Universiteit Leiden

nl en

Marieke Kluin over gebrekkige bestraffing milieu-overtreders: 'Ik maak me zorgen'

Omgevingsdiensten werden opgericht om milieuregels te controleren. Nu blijkt uit onderzoek dat deze diensten in verhouding weinig inspecteren en bedrijven nauwelijks straffen.

Marieke Kluin

Inspecteurs die ondanks het gebrekkige toezicht toch een overtreding vaststellen, leggen vrijwel nooit boetes of andere strafmaatregelen op. Een onderzoek van Investico naar de prestaties van de 29 omgevingsdiensten in Nederland laat grote verschillen zien in het aantal controles, ontdekte overtredingen en opgelegde straffen. Die diensten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van milieuregels door ongeveer 280.000 bedrijven.

'Ik maak me zorgen om de ernstige gevolgen die dit kan hebben voor het milieu', zegt universitair docent Marieke Kluin. Volgens haar zou het aantal straffen dat sommige omgevingsdiensten opleggen hoger moeten zijn. 'Om het systeem te laten werken, moet je natuurlijk wel af en toe de zwaarste sancties inzetten. En recidiverende overtreders zou je eigenlijk direct moeten bestraffen. Je hoeft echt niet elk milieubelastend bedrijf elk jaar te controleren. Maar bedrijven die nooit worden gecontroleerd worden op een gegeven moment ook blind voor hun eigen fouten.'

Marieke Kluin komt over het onderzoek aan het woord in de volgende media:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.