Universiteit Leiden

nl en

Toezicht verlaagt de kans op inbraak

Inbrekers kiezen voor woningen die een stukje van de weg en van hun buren staan. Ook woningen met een hoge heg hebben een hoger risico op inbraak. Hierdoor kunnen inbrekers namelijk ongezien hun gang gaan.

Recentelijk is het onderzoek 'De intrinsieke inbraakgevoeligheid van woningen' van Marlijn Peeters gepubliceerd. Daaruit blijkt dat toezichtmogelijkheden een doorslaggevende rol spelen in het risico op woninginbraak. Zij observeerde 1.551 woningen, 1.147 straten en 151 buurten in Gent. Woningen waar is ingebroken zijn vergeleken met woningen waar niet is ingebroken in 2010. Hierna werd de invloed van de kenmerken van de woning en de directe omgeving op het inbraakrisico geanalyseerd.

Risicofactoren op verschillende niveaus

Haar onderzoek laat zien dat risicofactoren voor inbraak op verschillende niveaus van invloed zijn. Kenmerken van toezichtmogelijkheden spelen vooral op het niveau van de woning, zo hebben rijwoningen met goed zicht op de buren een lager inbraakrisico dan appartementen in flatgebouwen. In flats is het moeilijk om te zien wie er wel en niet thuishoort. Toegankelijkheid is juist belangrijker op straatniveau. Doodlopende straten hebben een lager inbraakrisico dan doorgaande straten. Ook hoe goed de woning en de omgeving zijn onderhouden hangen samen met het inbraakrisico. Het zijn vaak juist niet de goed onderhouden, welvarend uitziende huizen die een hoger inbraakrisico hebben, maar juist de woningen die wat meer verwaarloosd zijn. Gebieden met veel afval en graffiti hebben een hogere inbraakkans. Dit straalt uit dat mensen zich niet verantwoordelijk voelen voor hun omgeving.

Veel van deze kenmerken hangen echter met elkaar samen. Zo zijn de meeste kenmerken terug te voeren op de mogelijkheid om toezicht te houden op de woning. In doodlopende straten is dit gemakkelijker dan in doorgaande straten en er wordt geen graffiti gespoten op plekken waar bewoners controle houden en eventueel ingrijpen.

Aanbevelingen

Op welke manier kunnen we zelf ons inbraakrisico beïnvloeden? Hierbij is het van belang om te weten dat je geen grote aanpassingen hoeft te maken. Hoe gemakkelijker het is om toezicht te houden op je woning, hoe lager de kans op inbraak. Kleine ingrepen, zoals het verlagen van de afscheiding rond de woning en het goed verzorgen van je woonomgeving kunnen hier al voor zorgen.

Naast bij de burger ligt er ook een stuk verantwoordelijkheid bij de overheid en de politie. Ruimtelijke ordening is een taak die in de eerste plaats bij de overheid ligt. Bij de vormgeving van wijken kunnen adviezen meegewogen worden. Ook sensibilisering van de bevolking is belangrijk, waarbij de politie ook een rol kan spelen.

Voor meer informatie:

Marlijn Peeters
Instituut voor Strafrecht en Criminologie
m.p.peeters@law.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.