Universiteit Leiden

nl en

Criminologie en Veiligheidsbeleid (MSc)

Over de opleiding

Als student van de master Criminologie en Veiligheidsbeleid ontwikkel je academische, theoretische en onderzoeksvaardigheden zowel theoretisch en praktisch inzicht in waarbij alle aspecten van veiligheidsbeleid aan bod komen deze discipline.

Je gaat actief aan de slag met actuele, concrete problemen en je wordt uitgedaagd om zelf oplossingen te zoeken. Je leert niet alleen over de organisatie van beleid en handhaving, maar wordt ook geconfronteerd met de knelpunten waar je in de praktijk tegenaan kunt lopen.

Waarom Leiden volgens prof. Muller?

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

In de masteropleiding heb je te maken met verschillende onderwijsvormen:

  • Hoorcolleges en werkgroepen, waarin gedreven docenten de leerstof presenteren en die verbinden met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.
  • Scriptie. Voor je scriptie voer je zelfstandig een onderzoek uit en verwoord je dit in een wetenschappelijk betoog.

Een tentamen is de afsluiting van een vak. In de master bestaat de tentaminering uit tentamens, het geven van presentaties en/of het schrijven van papers en essays.

De master is persoonlijk en in kleine groepen. Bij de start van je studie is er een openingsbijeenkomst waarbij te kennismaakt met zowel je collega masterstudneten als je docenten van de opleiding. Tijdens je hele master heb je nauw contact met je docenten waardoor er veel begeleiding is. De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Masterprogramma – Criminologie en Veiligheidsbeleid

In deze afstudeerrichting volg je in totaal zes vakken. Twee vakken zijn Engelstalig, deze volg je samen met de studenten van Criminal Justice. De toetsing van andere vakken binnen de master is in het Nederlands. De master wordt in het tweede semester afgesloten met een stage en scriptie.

Wil je precies weten hoe het masterprogramma Criminologie en Veiligheidsbeleid is opgebouwd en welke colleges je volgt? Bekijk dan het studieprogramma. Hieronder een kort overzicht van de vakken die je gaat volgen.

Semester 1

This course examines the process of criminal justice policy making, by critically looking into and questioning the underlying rationales and decisions that are being made to use criminal law as the instrument of choice to respond to problems in society. This course examines how successful criminal law and criminal justice policy are in performing several major functions: allocating authority, defining relationships, resolving conflict, adapting to social change, and fostering social solidarity. In so doing, it will assess the nature and limits of rules and regulations as well as consider alternative perspectives on social control and social change.

In het vak Veiligheidsbeleid leren studenten niet alleen over de theorie maar vooral ook over de praktijk van het veiligheidsbeleid in Nederland. Daarbij wordt ingegaan op alle relevante organisaties en processen die veiligheid in Nederland bepalen. Studenten gaan zelf een beleidsplan maken ten aanzien van een concreet veiligheidsprobleem.

In het vak staan de vijf organisaties centraal die een cruciale rol spelen binnen de strafrechtelijke rechtshandhaving: politie, openbaar ministerie, rechterlijke macht, gevangeniswezen en reclassering. Naast aandacht voor het functioneren van de individuele organisaties, kijken we vooral naar de samenwerking tussen de organisaties en de uitdagingen en problemen die zich daarbij aandienen.

Dit vak gaat over de manier waarop de overheid zorgt dat het gedrag van burgers en bedrijven binnen de wettelijke regels blijft. De volgende vraag staat centraal: hoe kan de overheid deze gedragsbeïnvloeding optimaal aanpakken? We kijken naar de organisatie en aanpak van toezicht en bestuursrechtelijke handhaving. De rol van gemeenten, rijksinspecties en andere toezichthouders komt naar voren. Vanuit sociaalwetenschappelijk, juridisch en bestuurskundig perspectief worden uiteenlopende praktijkvoorbeelden behandeld (zoals prostitutie, drugshandel en milieucriminaliteit).

Semester 2

Over de hele wereld bestaat er een relatie tussen stedelijkheid en veiligheidsvraagstukken. Dit vak theoretiseert deze relatie, en gaat in op de vraag hoe we de stad veiliger kunnen maken zonder daarbij afbreuk te doen aan de positieve kanten van het stedelijk leven. Opgedane kennis past u toe op een grootstedelijk vraagstuk over criminaliteit en/of veiligheid(sbeleving), waar u gedurende vijf weken zelfstandig onderzoek naar doet.

Deze cursus gaat in op het uiteindelijke doel van strafrechtelijke beleidsinterventies: het voorkomen en verminderen van criminaliteit. Maar in welke mate en waarom zijn interventies effectief? Evaluatie van Criminaliteitsbeleid heeft tot doel een overzicht te bieden van de theorie, methodologie, praktijk en gebruik van interventie- en beleidsevaluatie. 

De master Criminologie wordt afgesloten middels een afstudeerproject. Het afstudeerproject is een individuele, zelfstandige leerprestatie. Het gaat er om dat u verworven theoretische en methodische vaardigheden en inzichten zelfstandig toepast op een criminologisch vraagstuk.

Tijdens een stage werk je voor een aaneengesloten periode bij een organisatie, bijvoorbeeld een ministerie of internationaal bedrijf. Een goede manier om te ontdekken hoe het werk je bevalt.

Een stage is echter niet bij iedere specialisatie een verplicht onderdeel. Het bureau Studenten Loopbaan Service van de Universiteit Leiden en de facultaire loopbaancoach helpen je graag om een geschikte stageplek te vinden. Ook hebben docenten een groot netwerk waar regelmatig stageplaatsen beschikbaar komen. Kijk voor sollicitatietips en een actueel overzicht in Nederland en het buitenland op: Studenten Loopbaan Service Op de facultaire website vind je een overzicht van het aanbod aan stageplaatsen, bijbanen en vacatures dat bij ons binnenkomt.

Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Last but not least, je leert internationaal te denken. Hiervoor ga je al  tijdens je bachelor plannen maken.

Op een buitenlandse universiteit kun je vakken volgen die in Leiden niet worden gegeven. Of je kunt je verdiepen in onderwerpen waar in Leiden minder aandacht voor is. De rechtenfaculteit werkt samen met vele gerenommeerde universiteiten in Europa, zoals Oxford, Parijs, Siena, Oslo, Granada en Zürich. Maar ook wereldwijd heeft de opleiding goede contacten. Zo kun je bijvoorbeeld studeren in China aan de Shanghai International Studies University.

Voor meer informatie: Bureau Internationaal Onderwijs

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden