Universiteit Leiden

nl en

Anna van Duijvenvoorde en Stephanie Rap ontvangen 444 Interdisciplinary Activity Grant

De Young Academy Leiden (YAL) heeft een 444 Interdisciplinary Activity Grant toegekend aan Anna van Duijvenvoorde en Stephanie Rap voor het organiseren van een seminar op het gebied van jongvolwassenen, neurowetenschappen en het recht.

Hersenontwikkeling in de adolescentie

De neurowetenschappen spelen een steeds belangrijkere rol in het juridische en beleidsdomein ten aanzien van hoe men aankijkt tegen jongvolwassenen. Een belangrijk inzicht is dat grote veranderingen in de anatomie en activiteit van de hersenen veel langer in de ontwikkeling doorlopen dan eerder werd gedacht. Deze onderzoeksuitkomsten hebben geleid tot discussie over wat dit betekent voor de samenleving en voor jongeren die de wet overtreden en met justitie in aanraking komen.

Interdisciplinair seminar

Met de bijdrage van de YAL zal een seminar georganiseerd worden, waarin voortgebouwd zal worden op interdisciplinaire vragen, die betrekking hebben op de positie en behandeling van jongeren in het (jeugd)strafrecht. Daarmee wordt beoogd bij te dragen aan het maatschappelijke debat en een onderzoeksagenda te ontwikkelen voor toekomstig onderzoek. Het seminar brengt wetenschappelijke experts uit verschillende vakgebieden ((jeugd)strafrecht, criminologie, kinderrechten, ontwikkelingspsychologie, etc.) samen met maatschappelijke organisaties en juridische professionals. Met deze bijeenkomst wordt beoogd tot kruisbestuiving te komen tussen disciplines en tussen wetenschap en praktijk. Het seminar zal plaatsvinden in november 2020

Dr. Stephanie Rap is universitair docent kinderrechten bij de Afdeling Jeugdrecht en is gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht en kinderrechten. Dr. Anna van Duijvenvoorde is universitair hoofddocent bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie, gespecialiseerd in de ontwikkeling van het brein in de adolescentie en betrokken bij het stimuleringsprogramma Sociale Veerkracht & Veiligheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.