Universiteit Leiden

nl en

Taalbeheersing van het Nederlands (MA)

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot Taalbeheersing van het Nederlands aan de Universiteit Leiden, moet je aan de onderstaande toelatingseisen voldoen.

Mastertoelating: uitzonderlijke omstandigheden

De universiteit treft regelingen voor derdejaars bachelorstudenten die door de coronamaatregelen studievertraging hebben opgelopen en aan een masteropleiding willen beginnen in het academisch jaar 2020-2021. 
Voor deze masteropleiding betekent dit dat studenten hun bacheloropleiding mogen afronden tijdens het academisch jaar 2020-2021 en ondertussen al mogen starten met de masteropleiding op 1 september 2020. De volgende voorwaarden zijn van toepassing: 

 • Je moet minimaal 165 van de 180 ECTS van de bacheloropleiding hebben behaald om zich te kunnen aanmelden voor de masteropleiding in kwestie. 
 • Je zult de bacheloropleiding uiterlijk op 31 augustus 2021 moeten hebben afgerond.

Deze regeling is niet van toepassing op studenten van hogescholen en studenten uit landen buiten de EER. 

Voor deze masteropleiding betekent de regeling dat je je pre-master mag afmaken gedurende het collegejaar 2020-2021, terwijl je in september 2020 met de masteropleiding begint. 

Je moet je pre-master uiterlijk 31 augustus 2021 hebben afgerond. Daarbij is de volgende voorwaarde van toepassing:

 • Om toegelaten te worden tot de master mag je niet meer dan 15 EC missen van je pre-masteropleiding. Als een BA-scriptie onderdeel uitmaakt van je pre-master, moet je deze hebben afgerond voordat je aan de masteropleiding begint. 

Meld je aan en vraag toelating aan voor zowel je huidige bacheloropleiding als de masteropleiding. 

 1. Vul dit formulier in voor 15 juni. 
 2. Meld je aan voor de masteropleiding in Studielink. 
 3. Vraag toelating aan in uSis voor 15 juni. 
 4. Schrijf je opnieuw in voor de bacheloropleiding voor 1 september.

Je betaalt slechts één keer het collegegeld, dus je betaalt alleen voor je masteropleiding. Dit is onder de voorwaarde dat je uiterlijk 31 augustus 2021 je bacheloropleiding hebt afgerond. Indien dit niet het geval is zal je masterinschrijving worden geannuleerd en betaal je het collegegeld voor de voortzetting van de bacheloropleiding. Indien je een bacheloropleiding aan een andere instelling volgt, kun je een bewijs betaald collegegeld aanvragen, zodat je het collegegeld niet nogmaals hoeft te betalen. 

Vragen

Als je vragen hebt over toelating en inschrijving, gebruik dan het online contactformulier om contact op te nemen met de Front Office Studentenzaken. Gebruik ‘Toelatingsverzoek’ als onderwerp. 

Diploma-eisen

 • Een bachelordiploma van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, waarvan het niveau gelijkwaardig is aan dat van een bacheloropleiding van een Nederlandse universiteit op het gebied van Nederlandse taal en cultuur, Taalwetenschap: afstudeerrichting Taal en Communicatie.
 • Een afgeronde premasteropleiding. Lees meer op deze pagina

De toelatingscommissie beoordeelt overige aanmeldingen mits:

 • je beschikt over een vergelijkbaar niveau van kennis, inzicht en vaardigheden als degenen die een diploma hebben behaald van de bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur, Taalwetenschap: afstudeerrichting Taal en Communicatie of afstudeerrichting Taal en Cognitie.
 • en/of ten minste 30 studiepunten hebt behaald met specialisatievakken op het gebied van Nederlandse taalkunde.

Taaleisen

Voldoende kennis van de Nederlandse taal (uitgedrukt in termen van Europees Referentiekader taalvaardigheid minimaal op het niveau: Luisteren C1, Lezen C1, Gesproken interactie B2, Gesproken productie B2, Schrijven B2).

Het Faculteitsbestuur kan verzoeken dit niveau aan te tonen.  

>> Ga naar Stap 2. Check de aanmelddeadlines

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.