Universiteit Leiden

nl en

Topwetenschappers vertalen hersenonderzoek naar onderwijs

Eveline Crone is lang niet de enige professor puberbrein op het internationale FLUX-congres. Leiden was vier dagen lang het centrum van onderzoek naar hersenontwikkeling. Opvoeders en beleidsmakers ontmoetten wetenschappers tijdens het publiekssymposium op 18 september.

Van heinde en ver

Rosa Li, Duke University Durham USA; Julia Leonard, educational sciences in relation to neuroscience, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge USA.
Rosa Li, Duke University Durham USA; Julia Leonard, educational sciences in relation to neuroscience, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge USA.

Het FLUX-congres telt bijna 300 deelnemers uit 17 landen. Masterstudente Rosa Li geniet van alweer de 3e editie van het congres, met elk jaar meer aandacht voor het relatief nieuwe onderzoek naar hersenontwikkeling. 'Dit studiejaar kom ik voor een paar maanden onderzoek naar het Brain and Development Lab van Eveline Crone', meldt Li verheugd. Julia Leonard waardeert vooral de focus van het congres op het publiek. Ze kijkt dan ook uit naar de discussie tussen wetenschappers en opvoeders tijdens de Q&A sessie van het publieksymposium.

Organisatie Eveline Crone

Eveline Crone organiseert het FLUX-congres met Sarah-Jayne Blakemore en Anna van Duijvenvoorde.
Eveline Crone organiseert het FLUX-congres met Sarah-Jayne Blakemore en Anna van Duijvenvoorde.

‘Een feestje met al mijn vrienden neurowetenschappers’, verwelkomt Eveline Crone de bezoekers bij de officiële opening van het FLUX-congres voor professionals . Het publieksymposium voor opvoeders en beleidsmakers is dan net afgesloten na een Q&A sessie met drie van die internationale topwetenschappers, bekend om hun vertaling van hersenonderzoek naar onderwijs.

Internationale topwetenschappers

Wetenschappers Bruce McCandliss en Sarah-Jayne Blakemore in conclaaf met voorzitter publiekssymposium Mariëtte Huizinga
Wetenschappers Bruce McCandliss en Sarah-Jayne Blakemore in conclaaf met voorzitter publiekssymposium Mariëtte Huizinga

Sarah-Jayne Blakemore van het University College London vertelt over recent onderzoek naar gevoelige periodes voor cognitieve ontwikkeling in het brein van de adolescent. Bruce McCandliss van de Stanford University belicht de verbindingen die in de hersenen ontstaan bij vroege taalverwerving. En hoe leerervaringen de neurale netwerken in de hersenen veranderen. Sommige leerlingen zien die verandering als een uitdaging, waar leerkrachten gebruik van kunnen maken in hun aanpak.

'Mindset' van invloed op prestatie en motivatie

Lydia Krabbendam van de Vrije Universiteit Amsterdam illustreert dat de 'mindset' van studenten van invloed is op hun motivatie en prestatie. Ze onderscheidt daarbij een 'fixed mindset' en een 'growth mindset.' Iemand met een 'growth mindset' lukt het bijvoorbeeld beter om feedback te ontvangen als iets positiefs om jezelf mee te verbeteren. Docenten benaderen op hun beurt hun studenten op basis van hun eigen ‘mindset.’

@ LeidenPsy

@ LeidenPsy

#FluxCongressLeiden

  • Achter de tafel: Bruce McCandliss, Lydia Krabbendam en Sarah-Jayne Blakemore
    Achter de tafel: Bruce McCandliss, Lydia Krabbendam en Sarah-Jayne Blakemore

    Margriet Groen
    Very interesting talk by Krabbendam on the influence of pupil mindset and type of teacher feedback on pupil performance

  • Annie Brookman
    Mindset predicts maths performance - higher performance in those with growth mindset

Q&A sessie

Interactie met het publiek in de Stadsgehoorzaal is er volop. Vragenstellers melden zich ter plekke bij moderator Mariëtte Huizinga van de Vrije Universiteit Amsterdam, al was je vraag vooraf mailen ook een optie.

Verbaasd en geschokt

Orthopedagoge en GZ-psychologe Trix van Lieshout, samenwerking Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs in Utrecht (sterk VO). Adviseur basis- en voortgezet onderwijs, regulier en speciaal.
Orthopedagoge en GZ-psychologe Trix van Lieshout, samenwerking Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs in Utrecht (sterk VO). Adviseur basis- en voortgezet onderwijs, regulier en speciaal.

Trix van Lieshout is een van de vragenstellers. Of ze het nu goed begrepen heeft dat slechts 2% van de docenten feedback geeft op het proces vanuit een 'growth mindset'. Dat is inderdaad het geval voor docenten Nederlands en Wiskunde in het regulier onderwijs. Daarover is ze verbaasd en eigenlijk ook wel geschokt. Van Lieshout: 'Als orthopedagogen en psychologen stimuleren wij docenten in procesgericht feedback geven, wat veel effectiever is dan meer productgericht feedback geven vanuit een 'fixed mindset'. Werk aan de winkel.'

Studiesucces

Lucy Wenting heeft per email haar vraag ingediend: ‘In hoeverre draagt neurocognitief onderzoek bij aan studiesucces?’ Voorzitter van het publiekssymposium Mariëtte Huizinga trekt de conclusie dat we heel genuanceerd moeten kijken naar de resultaten van hersenonderzoek. Huizinga: 'Het valt niet een-op-een te vertalen naar een onderwijssituatie. Naarmate we meer weten over het lerende brein kunnen we gaan denken aan interventies. Heel voorzichtig worden daar de eerste stappen in gezet.'

Zie ook

(21 september 2015/ MvG)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.