Universiteit Leiden

nl en

Taalbeheersing van het Nederlands (MA)

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot Taalbeheersing van het Nederlands aan de Universiteit Leiden, moet je aan de onderstaande toelatingseisen voldoen.

Diploma-eisen

  • Een bachelordiploma van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, waarvan het niveau gelijkwaardig is aan dat van een bacheloropleiding van een Nederlandse universiteit op het gebied van Nederlandse taal en cultuur, Taalwetenschap: afstudeerrichting Taal en Communicatie.
  • Een afgeronde premasteropleiding. Lees meer op deze pagina

De toelatingscommissie beoordeelt overige aanmeldingen mits:

  • je beschikt over een vergelijkbaar niveau van kennis, inzicht en vaardigheden als degenen die een diploma hebben behaald van de bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur, Taalwetenschap: afstudeerrichting Taal en Communicatie of afstudeerrichting Taal en Cognitie.
  • en/of ten minste 30 studiepunten hebt behaald met specialisatievakken op het gebied van Nederlandse taalkunde.

Taaleisen

Voldoende kennis van de Nederlandse taal (uitgedrukt in termen van Europees Referentiekader taalvaardigheid minimaal op het niveau: Luisteren C1, Lezen C1, Gesproken interactie B2, Gesproken productie B2, Schrijven B2).

Het Faculteitsbestuur kan verzoeken dit niveau aan te tonen.  

>> Ga naar Stap 2. Check de aanmelddeadlines

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.