Universiteit Leiden

nl en

Taalbeheersing van het Nederlands (MA)

Over de opleiding

Wil je weten hoe taal werkt en hoe je er anderen mee kunt sturen en overtuigen? Kies dan voor de afstudeerrichting Taalbeheersing van het Nederlands. In Leiden zijn we bij Taalbeheersing gespecialiseerd in retorica, argumentatietheorie, pragmatiek en stilistiek.

Taal als overtuigingsmiddel

Met spannende vakken waarin we inhaken op de actualiteit doe je bij Taalbeheersing in Leiden diepgaande kennis op over de effecten van taalgebruik. Dat is geen overbodige luxe in een maatschappij waarin het succes van ideeën, producten en diensten afhangt van de manier waarop ze worden verwoord. Werkgevers zitten dan ook te springen om afgestudeerden die weten hoe je met taal kunt sturen. Na je studie ligt er een scala aan beroepsmogelijkheden voor je open – het schrijven van overtuigende teksten is immers in alle sectoren van belang: van de reclame- tot de medische wereld, in de voorlichting, journalistiek, op beleidsafdelingen, in bedrijven, enzovoort.

Theorie en praktijk

Kenmerkend voor Leiden is de theoretisch-analytische benadering van empirische verschijnselen. We vinden het essentieel dat je reflecteert op de concepten die je hanteert. Dat je je afvraagt wat je precies wilt onderzoeken en hoe relevant dat is. Wij hechten aan een stevige theoretische onderbouwing waarmee taalgebruiksverschijnselen op een gedegen manier geduid kunnen worden. Ook vinden we het belangrijk dat onderzoeksresultaten praktische toepassingen krijgen. De analytische en creatieve vaardigheden die je je hierbij eigen maakt, effenen overigens ook het pad voor een baan in onderzoek, onderwijs en bestuur.

Een professional in spreken en schrijven

Wij hebben als doel studenten af te leveren die aan alle eisen van de huidige arbeidsmarkt voldoen. Daarom besteden we tijdens de colleges veel aandacht aan mondelinge en schriftelijke vaardigheden: in alle colleges zul je moeten presenteren en elk college sluit je af met het schrijven van een paper of mondeling tentamen. Voor de arbeidsmarkt is het ook belangrijk dat je goed kunt samenwerken, constructieve feedback kunt geven op andermans werk en kunt omgaan met kritisch commentaar op jouw eigen werk. In je studie zul je hier uitgebreid mee oefenen.

Programmastructuur

De master Neerlandistiek: Taalbeheersing van het Nederlands is een eenjarige opleiding waarin je 60 ECTS behaalt. Je kiest je eigen vakken, zolang dit past binnen de programmastructuur van de opleiding.  
Om af te studeren bij de specialisatie Taalbeheersing volg je:

  • 20 EC vakken binnen de gekozen afstudeerrichting. Met deze vakken verdiep je je in onderwerpen als retorica, argumentatietheorie en stilistiek.
  • 10 EC in het verlengde van de gekozen afstudeerrichting. Je gekozen specialisatie staat niet op zichzelf, maar is verwant aan andere disciplines. Daarom krijg je de ruimte om je te verdiepen in de Nederlandse taalkunde of in Taalbeheersing in het onderwijs. 
  • 10 EC vrije keuzeruimte. Hier valt te denken aan een vak van een andere opleiding aan de Universiteit Leiden, aan een vak van een andere universiteit of aan een stage. Denk aan een college pragmatiek, Vertaalwetenschap of Nederlandse letterkunde.
  • 20 EC scriptie op het gebied van de gekozen afstudeerrichting. Je sluit je master af met een scriptie over een zelfgekozen onderwerp dat aansluit bij de specialisatievakken die je hebt gevolgd. 

In overleg met de studiecoördinator is het mogelijk om een aangepast programma samen te stellen. Dit programma dient goedgekeurd te zijn door de examencommissie voor de start van je studie. 

Gedetailleerd programma

Onderstaand overzicht geeft weer welke vakken gekozen kunnen worden bij de specialisatie Taalbeheersing. Sommige vakken behoren tot de specialisatie en sommige vakken zijn te kiezen in het verlengde van de specialisatie. Wil je een gedetailleerder overzicht van het curriculum? Bezoek dan onze Studiegids. Houd er rekening mee dat de aangeboden vakken jaarlijks kunnen wijzigen. 

Onderwijskundige focus

Bij de specialisatie Taalbeheersing is ook een onderwijsvariant mogelijk, waarbij – in samenwerking met het ICLON– aan de masterscriptie een onderwijskundige of een op het onderwijs toegesneden invulling wordt gegeven.

Henrike Jansen

Universitair hoofddocent Taalbeheersing van het Nederlands

Henrike Jansen

“Afgestudeerden in Taalbeheersing van het Nederlands beheersen alle registers van het taalgebruik en weten bijvoorbeeld hoe je scherp kunt discussiëren zonder te vervallen in persoonlijke aanvallen en andere drogredenen.”

Toelating en aanmelding

Wil je weten of je toelaatbaar bent tot deze master?

Bekijk de toelatingseisen

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.