveerd als ontwikkelingspsycholoog met hart voor empathie. Het onderzoek omvat dan ook hoe empathie zich verhoudt tot angst en de neurocognitieve ontwikkeling van sociaal lerend gedrag van jongeren. Vanuit haar nieuwe klinisch perspectief wil ze bovendien meer kennis en begrip van angststoornissen verwerven. Hoe ontwikkelen die zich in deze risicogroepen? Overgaauw en Levy-Gigi zullen elkaar regelmatig bezoeken voor een goed verloop van het onderzoeksproject, mogelijk gemaakt door de gezamenlijke beurs van 70.100 euro.

Empathie in de adolescentie - Promotie Sandy Overgaauw in 2015

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.